English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
Duži roditeljski dopusti u Europi

Socijalni partneri na europskoj razini, odnosno u ime sindikata ETUC, a u ime poslodavaca BusinessEurope, CEEP i UEAPME potpisali su novi Okvirni sporazum o roditeljskom dopustu kojim se povećava trajanje roditeljskog dopusta, sa tri na četiri mjeseca za svakog roditelja. Valja pojasniti da se roditeljski dopust koristi tek nakon obveznog rodiljnog dopusta a koji traje do 6 mjeseca djetetovog života (o tome smo detaljnije pisali u prošlim brojevima).
Naime, radi se o Sporazumu kojim je izmijenjen prethodni sporazum socijalnih partnera o trajanju roditeljskog dopusta, a koji je prenijet u Direktivu 96/34/EZ, s kojim se nedavno usklađivalo i hrvatsko radno zakonodavstvo, i koja je prenijeta u hrvatsko zakonodavstvo Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama.
Sporazumom također utvrđuje da se jedan, od četiri mjeseca na koja će roditelj imati pravo, neće moći prenositi na drugog roditelja, čime se planira potaknuti ravnomjerno korištenje roditeljskog dopusta od strane oba roditelja...

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Zakon o radu konačno u proceduri - Poslodavcima fleksiblizacija,a radnicima dulje radno vrijeme

Dana 7. srpnja 2009. godine vladin Ured za socijalno partnerstvo u RH  dostavio je socijalnim partnerima posljednju verziju Konačnog prijedloga Zakona o radu, kojeg Vlada Republike Hrvatske predlaže žurno usvojiti po hitnom postupku.
Iako je nakon godinu dana pregovaranja Vlada Republike Hrvatske prihvatila većinu zahtjeva sindikata, koji će u mnogočemu pomoći u sređivanju stanja na tržištu rada i poboljšanju položaja radnika, kao što je obveza vođenja evidencije radnog vremena, uređenje sadržaja obračuna plaće, uređenje postupka kolektivnog otpuštanja radnika i zbrinjavanju viška radnika, međutim Zakon o radu, u obliku kakvom je predložen, biti će štetan po hrvatske radnike i to iz nekoliko razloga.

 • Ugovor o radu na određeno vrijeme
 • Radno vrijeme, odmori i dopusti
 • Vlada uz poslodavce
 • Liberalizacija i individualizacija
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Ranije obavijestite HZMO o namjeri umirovljenja

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje poziva buduće umirovljenike da šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za mirovinu obavijeste Zavod o namjeri odlaska u starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu te pokretanjem postupka tzv. pretkompletiranja podataka brže ostvare svoje pravo kada podnesu zahtjev za mirovinu.

Tiskanica »Obavijest o namjeri podnošenja zahtjeva za priznanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu» dostupna je na internetskoj stranici www.mirovinsko.hr ili u područnim službama i ispostavama Zavoda, a dodatne informacije mogu se dobiti na besplatnom Otvorenom telefonu Zavoda 0800 – 63 63 63 te preko Pozivnog centra – 01/ 4891 – 666.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Prva prava presuda za mobbing

Nepravomoćno Državna novinska agencija mora zaštititi svog novinara Ivu Lučića. U Palači pravde donesena je prva javno poznata nepravomoćna presuda (moguća je žalba) za mobbing, i to u slučaju novinara Ive Lučića protiv urednika Hine, današnje ravnateljice Hine Smiljanke Škugor-Hrnčević i Marka Curaća.
Sutkinja Jesenka Šojat, voditeljica grupe za radno pravo u Općinskom građanskom sudu, na dvadesetak stranica presude utvrdila je da su urednici novinara uznemiravali te je naredila Hini da zaštiti njegovo dostojanstvo i osigura mu uvjete rada u kojima ga njih dvoje, ali ni treće osobe, neće uznemiravati.

 • Urednica o kretenizmu
 • Kolege ga podcjenjivali
 • Razlozi zbog kojih je Državna novinska agencija izgubila spor
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Sramotno tumačenje Zakona o minimalnoj plaći

Posljedica je to stupanja na snagu odredbi Zakona o minimalnoj plaći, prema kojima će se iznos minimalne plaće za razdoblje od 1. lipnja 2009. do 31. svibnja 2010. te za svako sljedeće jednogodišnje razdoblje, uskladiti s rastom bruto domaćeg proizvoda (BDP) za prethodnu godinu, i to na način da se udio minimalne plaće u prosječnoj plaći uveća za postotak gospodarskog rasta u prethodnoj godini.
Prosječna bruto plaća u državi prošle je godine iznosila 7544 kune, a udio minimalne plaće u njoj bio je 39 posto. Kako je realni rast gospodarstva u 2008. iznosio 2,4 posto, udio minimalne plaće se, sukladno zakonu, povećava za taj postotak i sada iznosi 41,4 posto, što na prosječnu plaću iz prošle godine daje novi iznos »minimalca« od 3123,22 kune. No…

Državni zavod za statistiku objavio je (NN 65/09., 5. lipnja 2009. godine) Odluku da visina minimalne plaće za razdoblje od 1. lipnja 2009. do 31. svibnja 2010. u Republici Hrvatskoj iznosi samo 2.814,00 kuna. Ovo se temelji na suludom tumačenju Zakona, koje čak nije palo na pamet niti poslodavcima, ali zato je tu bio naš ministar Polančec. 

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Na radnom mjestu godišnje umire 2,2 milijuna ljudi

U povodu Dana zaštite na radu - 28. travnja, Međunarodna organizacija rada (ILO) je u svom godišnjem izvješću objavila podatak kako godišnje u svijetu, na radnom mjestu umire 2,2 milijuna ljudi od posljedica nesreća ili profesionalnih bolesti.

Prema podacima ILO-a, svake godine na radnom mjestu nesreću pretrpi oko 270 milijuna ljudi, dok još 160 milijuna ljudi pati od profesionalnih bolesti.

Prošle godine u Hrvatskoj je na radu smrtno stradalo 38 osoba, a 1.493 radnika su teško ozlijeđena, upozoreno je na zajedničkoj sjednici Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu i Gospodarsko-socijalnog vijeća (GSV).

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Nema dogovora o uređenju radnog vremena u EU - Radnici i dalje mogu raditi do 60 sati tjedno

Nakon više mjeseci traženja kompromisa u pogledu izmjene Direktive o radnom vremenu, za koju su se sindikati u EU nadali da će smanjiti najveći dopušteni broj sati rada u tjednu, predstavnici Europskog parlamenta i Vijeća nisu se uspjeli dogovoriti oko najdužeg broja sati rada tjedno u EU.
Naime, prema postojećoj Direktivi o radnom vremenu, s kojom se trenutno usklađuje i hrvatsko radno zakonodavstvo, radnik ne može u jednom tjednu raditi više od 48 sati. Međutim, Direktiva dopušta državama članicama odstupanje od tog pravila, pa tako države članice mogu nacionalnim zakonodavstvom dopustiti rad dulji od 48 sati tjedno, ali ne dulje od 60 sati, i u tom slučaju radnik mora dati pisanu suglasnost za rad dulji od 48 sati.
Takvu mogućnost rada do 60 sati predlaže u ZOR ugraditi i Vlada RH, čime bi se RH, svrstala u mali krug država članica EU-a u kojima je dopušten rad dulji od 48 sati tjedno.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Nova Direktiva na razini Europske unije - Radnici agencija za privremeno zapošljavanje u boljem položaju

Nakon više od dvadeset godina usuglašavanja, rad preko agencija za privremeno zapošljavanje reguliran je na razini Europske unije novom Direktivom 2008/104/EC Europskog parlamenta i Vijeća o radu preko agencija za privremeno zapošljavanje, koja je stupila na snagu 5. prosinca 2008. godine. Radi se o posljednjoj, od tri predviđene direktive, koje je Europska komisija predložila usvojiti kako bi se na razini Europske unije regulirali atipični oblici zapošljavanja, odnosno kako bi se radnicima koji rade po atipičnim ugovorima o radu zajamčili minimalni uvjeti rada na načelu zabrane diskriminacije u odnosu na radnike koji rade po ugovorima o radu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

 • Jednaki uvjeti rada
 • Informiranje o slobodnim radnim mjestima
 • Zakon o radu uskladiti s Direktivom
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stariji radnici i invalidi rada na bolovanju na teret poslodavca

U prosincu 2008. godine Hrvatski sabor usvojio je novi Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2009. godine. Člancima 25. do 43. navedenog Zakona regulirano je pravo osiguranika na naknadu plaće u pojedinim slučajevima propisanima Zakonom.
U odnosu na važeće zakonodavstvo o mirovinskom osiguranju, člancima 35. do 37. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju na bitno drugačiji način od dosadašnjeg uređeno je pravo osiguranika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na naknadu plaće za vrijeme bolovanja, ali i postupak medicinskog vještačenja u mirovinsko osiguranju. Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju utvrđuju se određene obveze za Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje koje nije moguće provesti u praksi iz razloga neusuglašenosti Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i Zakona o mirovinsko osiguranju, ali i zbog činjenice da su sporne odredbe Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju u suprotnosti s provedbenim propisima mirovinskog osiguranja, te Zakonom o radu. Zbog neusuglašenosti Zakona mogli bi biti oštećeni radnici koji su na dugotrajnom bolovanju, i kojima se utvrđuju prava po osnovi invalidnosti.

 • Zakon protiv invalida rada i starijih radnika
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Europski sud presudio u korist radnika - Radnici na dugotrajnom bolovanju imaju pravo na godišnji odmor

Tumačeći odredbu Direktive o radnom vremenu o pravu radnika na godišnji odmor, presudom iz veljače ove godine, Europski sud pravde je utvrdio pravo radnicima na dugotrajnom bolovanju na plaćeni godišnji odmor.

 • Zakon o radu neusklađen
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »