English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Nova pravila o reprezentativnosti sindikata

Vlada je u Sabor poslala prijedlog Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata kojim se propisuju kriteriji i postupak utvrđivanja reprezentativnosti tih udruga za sudjelovanje u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini, kao i za sudjelovanje u kolektivnom pregovaranju.
Novi zakon se, tvrdi ministar, donosi radi pojednostavljenja i ubrzavanja procedure i nomotehničkih razloga. Predlaže se mogućnost da i nereprezentativni sindikati mogu pristupiti kolektivnom ugovoru i ostvarivati ugovorena prava, ali se neće smatrati strankom toga kolektivnog ugovora.
Također se predlaže da svi sindikati sporazumno utvrđuju koji su od njih reprezentativni za pregovore o sklapanju kolektivnog ugovora. Pravo na štrajk zbog sklapanja, izmjene ili obnove kolektivnog ugovora imali bi reprezentativni sindikati koji su pregovarali o sklapanju kolektivnog ugovora, ali ga nisu potpisali. To pravo ne bi imali nereprezentativni sindikati, kao niti reprezentativni sindikati koji su odbili pregovarati o kolektivnom ugovoru.
U pismu premijeru sindikalne središnjice konstatiraju da nijedna središnjica nije poduprla donošenje još uvijek važećeg Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje te je zatražilo i ocjenu njegove suglasnosti s Ustavom RH.

Verzija za ispis
 
Ukidaju Državni inspektorat?

Državni inspektorat, prije 15 godina osnovan kao neovisno, zasebno tijelo u čijem se sastavu nalaze gospodarska i inspekcija rada, kao i elektroenergetski te rudarski inspektori, gasi se s prvim danom iduće godine?
Preko 800 inspektora, koji rade u pet područnih jedinica – u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Varaždinu i Osijeku, zajedno sa zaposlenima u središnjici Inspektorata u Zagrebu, bit će raspoređeni u nekoliko ministarstava, ovisno o području kojim se bave. Ministarstvo rada dobit će svoju inspekciju rada, inspektori zaštite potrošača, trgovine, usluga, općenito gospodarska inspekcija, odlazi pak u Ministarstvo gospodarstva.

 • Tvorci Državnog inspektorata skeptični
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Vraća vam se radna knjižica, sačuvajte ju!

S danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, 1. srpnja 2013.g., prestaju važiti odredbe Zakona o radu, koje se odnose na radnu knjižicu. Poslodavac je dužan u roku tri mjeseca, dakle do 1. listopada 2013.g., radnicima vratiti njihove radne knjižice. Ovaj rok primiče se kraju. Pa se nemojte i iznenaditi primite li ovih dana radnu knjižicu, a i odahnite, jer to ovaj put ne znači da ste dobili otkaz.
Radna knjižica, dokument koji je pripadao radniku i bilježio njegov radni staž, odlazi u povijest, kao nešto zastarjelo. A jesu li nas spremili za blistavu budućnost elektroničkih zapisa, čini se da je manje važno. Zanimljivo je da već sada iz nadležnih tijela savjetuju građane da čuvaju svoje radne knjižice, jer bi mogle poslužiti kao dokaz radnog i mirovinskog staža. Zato trajno sačuvajte radne knjižice koje će vam biti vraćene!

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Najavljene nove izmjene ZOR-a - POSLODAVCI TRAŽE DALJNJE SMANJENJE PRAVA

Poslodavci traže i da se izmjenama ZOR-a plaćena dnevna stanka izbaci kao obaveza poslodavca, no u ministarstvu rada neće udovoljiti zahtjevu.
Pravo na plaćeni dnevni odmor od najmanje 30 minuta, ima svaki radnik koji radi najmanje šest sati dnevno. Ta se plaćena pauza, prema sadašnjem zakonodavstvu, ubraja u radno vrijeme.

 • Ozljede na radom mjestu
 • Obavijest o rasporedu radnog vremena
 • Trudnice zaštićene od noćnog rada
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Izvanredne kontrole bolovanja

Tijekom prošle, 2012. godine HZZO je proveo dvije velike izvanredne kontrole o opravdanosti bolovanja. Prvom se kontrolirala opravdana bolovanja kad je pregledano 2173 osiguranika. U drugoj kontroli nadzor se obavljao u 861 ordinaciji obiteljske medicine kad je pregledano 12.917 bolovanja a njih 850 već je bilo zaključeno. Pojačane kontrole dugotrajnih bolovanja dovele su do smanjenja stope sa 3,23 u 2011. na 3,12 u 2012. godini. To je rezultiralo značajnoj uštedi troškova na godišnjoj razini.

Svaki dan u Hrvatskoj 45.000 osoba koristi bolovanje. Svaki četvrti kontrolirani bolesnik prema izvanrednoj kontroli HZZO-a bio je neopravdano dugo na bolovanju. To je dakle omjer u odnosu na kontrolirana bolovanja gdje je vjerojatno postojala i određena sumnja a ne u odnosu na sva bolovanja. Tada su bolovanja su pravdana otvorenim, ali nisu na vrijeme i zatvorena.
Jesu li njihovi osiguranici uistinu bili bolesni, sve više provjeravaju poslo  davci koji u HZZO sve više šalju zahtjeve za provjere sumnjivih bolovanja. U Zavodu ne vide problem u tome jer smatraju da oni koji su opravdano na bolovanju ne trebaju imati ništa protiv utvrđivanja opravdanosti bolovanja.

Verzija za ispis
 
Novine u sudjelovanju radnika u Europskim radničkim vijećima

Iako je tijekom postupka pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji Republika Hrvatska u potpunosti uskladila nacionalno zakonodavstvo s pravnom stečevinom Europske unije, činjenica je da se pravna stečevina stalno mijenja te je nacionalno zakonodavstvo potrebno neprestano usklađivati s novim propisima koji se donose na razini Europske unije, te praksom Suda pravde Europske unije.
Tijekom 2009. godine Republika Hrvatska je Zakonom o radu implementirala Direktivu Vijeća 94/45/EZ od 22. rujna 1994. o uspostavljanju Europskog radničkog vijeća ili postupka u poduzećima koja posluju na razini Zajednice i grupacijama poduzeća koja posluju na razini Zajednice u svrhu obavješćivanja i savjetovanja s radnicima, ali u međuvremenu su u svibnju 2009. godine Europski parlament i Vijeće 2009. godine usvojili revidiranu Direktivu 2009/38/EZ od 6. svibnja 2009. o uspostavi Europskog radničkog vijeća ili uvođenju postupka obavješćivanja i savjetovanja s radnicima kod poslodavaca ili povezanih poslodavaca na području Zajednice, u cilju poboljšanja prava radnika na obavješćivanje i savjetovanje u multinacionalnim kompanijama o pitanjima transnacionalnog karaktera.

 • Jasnije definicije obavješćivanja i savjetovanja
 • Jača suradnja transnacionalne i nacionalne razine
Verzija za ispis Pročitajte više
 
U 2012. odobreno 5877 zahtheva za besplatnu pravnu pomoć

Temeljm Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (u daljnjem tekstu: ZBPP), kojim se određuje sveobuhvatan sustav pružanja besplatne pravne pomoći i omogućavanja osobama slabijeg imovnog stanja pristup sudu i drugim tijelima kada rješavaju njihova prava i obveze, Ministarstvo pravosuđa, je Vladi Republike Hrvatske podnijelo godišnje Izvješće o ostvarivanju prava na pravnu pomoć i utrošenim sredstvima, a isto je dalje podeseno Hrvatskom saboru.
Izvješće izrađeno je na temelju podataka koje su, dostavile ovlaštene udruge i visoka učilišta koja izvode sveučilišne studije u znanstvenom području prava putem pravnih klinika.

 • Povećan je broj zatjeva za besplatnu pravnu pomoć
 • Utrošena sva prepolovljena sredstva
 • I dalje brojni problemi u sustavu
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava 2013.-2016.

Ljudska prava, pa tako i radna i socijalna prava, sve su više ugrožena. Poboljšanju stanja trebao bi doprinijeti novi Vladin Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2013. do 2016. godine.
Radi se o strateškom dokumentu čiji su zaštita, promicanje i unaprjeđenje ljudskih prava u Republici Hrvatskoj te podizanje javne svijesti o važnosti poznavanja i ostvarivanja ljudskih prava. Nacionalni program obuhvaća zaštitu i promicanje ljudskih prava na svim razinama: lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj, sustavno pristupa zaštiti i promicanju ljudskih prava putem ciljeva i mjera koje će nadležna tijela državne uprave poduzimati.

 • Zaštita dostojanstva radnika jedan od prioriteta
 • Neke od mjera za poboljšanje prava radnika
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Mogućnost osobnog stečaja?

Dana 23. travnja 2013. godine u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava odžana je tematska sjednica predstavnika Ministarstva rada i mirovinskoga sustava sa socijalnim partnerima na kojoj se raspravljalo o mogućnosti uvođenja stečaja fizičke osobe.
Pored predstavnika socijalnih partnera tematskoj sjednici prisustvovali su i predstavnici akademske zajednice, pravosuđa te Hrvatske udruge banaka.
Uvodno je prof.dr.sc. Mirando Mrsić, ministar rada i mirovinskoga sustava naglasio da je gospodarska kriza značajno utjecala na materijalni i socijalni položaj građana Hrvatske, te su se sukladno tome ponovno javile inicijative o uvođenju instituta stečaja fizičke osobe (ili kako se to kolokvijalno naziva osobni bankrot). Nadalje je istaknuo da je u Hrvatskoj na dan 31. ožujka 2013. godine zbog neizvršenih obveza u blokadi bilo 255.564 građana. Dug građana iz osnova za plaćanje iznosio je 18,75 milijardi kuna, što je 2% više u odnosu na prethodni mjesec. Najviše građani duguju bankama štedno kreditnim zadrugama, štedionicama itd.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Novi sustav otpremnina?

Dana 6. svibnja 2013. godine u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava održana je radionica o sustavu otpremnina u Republici Austriji.
Mr. Walter Neubauer, zamjenik glavnog direktora za rad u Ministarstvu za rad, socijalna pitanja i zaštitu potrošača je predstavnicima Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, te brojnim predstavnicima socijalnih partnera prezentirao iskustva Austrije u provedbi reforme sustava otpremnina. Naime, poseban izazov u reformama radnog zakonodavstva jest kako postići ravnotežu između nužne razine fleksibilnosti i sigurnosti radnika, kroz politiku fleksigurnosti za koju se zalaže i Europska unija.

 • Sustav otpremnina po uzoru na Austriju?
 • Iznos za otpremnine na individualnom računu radnika?
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »