English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »
Izmjene Stečajnog zakona u korist radnika?

 U cilju zaštite radnika u stečajnom postupku u ožujku je usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona, kako bi se osigurala naplata dijela radničkih potraživanja u slučaju otvaranja stečajnog postupla nad poslodavcem. Naime, stečaj bi se trebao pokrenuti u primjerenom trenutku, odnsno prije nego što se sredstva koja će predstavljati stečajnu masu nepovratno potroše. Praksa pak pokazuje da se stečajevi otvaraju relativno kasno, što dovodi do značajnog umanjenja stečajne mase i nemogućnosti isplate radnicima makar minimalnog iznosa koji bio im pripadao po ostalim odredbama Stečajnog zakona. Činjenica je da su potraživanja radnika iz stečajne mase djelomično osigurana prema odredbama Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca, no samo u određenim slučajevima, a bilo je za očekivati da ni ta sredstva ne budu dostatna za namirenje minimalnih potraživanja radnika, posebice u slučaju otvaranja više stečajnih postupaka.
U cilju izbjegavanja prakse da neprimjereno kasno otvaranje stečajnog postupka, zbog kojeg dolazi do značajnog umanjenja stečajne mase, ne pada na teret radnika, izmjenama Stečajnog zakona je određeno da se određeni minimalni dio potraživanja radnika može smatrati potraživanjem u rangu ostalih potraživanja pobrojanih u članku 86. Stečajnog zakona (kojim su pobrjana potraživanja koja se namiruju kao trošak stečajnog postupka). Stoga, sukladno odrebama izmjena Zakona, naknada pripada svakom radniku stečajnog dužnika, osim uprave društva, u visni tri minimalne plaće u Republici Hrvatskoj, ukoliko taj iznos naknade nije moguće ostvariti prema članku 3 stavku 1. točke 1. Zakona kojim se uređuju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca. 
Pitanje je da li je ovo zaista mjera zaštite radnika, ili pokušaj rasterećenja države u dijelu u kojem i ona garantira za radnička potraživanja.       

Verzija za ispis
 
Ispravljena nepravda prema nezaposlenim ženama

Još prije godinu dana sindikati su upozorili Vladu RH na postojeću "rupu u zakonu", kojm su bile oštećene nezaposlene osobe koje zbog produžavanja uvjeta za stjecanje prava na prijevremenu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju nisu ostvarile pravo na novčanu naknadu za razdoblje od dana navršavanja uvjeta dobi za stjecanje prava na mirovinu do dana ispunjenja uvjeta za stjecanje prava na mirovinu prema izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju.
Izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, koji je na snazi od ožujka ove godine ispravljena je spomenuta nepravda prema navedenoj kategoriji nezaposlenih žena. Tako će se nezaposlenim osobama (ženama) koje su ostvarile pravo na novčanu naknadu do zaposlenja odnosno dok ne nastupi neka od okolnosti propisana zakonom za prestanak prava na novčanu naknadu, prema odredbama novog Zakona produžiti pravo na novčanu naknadu do ispunjenja uvjeta godina starosti za stjecanje prava na starosnu mirovinu, prema odredbi članka 26. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj 121/2010), odnosno prijevremenu starosnu mirovinu prema odredbi članka 27. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, ako ispunjavaju uvjet ostvarenog mirovinskog staža.
Prema podacima Zavoda ukupan broj žena kojima će prestati pravo na novčanu naknadu stoga što im se odgodilo vrijeme za ostvarivanje prava na starosnu odnosno prijevremenu starosnu mirovinu iznosi 2.382. Međutim, to pravo neće imati osobe koje su u međuvremenu ostvarile pravo na mirovinu, a nisu za sporno razdoblje primile novčanu naknadu.
Međutim, nezaposlena žena kojoj je do stupanja na snagu ovoga Zakona isteklo utvrđeno pravo na novčanu naknadu, da bi ostvarila pravo na novčanu naknadu mora podnijeti zahtjev za produženje prava na novčanu naknadu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu novoga Zakona, pod uvjetom da do tada nije ispunila uvjete za mirovinu propisane člancima 26. i 27. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju.

Verzija za ispis
 
28. travnja - SVJETSKI DAN SIGURNOSTI I ZDRAVLJA PRI RADU

28. travanj je svake godine SVJETSKI DAN SIGURNOSTI I ZDRAVLJA PRI RADU. Međunarodna organizacija rada je 2003. godine proglasila taj dan za svjetski dan sigurnosti i zdravlja pri radu, pri čemu nastoji globalno promovirati sprečavanje nesreća na radu i profesionalnih bolesti.
Ove godine je tema „Zelena radna mjesta: Provođenje sigurnosti i zaštite zdravlja u zelenom gospodarstvu.“ Zelena radna mjesta uključuju npr. rad s niskougljičnim izvorima energije, proizvodnju i postavljanje sunčanih ćelija, recikliranje otpadaka ili radove na zagađenim područjima. Na žalost, ovi „novi“ poslovi, ako se provode bez primjene odgovarajućih mjera sigurnosti mogu ugroziti život radnika i štetno utjecati na njihovo zdravlje.
Pri tome radnici mogu biti izloženi različitim rizicima, koji sežu od poznatih rizika, kao što su padovi prilikom montaže vjetrenih centrala, do novih opasnosti od novih materijala, koji se do sada nisu primjenjivali u radnom okolišu. Rizici mogu biti fizički, biološki, kemijski  ali i psihosocijalni.
Zbog toga je moto svjetskog dana sigurnosti i zdravlja pri radu 2012. zelena radna mjesta s naglaskom na provođenje sigurnosti i zdravlja radnika u zelenom gospodarstvu.

Verzija za ispis
 
Očitovanje na konačni prijedlog Zakona o reprezentativnosti - Zakon koji će uvesti (ne)red

Zakon o reprezentativnosti poslodavaca i sindikata donosi se godinama, no čini se da se taj postupak bliži kraju. Posljednji prijedlog ima mnoge nedostatke i bojimo se da takav zakon neće puno popraviti, već će samo zakomplicirati odnose i usporiti socijalni dijalog posebno u području kolektivnog pregovaranja. Ako ovakav Zakon bude donesen za područje kolektivnog pregovaranja bolje je i da ga nema, jer on ne rješava ključna pitanja, kao ovlaštenje za potpis kolektivnog ugovora nakon pregovora, ali će unijeti dodatnu pomutnju i komplikacije u proces kolektivnih pregovora.  
Autonomni sindikati, među kojima je i Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, koji okupljaju znatan broj sindikalno organiziranih članova, iznijeli su svoja stajališta i prijedloge ,a vjerujemo da su to učinile i sindikalne središnjice.
Dio naših primjedaba uzet je u obzir, jer je upravo dostavljen novi nacrt konačnog prijedloga Zakona, u kojem su unesene pojedine pozitivne izmjene. Nedostatke na koje smo upozorili navodimo u nastavku, te dajemo pregled koji su od tih prijedloga čini naknadno i usvojeni, pregled nije apsoluatan, jer iako nosi naziv "konačan" prijedlog teksta ovog zakona stalno doživljava izmjene.

  • Kako ispuniti uvjete reprezentativnosti?
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Mirenje i ulazak Hrvatske u Europsku uniju

 

Prema članku 3. Zakona o mirenju (“Narodne novine” broj 18 /11.), “mirenje je svaki postupak, bez obzira na to provodi li se na sudu, instituciji za mirenje ili izvan njih, u kojem stranke nastoje sporazumno riješiti spor uz pomoć jednog ili više izmiritelja koji strankama pomažu postići nagodbu, bez ovlasti da im nametnu obvezujuće rješenje”. U primjeni to znači da je mirenje takav postupak u kojem stranke same, u skladu sa svojim interesima u sporu, uz pomoć treće osobe, ali bez ikakve prisile, rješavaju nastali spor.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Poštivanje privatnosti radnika

Nakon što su se radnici svojim sindikalnim predstavnicima sve češće počeli žaliti da ih direktori i šefovi učestalo maltretiraju i u njihovo slobodno vrijeme, pa čak i za vrijeme vikenda i praznika, radnici njemačkog Volkswagena mogu odahnuti - više neće od svojih šefova primati službene SMS poruke i emailove nakon što im završi radno vijeme.

Pola sata prije i pola sata poslije radnog vremena  

Nakon višemjesečnih pregovora s upravom, sindikat je uspio izboriti propis prema kojem će pola sata prije početka i pola sata nakon isteka radnog vremena biti zabranjeno slanje poslovnih poruka i mailova preko servera kompanije. Isto tako, bit će onemogućeno uspostavljanje međusobnih poziva preko službenih Black Berry mobitela. Sindikat je naveo kako se uprava prema zaposlenicima koji su na upotrebu dobili službene BlackBerry telefone odnosi na način da misle kako im oni moraju biti na raspolaganju 24 sata dnevno i odmah reagirati i odgovarati na njihove pozive i poruke.

Osim što je isposlovao gašenje servera pola sata nakon isteka radnog vremena, sindikat je osigurao i mogućnost radnicima da sindikalnom predstavniku prijave svaki slučaj kada ih šefovi pokušaju kontaktirati preko privatnih telefona i adresa, nakon čega Volkswagenu slijedi novčana kaza ili sudska tužba zbog maltretiranja i uznemiravanja.
Uprava Volkswagena, za divno čudo, nije ovaj zahtjev sindikata shvatila kao socijalističku bunu u svojim redovima, već su zaključili kako bi novi propis mogao donijeti korist za opće poslovanje, jer će primorati direktore i šefove da bolje planiraju poslovne aktivnosti svojih timova. Da, tako se to radi u uređenim zemljama.

Verzija za ispis
 
Raste broj nezakonitosti u odnosu na zapošljavanje maloljetnika

Polovicom studenog ove godine Državni inspektorat je podnio Vladi RH redovno Izvješće o poduzetim aktivnostima u svezi nezakonitog rada i zapošljavanja maloljetnika (za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2011. godine).
U navedenom razdoblju inspektori rada su, od ukupnog broja provedenih inspekcijskih nadzora, u 34 nadzora utvrdili nezakonitosti vezane uz rad i zapošljavanje maloljetnika, i to u 23 inspekcijska nadzora iz područja radnih odnosa, i 11 inspekcijskih nadzora iz područja zaštite na radu. U navedenim nadzorima utvrđeno je ukupno 62 povrede prekršajno sankcioniranih odredaba zakona i drugih propisa iz područja radnih odnosa i zaštite na radu, temeljem kojih je nadležnim prekršajnim sudovima podneseno ukupno 33 optužna prijedloga.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Dar za djecu izuzet je od ovrhe

 

S obzirom na činjenicu da je došlo razdoblje u kojem poslodavci isplaćuju dar za djecu, te s obzirom da je zbog gospodarske krize sve veći broj radnika izložen ovrsi na plaći, u praksi se nedavno postavilo pitanje može li se ovrha provesti i na iznosu koju je radniku poslodavc isplatio po osnovi dara za djecu. O tome pitanju su postojala oprečna mišljenja, koja je u svom mišljenju razriješila Vlada.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Zbog neisplate plaće i do tri godine zatvora

Hrvatski sabor je na posljednjoj svojoj sjednici jednoglasno donio Kazneni zakon koji donosi brojne novine, osobito vezane u gospodarska kaznena djela, a za izglasavanje tog zakona bilo je potrebno 77 zastupnika, točno koliko ih je i bilo u sabornici. Po novom Kaznenom zakonu, neisplata plaća, kao i dijela plaće, zbog neopravdanih razloga smatrat će se  kaznenim djelom za koje je predviđena zatvorska kazna do tri godine. Tim je zakonom propisano i kazneno djelo sramoćenja i klevete. Jedan dan zatvora, odnosno jedan dnevni iznos kod novčane kazne zamjenjuje s četiri sata rada za opće dobro. Zastarni rokovi za najteža kaznena djela produženi su s 30 na 40 godina.
 


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Najviše diskriminacije na području rada i zapošljavanja

Sukladno odredbama Zakona o suzbijanju diskriminacije Pučki pravobranitelj je Hrvatskom saboru podnio Izvješće o pojavama diskriminacije u 2010. godini.
Tijekom 2010. godine u Uredu pučkog pravobranitelja je bilo u radu 186 predmeta, od čega 144 pritužbe zaprimljene 2010. godine, a ukupno je dovršeno njih 129. Kao i tijekom 2009. godine i u 2010. godini najviše pritužbi podnijele su fizičke osobe. Riječ je o 82 (56,94%) od ukupno 144 zaprimljene pritužbe. Slijede nevladine udruge s ukupno 15 pritužbi te prvne osobe s ukupno 12 pritužbi.
Kada govorimo o učestalosti osnova diskriminacije, koje su građani prijavljivali u 2010. godini, vidljivo je da su rasna ili etnička pripadnost, boja kože, nacionalno podrijetlo najčešće prituživane osnove, koje se spominju u čak 41,66 % pritužbi, u 7 slučajeva (4,86%) građani su smatrali da su diskriminirani temeljem članstva u sindikatu.
Kada je riječ o područjima diskriminacije, Izvješće navodi da je diskriminacija na području rada i radnih uvjeta najučestalija u 2010. godini. Od ukupno 144 zaprimljene pritužbe, njih 57 se odnosi na područje rada i radnih uvjeta.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »