English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava 2013.-2016.

Ljudska prava, pa tako i radna i socijalna prava, sve su više ugrožena. Poboljšanju stanja trebao bi doprinijeti novi Vladin Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2013. do 2016. godine.
Radi se o strateškom dokumentu čiji su zaštita, promicanje i unaprjeđenje ljudskih prava u Republici Hrvatskoj te podizanje javne svijesti o važnosti poznavanja i ostvarivanja ljudskih prava. Nacionalni program obuhvaća zaštitu i promicanje ljudskih prava na svim razinama: lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj, sustavno pristupa zaštiti i promicanju ljudskih prava putem ciljeva i mjera koje će nadležna tijela državne uprave poduzimati.

  • Zaštita dostojanstva radnika jedan od prioriteta
  • Neke od mjera za poboljšanje prava radnika
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Mogućnost osobnog stečaja?

Dana 23. travnja 2013. godine u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava odžana je tematska sjednica predstavnika Ministarstva rada i mirovinskoga sustava sa socijalnim partnerima na kojoj se raspravljalo o mogućnosti uvođenja stečaja fizičke osobe.
Pored predstavnika socijalnih partnera tematskoj sjednici prisustvovali su i predstavnici akademske zajednice, pravosuđa te Hrvatske udruge banaka.
Uvodno je prof.dr.sc. Mirando Mrsić, ministar rada i mirovinskoga sustava naglasio da je gospodarska kriza značajno utjecala na materijalni i socijalni položaj građana Hrvatske, te su se sukladno tome ponovno javile inicijative o uvođenju instituta stečaja fizičke osobe (ili kako se to kolokvijalno naziva osobni bankrot). Nadalje je istaknuo da je u Hrvatskoj na dan 31. ožujka 2013. godine zbog neizvršenih obveza u blokadi bilo 255.564 građana. Dug građana iz osnova za plaćanje iznosio je 18,75 milijardi kuna, što je 2% više u odnosu na prethodni mjesec. Najviše građani duguju bankama štedno kreditnim zadrugama, štedionicama itd.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Novi sustav otpremnina?

Dana 6. svibnja 2013. godine u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava održana je radionica o sustavu otpremnina u Republici Austriji.
Mr. Walter Neubauer, zamjenik glavnog direktora za rad u Ministarstvu za rad, socijalna pitanja i zaštitu potrošača je predstavnicima Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, te brojnim predstavnicima socijalnih partnera prezentirao iskustva Austrije u provedbi reforme sustava otpremnina. Naime, poseban izazov u reformama radnog zakonodavstva jest kako postići ravnotežu između nužne razine fleksibilnosti i sigurnosti radnika, kroz politiku fleksigurnosti za koju se zalaže i Europska unija.

  • Sustav otpremnina po uzoru na Austriju?
  • Iznos za otpremnine na individualnom računu radnika?
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Pauze postaju sve kraće

Dok su nekoć radnici imali puno više vremena za pauze na poslu, danas se jede brzinski, na radnom mjestu, za računalima.
Razlog je previše posla, pritisak okoline i šefovi. Tek jedan od pet radnika danas iskorištava svoju pauzu za ručak u potpunosti, pokazala je studija jedne britanske internetske stranice. Vrijeme kojeg se radnici odreknu radi dovršavanja poslova iznosi 128 sati na godinu, što ukupno čini punih 16 radnih dana. Tako prosječna pauza za ručak traje svega 29 minuta, a često podrazumijeva i jedenje za računalom i istovremeno obavljanje posla, dok su prijašnje generacije imale i do sat vremena na raspolaganju za ručak. 
Oko dvije trećine ispitanih reklo je kako se pauze za ručak ne odriču svojevoljno, već to naprosto moraju učiniti kako bi posao stigli dovršiti na vrijeme. Jedan od sedam radnika tvrdi da nisu primorani na kraće pauze, već ih sami namjerno skraćuju kako bi zadivili svog nadređenog i pokazali da su odgovorni radnici. Radnici u dobi od 18. do 24. godine ručak na poslu preskaču u prosjeku šest puta na mjesec.

Verzija za ispis
 
Zakon o povremenim i privremenim poslovima

Dana 8. ožujka 2013. godine u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava održan je sastanak sa socijalnim partnerima na kojem je Ministar rada i mirovinskoga sustava prof.dr.sc. Mirando Mrsić izvijestio socijalne partnere o prijedlozima Ministarstva o izmjenama Zakona o državnom inspektoratu te izradi Zakona o privremenim i povremenim poslovima.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Nema nove Direktive o radnom vremenu

Iako je Europska komisija socijalnim partnerima do 31. prosinca 2012. godine produžila vrijeme do kojeg su oni imali mogućnost pregovarati o izmjenama i dopunama Direktive o radnom vremenu, socijalni partneri su 14. prosinca 2012. godine prekinuli pregovore, s obzirom da nisu uspjeli postići dogovor o spornim pitanjima koja bi trebalo urediti izmjenama ove Direktive. Naime, Europska konfederacija sindikata odbila je „zadnju ponudu poslodavaca“ o načinu uređenja instituta kao što su najdulje trajanje tjednog radnog vremena, stanka, dnevni i tjedni odmor, godišnji odmor i trajanje noćnog rada. Europska konfederacija sindikata nije prihvatila prijedloge poslodavaca s obzirom da smatra da postoji jasna veza između predugog broja sati rada u tjednu i narušavanja zdravlja radnika, pa stoga smatra da bi zaštita zdravlja i sigurnosti radnika i dalje trebao ostati primarni cilj Direktive. Upravo na tom cilju morale bi se temeljiti izmjene i dopune Direktive.
S obzirom da su pregovori socijalnih partnera završili neuspješno, inicijativa za predlaganje izmjena i dopuna Direktive o radnom vremenu leži na Europskoj komisiji, koju čeka teško razdoblje usuglašavanja spornih pitanja, s obzirom na činjenicu da je pokušaj Europske komisije da se izmjene sporne odredbe Direktive iz 2010. godine neslavno završio, jer prijedlog nije dobio zeleno svjetlo Europskog parlamenta, te je prijedlog morao biti povučen jer ni Vijeće i Europski parlament nisu o izmjenama Direktive pronašli konsenzus. 

Verzija za ispis
 
Novi zakon o inspekciji rada?

Razmišlja se o podjeli Državnog inspektorata i da se Sektor za nadzor rada i zaštite na radu izdvoji u posebno tijelo. Cilj takvog rješenja, što predlaže Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, stvaranje je jake nadzorne službe koja bi efikasnije pratila poštuju li poslodavci Zakon o radu i Zakon o zaštiti na radu, te se učinkovitije sankcionirali poslodavci kod kojih utvrde da ih krše. To pretpostavlja donošenje novog zakona o inspekciji rada, kakav imaju članice Europske unije, koji bi propisivao i definirao ustroj institucije za praćenje radnih propisa i Zakona o radu.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Novi propisi u 2013. godini -Najveće promjene kaznenog zakonodavstva od osamostaljenja

Prvog dana 2013. godine na snagu je stupio novi Kazneni zakon, koji nameće posve drukčija, suvremena kaznenopravna ograničenja koja u kombinaciji s novim postupovnim odredbama i istražiteljskim metodama otvaraju posve novu stranicu u borbi s neprihvatljivim ponašanjem. Riječ je o najvećim promjenama kaznenog zakonodavstva od osamostaljenja.

Radi otkaza zbog sudjelovanja u štrajku ili neisplate dijela ili cijele plaće poslodavcu do tri godine zatvora...

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Počinje proces izmjena Zakona o radu

Vlada Republike Hrvatske namjerava pokrenuti postupak izrade Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, prije svega iz razloga potrebe usklađivanja odredbi Zakona o radu kojima se uređuje institut europskog radničkog vijeća s Direktivom 2009/38/EZ od 6. svibnja 2009. o uspostavi Europskog radničkog vijeća ili uvođenju postupka obavješćivanja i savjetovanja s radnicima kod poslodavaca ili povezanih poslodavaca na području Zajednice, te kako bi se izmjenama pojedinih odredbi Zakona omogućila njegova jednostavnija primjena u praksi. Nadalje, a s obzirom na činjenicu da su socijalni partneri svakodnevno uključeni u primjenu odredbi Zakona o radu u praksi, te da u tome smislu raspolažu dragocjenim iskustvom i informacijama o postojanju dodatnih nejasnoća ili nedoumica u primjeni Zakona, Vlada Republike Hrvatske je ujedno spremna razmotriti izmjenu i onih instituta iz Zakona koje zajednički predlože socijalni partneri.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Europska komisija objavila izvješće o monitoringu - Zadaće za Hrvatsku iz područja radnog prava

Europska komisija usvojila je 10. listopada ove godine paket o proširenja za 2012. godinu, koji uključuje izvješća o napretku zemlja kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji, kao i Izvješće o monitoringu priprema Hrvatske za članstvo u EU-u. U Izvješću o monitoringu Hrvatske Komisija je zaključila kako je Hrvatska ostvarila napredak te kako nastavlja proces usklađivanja sa zakonodavstvom i standardima Europske unije. Komisija je također identificirala područja u kojima je potreban daljini napor kako bi Hrvatska bila sprema za ulazak u EU. Tako Hrvatska treba pojačati napore u 8 poglavlja koja pokrivaju pitanja poput restrukturiranja brodogradilišta te pripremljenosti za korištenje EU fondova.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »