English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »
Neoporezivi dio dohotka povećava se sa 1500 na 1600 kuna
U Hrvatskoj se u 2005. godini prema novom Zakonu o porezu na dohodak (NN 177/04) neoporezivi dio dohotka povećava sa 1500 na 1600 kuna. Porasli su i faktori osobnih odbitaka za uzdržavanje članova obitelji i djece na temelju kojih će veći dio dohotka određenog radnika biti oslobođen od oporezivanja odnosno neće ulaziti u poreznu osnovicu. Porezne stope ostale su iste, ali su razredi njihove primjene povišeni pa se sada stopa od 15% primjenjuje na poreznu osnovicu koja doseže do 3.200 kuna, stopa od 25% primjenjuje se na porezne osnovice u rasponu 3.200 do 8.000 kuna, stopa od 35% primjenjuje se porezne osnovice u rasponu od 8.000 do 22.400 kuna, a stopa od 45% primjenjuje se iznad 22.400 kuna.
Verzija za ispis
 
Osnovica za plaćanje doprinosa 2.080,75 kuna
Osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja utvrđuje se i koristi od 1996. godine. Do danas se iznos mijenjao i utvrđivao desetak puta. Tijekom 2004. godine bio je utvrđen u iznosu od 1.951,25 kuna i kao takav se obračunavao kao osnovica za više namjena.
Sa važenjem od 01. siječnja ove godine najniža osnovica za zdravstveno i mirovinsko osiguranje iznosi 2.080,75 kuna, a iznos je utvrđen u bruto iznosu.
Što to znači? Znači da ukoliko plaća radnika za puno radno vrijeme iznosi manje od tog iznosa poslodavac mora isplatiti radniku razliku plaće do tog iznosa i za taj iznos mu obračunati i platiti sve doprinose, poreze i prinose.

Verzija za ispis
 
Pripremite se za izbore za radnička vijeća u ožujku 2005!
U ožujku 2005. godine biti će provedeni redoviti izbori za radnička vijeća.
Propisani postupak izbora složen je i uključuje veći broj obveznih predradnji.
Ovaj tekst sadrži pregled svih osnovnih radnji na redovnim izborima za radnička vijeća, a rokovi za prve obvezne radnje ističu upravo ovih dana...
Verzija za ispis Pročitajte više
 
U dva mjeseca 185 prijava za rad na crno
Dana 13. srpnja 2005. godine četiri sindikalne središnjice (SSSH, MHSJS, HUS i Sindikat usluga UNI-Cro) održale su tiskovnu konferenciju kako bi izvijestile javnost o rezultatima dvomjesečne kampanje pod nazivom "Stop - radu na crno".
Verzija za ispis Pročitajte više
 
36 % prekršajnih prijava protiv poslodavaca zastarijeva!
Objavljeno je Izvješće o radu Državanog inspektorata RH za 2005. godinu. Zaprepašćuje činjenica da 36% prekršajnih prijava protiv poslodavaca zastarijeva.
Verzija za ispis Pročitajte više
 
78% radnika ove godine očekuje božićnicu
Prema istraživanju koje je u studenom na 645 ispitanika proveo Portal Moj posao ove godine većina zaposlenika u Hrvatskoj, točnije njih 78%, očekuje da će povodom blagdana od poslodavca dobiti neku vrstu božićnice...
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Povećani neoporezivi iznosi prigodnih nagrada
U Narodnim novinama broj 68/07. objavljena je za nas važna informacija. Odlukom Vlade RH promijenjene su odredbe Pravilnika o porezu na dohodak kojim se reguliraju novčane naknade, potpore i nagrade odnosno iznosi koji se mogu isplatiti bez poreza. Vlada je promijenila odnosno povećala neoporezivi iznos za prigodne nagrade (božićnica, uskrsnica, naknade za godišnji odmor i sl.) sa dosadašnjih 2.000,00 kuna na 2.500,00 kuna godišnje, te dar djetetu do 15 godina života sa dosadašnjih 400,00 kuna na 600,00 kuna.
Povjerenici, provjerite kako je to regulirano kod vas u kolektivnom ugovoru ili pravilniku radu te podsjetite poslodavce na nove povećane iznose.
Verzija za ispis
 
Postupno povećanje minimalne plaće
Pet sindikalnih središnjica predstavilo je svoj prijedlog Zakona o minimalnoj plaći kojim se predviđa postupno povećanje najnižeg iznosa minimalne plaće kroz iduće četiri godine na 50 posto udjela u prosječnoj plaći.
Sadašnja minimalna plaća iznosi 2.298 kuna bruto, što je 33,5 posto udjela u prosječnoj plaći, a po tome je Hrvatska među europskim zemljama s najnižim udjelom minimalne plaće u prosječnoj plaći.
Ovaj zakonski prijedlog predviđa da od početka iduće godine minimalna plaća poraste na 41 posto udjela u prosječnoj plaći, što bi iznosilo 2.815 kuna bruto.
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Veće mirovine novih umirovljenika od 1. studenoga
Povećanje mirovina od 4 do 27 posto obu-hvaća više od 360.000 novih umirovljenika koji su umirovljeni od 1999. pa sve do danas.
Konačno je 11. srpnja ove godine došlo do sporazuma Vlade i Hrvatske stranke umirovljenika o povećanju novih mirovina, u rasponu od 4 do 27 %. To znači da će povećanje od 4 posto dobiti svi oni koji su umirovljeni 1999. godine, a 27 % budući umirovljenici koji će odlaziti u mirovinu 2010. godine i nakon toga. Ustvari, riječ je o modelu koji izjednačava sve nove umirovljenike i približava ih na 2 posto, ali ne i izjednačava sa starim umirovljenicima.
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Pravnu pomoć (ne)će pružati udruge
Vlada Republike Hrvatske je već u dva navrata na svojim sjednicama raspravljala o Zakonu o ostvarivanju prava na pravnu pomoć, te je na svojoj posljednjoj sjednici, održanoj 7.rujna 2007.godine,uputila Nacrt konačnog prijedloga Zakona o ostvarivanju prava na pravnu pomoć u Hrvatski sabor u drugo čitanje, bez da se o predmetnom Zakonu prethodno raspravilo na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća, i njegovim radnim tijelima, i da predmetni Zakon uopće nije dostavljen na očitovanje socijalnim partnerima, a radi se o Zakonu kojim se reguliraju prava socijalno ugroženih građana Hrvatske.
Iako je intencija zakonodavca bila da se socijalno ugroženim skupinama građana osigura pristup sudu i pravna pomoć, iščitavajući odredbe Zakona, jasno je da cilj zakonodavca nije ostvariv.
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »