English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »
Slijedi li novi krug pregovora o Zakonu o radu?

Na poziv državnog tajnika za rad Krešimira Rožmana, 15. veljače 2010. godine održan je sastanak predstavnika Ministarstva gospodarstva rada i poduzetništva s predstavnicima socijalnih partnera.
Na sastanku se raspravljalo o potrebi početka druge faze izmjena Zakona o radu (koja bi uključivala tehničke ispravke odredbi ZOR-a koje se odnose na usklađivanje s pravnom stečevinom, kao i raspravu o interesnim institutima iz ZOR-a). Pri tome valja naglasiti da su predstavnici MINGORP-a bili suzdržani u odnosu na ponovnu izmjenu ZOR-a, čija je izmjena omogućila zatvaranje pregovora u poglavlju 19., s obzirom da bi ponovna izmjena ZOR-a značila i ponovno otvaranje Poglavlja 19.
Sve strane su iskazale spremnost započeti razgovore o mogućim budućim izmjenama ZOR-a u odnosu na tehničke popravke Zakona, kao i u odnosu na sva interesna pitanja.

 • Nova reprezentativnost sindikalnih središnjica
 • Reprezentativnost sindikata za kolektivno pregovaranje
Verzija za ispis Pročitajte više
 
800.000 neriješenih sudskih predmeta

Potpuna neovisnost, nepristranost i efikasnost pravosuđa jedan su od temelja na kojima počiva demokracija suvremenih društava. Iako nam zakoni jamče zaštitu određenih prava, sva ta prava ostaju mrtvo slovo na papiru, ukoliko ne postoji učinkovito i neovisno pravosuđe.

 • Brojne aktivnosti, a učinci nevidljivi
 • Broj predmeta smanjen za 51,5%
 • Smanjena mreža sudova i državnih odvjetništava
 • Registracija tvrtke putem Interneta
 • Sindikati nezadovoljni učinjenim
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Izrađuju se pravilnici za provedbu Zakona o radu

Dana 25. siječnja 2010. godine u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva  održan je sastanak predstavnika sindikalnih središnjica, Hrvatske udruge poslodavaca i resornog ministarstva s ciljem dogovora u provođenju novog Zakona o radu, točnije pristupanju izradi njegovih pratećih pravilnika. Zakon o radu određuje da se prateći pravilnici na koje on upućuje trebaju donijeti u roku 6 mjeseci, dakle do 1. srpnja 2010. godine.

Procjenjuje se da će biti potrebno donijeti čak 14 pravilnika različitog opsega i sadržaja, od kojih će neki dosadašnji biti samo izmijenjeni, a neki će biti u potpunosti novi.
Značajne pomake očekujemo od Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima i o radnom vremenu, kojim bi se napokon jednoobrazno trebalo uvesti reda u evidentiranje radnog vremena i odrađenih sati radnika. Nadamo se da će se tim pravilnikom stati na kraj povredama prava radnika vezanim uz radno vrijeme, preraspodjelu, slobodne dane i prekovremeni rad.

 • Ujednačena primjena novog Zakona o radu
 • Još jedan novi Zakon o radu?
 • Novi zakoni iz područja radnog zakonodavstva
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Odvjetnička tarifa - Pojeftinjuju li radni sporovi?

Nakon što je ministar pravosuđa Ivan Šimonović potpisao suglasnost, 11. prosinca stupila je na snagu nova odvjetnička tarifa. Procjenjuje se da će se za oko trećinu sudskih postupaka primjenjivati jedinstven i unaprijed utvrđen iznos, bez obzira na broj ročišta ili podnesaka.
Jedinstven iznos od 2.000 kuna, bez obzira na broj održanih sudskih rasprava, naplaćivat će se za prvostupanjski postupak zbog smetanja posjeda, razvoda, utvrđivanja očinstva, iz stambenih i radnih odnosa te za uzdržavanje. U Ministarstvu pravosuđa tvrde da će to pojeftiniti postupke za oko 33 posto.
Šimonović je u srpnju odbio dati suglasnost na tarifu koju mu je poslao Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore (HOK), s napomenom da odvjetnici trebaju pokazati više socijalne osjetljivosti. Tražio je da se smanje odvjetničke tarife u sporovima sa socijalnim elementima kao što je razvod braka i alimentacija za djecu. Tada su se u HOK-u odlučili na popuštanje, pa su potkraj listopada Šimonoviću poslali novu verziju tarife koju je ministar nakon što je Gospodarsko-socijalno vijeće dalo suglasnost potpisao.

 • Odvjetničke dnevnice veće nego u Njemačkoj
 • Naknada u parničnom postupku
 • Naknada po danu rasprave

 

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Usvojen novi Zakon o radu usklađen s pravnom stečevinom Europske unije

Nakon gotovo 18 mjeseci rada na novom Zakonu o radu, Hrvatski sabor je 4. prosinca 2009. godine izglasao novi Zakon o radu (dalje u tekstu: ZOR), koji donosi mnoge promjene, posebice kada je riječ o radnom vremenu, odmorima i dopustima. Iako je u srpnju prošle godine Vlada RH najavila značajnije izmjene ZOR-a, koje se nisu odnosile samo na usklađivanje s pravnom stečevinom EU-a, ZOR je u ovoj fazi izmijenjen samo u dijelovima u kojima je bilo nužno uskladiti ga s pravnom stečevinom Europske unije, tj. u dijelu koji se odnosi na radno vrijeme, godišnje odmore, kolektivno otpuštanje radnika, nepuno radno vrijeme, ugovor o radu na određeno vrijeme, roditeljski dopust i uređenje sudjelovanja radnika u odlučivanju u multinacionalnim kompanijama. U ostalom dijelu ZOR je ostao neizmijenjen.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Jačati sustav besplatne pravne pomoći

Dana 26. listopada 2009. godine, a u povodu Europskog dana građanskog pravosuđa 25. listopada, u organizaciji Ministarstva pravosuđa održan je okrugli stol pod nazivom "Iskustva u primjeni Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći", kako bi svi zainteresirani dionici kritički sagledali sustav besplatne pravne pomoći s ciljem njegovog poboljšanja. Na okruglom stolu je uz stručnjake iz Velike Britanije i Njemačke, sudjelovalo dvadesetak predstavnika hrvatskog pravosuđa, te predstavnici udruga, pružatelja besplatne pravne pomoći.

 • Od početka godine 2969 zahtjeva za pružanjem besplatne pravne pomoći.
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Zakon o radu pred zastupnicima u Hrvatskom saboru

Nakon gotovo 18 mjeseci pregovora oko novog Zakona o radu, Vlada RH je usvojila prijedlog teksta Zakona, te je tekst Zakona 22. listopada, po drugi puta, uputila u Hrvatski sabor na usvajanje.
Naime, prvi pokušaj Vlade da se neusuglašeni Zakon o radu usvoji u Hrvatskom saboru po hitnom postupku, završio je povlačenjem Zakona iz procedure u veljači ove godine. U međuvremenu je Vlada, što pod pritiskom sindikalnih središnjica, što pod pritiskom Europske komisije, učinila minijaturne pomake u samom tekstu Zakona, u korist radnika, ali temeljna pitanja, poput načina uređenja radnog vremena i  rada na određeno vrijeme i dalje su ostala otvorena pitanja na kojima Vlada i dalje ustraje u svojim prijedlozima.

 • RH među rijetkima omogućava rad dulji od 48 sati tjedno
 • Hoće li iščeznuti pravo na otpremninu?
 • Odzvonilo je bolesnim radnicima
Verzija za ispis Pročitajte više
 
7. listopada - Dan dostojanstvenog rada

I ove godine su sindikati diljem svijeta obilježili Dan dostojanstvenog rada – 7. listopada. Naime, Međunarodna konfederacija sindikata (ITUC) je na osnivačkom kongresu održanom 2008. godine  odlučila da se u cijelom svijetu obilježi dan za akciju u organizaciji međunarodnog sindikalnog pokreta. Izabran je 7. listopada kao Svjetski dan Dostojanstvenog rada.
Međunarodnim danom dostojanstvenog rada želi se podizati razina svijesti o potrebi poštivanja radničkih prava, promovirati jednakost muškaraca i žena na tržištu rada, jačati socijalna zaštita te promovirati socijalni dijalog.
Unatoč tome, diljem svijeta gasi se sve veći broj radnih mjesta, smanjuju se plaće. Gospodarska kriza u svijetu se prečesto koristi kao izgovor za neisplatu plaća, ali i nepodmirivanje drugih obaveza, poput socijalnih davanja, mirovina i ostalih dodataka.

 • 59 milijuna će izgubiti posao
 • U Hrvatskoj sve više siromašnih
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Europska konfederacija sindikata zabrinuta zbog mnogobrojnih ugovora na određeno vrijeme

Glavni tajnik Europske konfederacije sindikata (ETUC) John Monks uputio je pismo predsjednici Vlade Jadranki Kosor pismo u vezi s izmjenama Zakona o radu u Republici Hrvatskoj. U pismu se navodi da je ETUC vrlo zabrinut najavama Vlade RH da se tim istim zakonom namjerava uvesti mogućnost rada duljeg od 48 sati. Time bi se, smatra, Hrvatska odmaknula od svojega puta uspostave socijalne Europe te ciljeva utvrđenih Osnivačkim ugovorima na području socijalne politike, odnosno unapređivanja radnih i životnih uvjeta radnika i građana EU-a.
Stoga Europska konfederacija sindikata apelirala na Vladu Republike Hrvatske, da način reguliranja organizacije radnog vremena Zakonom uredi uz postizanje što je moguće većeg stupnja konsenzusa socijalnih partnera odnosno da se iznimke u pogledu reguliranja organizacije radnog vremena prepuste socijalnim partnerima, kako radnici  bez zaštite sindikata ne bi postali „laka meta“!
Također je zabrinut zbog izrazito visoke stope broja ugovora o radu na određeno vrijeme. Navodi da udio od gotovo 90 posto radnika zaposlenih na određeno vrijeme među novozaposlenima govori o masovnom nepoštovanju temeljenog načela da rad na određeno treba biti iznimka u oblicima zapošljavanja, a nikako pravilo. ETUC ujedno ističe da visoki postotak rada na određeno vrijeme u RH, dovodi u pitanje ostvarenje cilja i svrhe Direktive, te umanjuje kvalitetu rada radnika zaposlenih na određeno vrijeme, kroz smanjenje njihove radne sigurnosti. Stoga, je ETUC apelirao na Vladu Republike Hrvatske da prilikom izrade novog Zakona o radu, posebnu pažnju posveti reguliranju instituta na određeno vrijeme, kako bi na taj način pozitivno utjecala na nezadovoljavajuće trendove na tržištu rada.
Europska konfederacija sindikata naglasila je da pruža potporu hrvatskoj vladi i predsjednici u nastojanjima da Hrvatska ubrzo postane 28. članicom EU-a.         

Verzija za ispis
 
Diskriminacija najčešća u području rada

Početkom ove godine počela je primjena prvog cjelovitog Zakona o suzbijanju diskriminacije. Vlada RH Hrvatskom saboru podnijela je izvješće o primjeni navedenog Zakona. U Izviješću se navodi da su do svibnja Uredu pučkog pravobranitelja dostavljena 81 pritužba građana koje se odnose na diskriminaciju po različitim osnovama (spolu, dobi, itd.), od toga su 21 pritužbu uputile žene, a 53 pritužbe muškarci. Dvije prijave su bile anonimne, a bilo je i pritužbi koje su uputile organnizacije civilnoga društva. Najviše pritužbi na diskriminaciju dolazi iz područja rada i radnih uvjeta, dok su na drugom mjestu pritužbe na diskriminaciju na temelju rasne ili etničke pripadnosti, odnosno boje kože te nacionalnog podrijetla.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »