English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Motiv za izmjenu Zakona!? - Na pomolu lex Sindikata hrvatskih liječnika!
Na veliko iznenađenje i sindikata i poslodavaca Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava pokrenulo je proceduru javnog savjetovanja o obrascu prethodne procjene Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata. Naime, iako je riječ o izrazito važnom zakonu za sindikate u postupku kolektivnog pregovaranja, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava nije našlo za shodno da o pokretanju navedene procedure o izmjeni Zakona prethodno obavijesti socijalne partnere te da se s njima o prijedlozima izmjena Zakona prethodno savjetuje. 
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava planira Zakon o reprezentativnosti izmijeniti do jeseni ove godine i to tako da se manjinskim sindikatima u pojedinim granama javnih službi kao npr. zdravstvo, obrazovanje i sl., omogući sudjelovanje u kolektivnim pregovorima u toj pojedinoj grani. Namjera je Ministarstva „osigurati kontinuitet i ujednačavanje kolektivnog pregovaranja te uključivanje većeg broja sindikata u kolektivne pregovore kroz proširenje kruga sindikata koji pregovaraju o granskim kolektivnim ugovorima“. Tako Ministarstvo predlaže da u pregovarački odbor sindikata ulaze i predstavnici sindikata koji djeluju na području grane za koju se pregovara i koji su bili ili jesu zastupljeni u pregovaračkom odboru sindikata u pregovorima o sklapanju temeljnog kolektivnog ugovora. Ono što zapravo jest motiv ovih izmjena je omogućavanje Sindikatu liječnika sudjelovanje u kolektivnim pregovorima za zdravstvo, s obzirom na to da zbog malog broja članova tog sindikata liječnici nisu bili zastupljeni u pregovaračkom odboru sindikata za sklapanje kolektivnog ugovora za zdravstvo. 
Ovaj primjer je pokazatelj kako pojedine strukovne udruge i interesna udruženja kao što su u ovom slučaju Hrvatska liječnička komora ili Sindikat liječnika, imaju dovoljno lobističke snage da prisile vlast da izmijeni Zakon kako bi se njime osigurali interesi pojedine interesne organizacije ili struke. 

Verzija za ispis
 
Inspekcijski nadzori moraju biti strateški i učinkoviti!
Europska sindikalna agencija za zaštitu temeljnih prava provela je istraživanje o iskorištavanju radnika koji odlaze raditi u druge države članice Europske unije. Rezultati tog istraživanja ukazuju da poslodavci diljem EU takve radnike ozbiljno iskorištavaju. Istraživanje ujedno ukazuje da inspekcijski nadzori nisu učinkoviti kako bi spriječili takve pojave. Preko polovice ispitanih radnika izjavili su da inspekcija nije bila prisutna na njihovom radnom mjestu, a u Njemačkoj, Poljskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu je to je izjavilo preko 70% radnika. Pri tome inspekcije nisu učinkovite, a radnici se tuže na postupanja inspekcije koje ih ispituju u prisustvu poslodavaca, omogućuju poslodavcima da biraju radnike s kojima će inspektor razgovarati te inspektori prihvaćaju namještene odgovore poslodavaca. Također je uočeno postupanje poslodavaca koji skrivaju radnike u podrumima i skladištima, dok neki poslodavci imaju s radnicima sklopljene lažne ugovore o radu ili radnike tjeraju da inspektorima daju lažne iskaze.

 • Radnici snose posljedice inspekcijskog nadzora


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Igre s ovrhama
I „blokirani“ u Republici Hrvatskoj su se ugledali na građane Francuske, pa su sami „uzeli pravdu u svoje ruke“, obukli žute prsluke i krenuli u borbu za svoja prava. A da upravo u rješavanju „blokiranih“ ništa ne štima, da su sva dosadašnja obećanja i „dobronamjerne“ brojne izmjene važećeg zakona bile samo farsa za tisuće blokiranih građana, dokazuju službeni podaci na kraju 2018. g., jer ih je ponovno, uza sve mjere „otpisa“ dugova bilo 265.000 s ukupno 24 milijarde i 400 milijuna duga. Da se rat blokiranih građana s državom nastavlja i dalje, vidljivo je iz prijedloga novih izmjena i dopuna Zakona o ovrsi, koji ne nudi neka nova rješenja, nego nastoji „disciplinirati“ „neposlušne“ i „snalažljive“ građane koji uz sve dosadašnje zakonske odredbe i dalje izbjegavaju ovrhu. Za sada je rezultat nadmetanja u ovršnim igrama 1:0 za blokirane.

 • Otvaranje računa u drugoj državi EU i isplata plaće „na ruke“
 • Prodaja svojih dugova otkupljivačima dugova
 • Ovršna priča sve nejasnija i lošija
 • Otvaranje bankrota po jednostavnom postupku

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Novim Zakonom o mirovinskom osiguranju omogućen rad za više od 200.000 umirovljenika!
Zakonom o mirovinskom osiguranju, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014. godine bilo je propisano kada korisnici mirovine mogu raditi, a da im se isplata mirovine ne obustavlja. Dakle, do tih izmjena umirovljenici su se mogli zaposliti nakon što su se umirovili, ali im je u tom slučaju isplata mirovine bila obustavljena. Od 2014. godine, u cilju suzbijanja nezakonitog rada, umirovljenicima je, pod određenim uvjetima bio omogućen rad, ali bez obustave njihove mirovine. Kako bi se osigurao što duži ostanak radnika u svijetu rada, tom prilikom nije omogućeno navedeno pravo umirovljenicima koji su ostvarili uvjete za prijevremenu mirovinu. Izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2019. godine proširuje se krug korisnika mirovine kojima se zbog ponovnog zaposlenja do polovice punog radnog vremena nakon umirovljenja, ili zaposlenja s punim radnim vremenom nakon stečene mirovine, mirovina ne obustavlja. 

 • Koji su motivi?
 • Licemjerje politike   

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Mirovinska reforma - Usvojen paket zakona
Hrvatski sabor je 7. prosinca izglasao paket mirovinskih zakona, čime je formalno usvojena tzv. „mirovinska reforma“, koju je tijekom godine pripremilo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, ne uvažavajući pritom argumente sindikata, stručnjaka, a ni komentare dobivene u javnoj raspravi.
Skrećemo pozornost na neke bitne stvari.

 • Što se mijenja u uvjetima za ostvarivanje prava na mirovinu od 1. siječnja 2019.?
 • Što se mijenja u budućnosti?


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Izmjene Ovršnog zakona
Jedna od najvećih novina Ovršnog zakona, koji će stupiti na snagu tijekom ove godine, je povratak ovršnog postupka u ruke sudova, ali se radi njihova rasterećenja zadržavaju javni bilježnici kao povjerenici suda. Tako će sud, nakon što zaprimi uredan prijedlog ovrhovoditelja, kroz automatsku dodjelu, spis dodijeliti javnom bilježniku prema abecednom redu. No, ovrhe preko noći više se neće moći događati jer će javni bilježnik dužnika morati dva puta obavijestiti o pokretanju ovrhe te mu dati 15 dana da dug plati ili ga ospori. Potom će cijeli spis vratiti na sud, koji će voditi daljnji postupak.

 • Ovrhe nad jedinom nekretninom sužene
 • Ovrhe nad plaćom radnika
 • Primanja izuzeta od ovrheVerzija za ispis Pročitajte više
 
Pojam diskriminacije i primjeri iz prakse
Pučka pravobraniteljica je 2017. g. otvorila 2.500 predmeta vezano za diskriminaciju, a najviše od tih predmeta je u području rada i zapošljavanja. „Trebam svježu krv“, „Prestari ste za ovo radno mjesto“ – samo su neke od neprimjerenih izjava  koje su radnici doživjeli. 

 • Što je diskriminacija?
 • Područje zabrane diskriminacije
 • Diskriminacijske osnove
 • Zaštita od diskriminacijeVerzija za ispis Pročitajte više
 
Evidencije o radnicima
Dana 1. rujna 2017. godine na snagu je stupio novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN br. 73/17.), koji je donio neke promjene u odnosu na važeći Pravilnik i obvezu poslodavca na vođenja podataka o radnicima i podataka o radnom vremenu radnika.

 • Podaci o radnicima
 • Podaci o radnom vremenu


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Izmjene Zakona o radu - Arbitraža je u pitanju
Novim Zakonom o radu, koji je stupio na snagu 2014. godine, uvrštena je odredba kojom se nameće obveza arbitraže u slučaju uskrate suglasnosti radničkog vijeća kod otkaza ugovora o radu određenim skupinama radnika. Arbitraža se pokazala neučinkovitim rješenjem te nikada nije zaživjela onako kako je zamišljeno. Stoga se izmjenama Zakona o radu vraća stara odredba prema kojoj poslodavac u slučaju uskrate suglasnosti radničkog vijeća, može tražiti da suglasnost nadomjesti sudska presuda. 

Verzija za ispis
 
Vraća se državni inspektorat
Vlada priprema novi zakon o inspekcijama u gospodarstvu kojim će se sve inspekcijske službe, četiri godine od ukidanja Državnog inspektorata, ponovno vratiti pod isti krov. 
Ponovno objedinjavanje inspekcijskih službi mogli bi pozdraviti sindikati. Kada je 2013. godine pripremano gašenje Državnog inspektorata, posebno su sindikati izražavali protivljenje zbog činjenice da će inspektori rada i zaštite na radu djelovati u okviru resornog ministarstva rada, što je suprotno međunarodnoj konvenciji koja se tiče inspekcija, a koja naglašava neovisnost rada takve službe. Ministarstvo gospodarstva koje priprema objedinjavanje različitih inspekcija (rada, zaštite na radu, sanitarne, turističke…) smatra da će se s njihovim objedinjavanjem povećati učinkovitost, smanjiti broj nadzora i ujednačiti pristup inspekcija pri poduzimanju upravnih i kaznenih mjera. 

Verzija za ispis
 
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »