English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
EU - Daljnja flekisbilizacija u organizaciji radnog vremena?

Nakon što je početkom prošle godine u Europskoj uniji propala zakonska inicijativa za izmjenom Direktive o radnom vremenu, s kojom se morao uskladiti i naš Zakon o radu, Europska unija ponovno kreće u novi krug pokušaja za izmjenom odredbi o radnom vremenu, koje su uređene spomenutom Direktivom.
Tijekom posljednje zakonodavne procedure izmjene Direktive iz 2009. godine sindikati i Europski parlament oštro su se suprostavili predloženim izmjenama Direktive držeći da se tim izmjenama izravno umanjuju postojeća prava radnika u državama članicama EU-a, jer im izmjene Direktive donose duže radno vrijeme čime se ugrožava zdravlje i sigurnost radnika na radnom mjestu.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Nove izmjene Zakona o radu - Limiti ministra gospodarstva

Jedina tema koju ministar gospodarstva Đuro Popijač dotiće s malo više žara, su izmjene Zakona o radu i to na tezi koju tvrdo zagovara udruga poslodavaca - olakšati otpuštanje radnika 'da bi se lakše zapošljavalo nove'.
U vremenima najvećih očekivanja, upravo od funkcije ministra gospodarstva, najviše se očekuje. Da je u javnim nastupima sto puta sadržajniji, a u ministarskom djelovanju  tisuću puta inventivniji, Popijač bi imao isti rezultat. Zagrađen premijerkinim i Šukerovim autoritetom, kao i činjenicom da sve važne odluke donosi Predsjedništvo HDZ-a gdje se javljaju i neke druge interesne silnice, a kojeg on nije član, aktualni ministar gospodarstva zapravo ima vrlo limitiran manevarski prostor. Tim ograničenjima može se objasniti zašto se na izmjene Zakona o radu, pogotovo u onom dijelu koji bi donio 'lakše otpuštanje radnika', gleda kao na neku spasonosnu polugu za izlazak iz krize.

Što je priječilo poslodavce u sadržaju postojećeg Zakona o radu, da u fazi pada gospodarske aktivnosti otpuste preko 100.000 radnika. Da li je pri tom postojeći Zakon o radu bio bilo kakva kočnica? Očito da nije.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Vlada loše odrađuje usklađivanje nacionalnog zakonodavstva - Već se mijenja Zakon o suzbijanju diskriminacije

Iako ima samo godina dana od kada je Zakon o suzbijanu diskriminacije stupio na snagu, Vlada Republike Hrvatske planira Zakon već uskoro mijenjati. Iako se predlagač Zakona, tj. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti svojevremeno hvalio "dobrim Zakonom", sudeći prema komentarima Europske komisije na tekst Zakona, u kojima ukazuju na propuste u pojedinim odredbama Zakona, čini se da ipak nije odrađen dobar posao kada je riječ o usklađivanju navedenog Zakona s pravnom stečevinom EU.
U cilju izrade izmjena i dopuna Zakona Odlukom Ministra obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti imenovano je Povjerenstvo za izradu izmjena i dopuna Zakona o suzbijanju diskriminacije, sastavljeno od širokog kruga zainteresiranih institucija. Povjerenstvo ima zadaću izraditi Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Zakona o suzbijanju diskriminacije do 30. lipnja 2010. godine. Upućivanje Nacrta prijedloga Zakona u Vladinu proceduru predviđeno je za IV. kvartal 2010. godine.
Prvi sastanak Povjerenstva održan je dana 25. veljače 2010. godine. Na sastanku je dogovoreno da će Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju diskriminacije do slijedećeg sastanka izradi uža radna skupina u koju će biti uključeni članovi Povjerenstva iz Ureda za ljudska prava Vlade RH, Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija te Ministarstva pravosuđa.
Ujedno su članovi Povjerenstva dužni svoje osvrte na primjedbe i komentare stručnjaka Europske komisije, koji su iznesene tijekom ocjene usklađenosti Zakona o suzbijanju diskriminacije s odgovarajućom pravnom stečevinom iz tog područja, dostaviti Ministarstvu u roku od mjesec dana.

Verzija za ispis
 
Slijedi li novi krug pregovora o Zakonu o radu?

Na poziv državnog tajnika za rad Krešimira Rožmana, 15. veljače 2010. godine održan je sastanak predstavnika Ministarstva gospodarstva rada i poduzetništva s predstavnicima socijalnih partnera.
Na sastanku se raspravljalo o potrebi početka druge faze izmjena Zakona o radu (koja bi uključivala tehničke ispravke odredbi ZOR-a koje se odnose na usklađivanje s pravnom stečevinom, kao i raspravu o interesnim institutima iz ZOR-a). Pri tome valja naglasiti da su predstavnici MINGORP-a bili suzdržani u odnosu na ponovnu izmjenu ZOR-a, čija je izmjena omogućila zatvaranje pregovora u poglavlju 19., s obzirom da bi ponovna izmjena ZOR-a značila i ponovno otvaranje Poglavlja 19.
Sve strane su iskazale spremnost započeti razgovore o mogućim budućim izmjenama ZOR-a u odnosu na tehničke popravke Zakona, kao i u odnosu na sva interesna pitanja.

 • Nova reprezentativnost sindikalnih središnjica
 • Reprezentativnost sindikata za kolektivno pregovaranje
Verzija za ispis Pročitajte više
 
800.000 neriješenih sudskih predmeta

Potpuna neovisnost, nepristranost i efikasnost pravosuđa jedan su od temelja na kojima počiva demokracija suvremenih društava. Iako nam zakoni jamče zaštitu određenih prava, sva ta prava ostaju mrtvo slovo na papiru, ukoliko ne postoji učinkovito i neovisno pravosuđe.

 • Brojne aktivnosti, a učinci nevidljivi
 • Broj predmeta smanjen za 51,5%
 • Smanjena mreža sudova i državnih odvjetništava
 • Registracija tvrtke putem Interneta
 • Sindikati nezadovoljni učinjenim
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Izrađuju se pravilnici za provedbu Zakona o radu

Dana 25. siječnja 2010. godine u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva  održan je sastanak predstavnika sindikalnih središnjica, Hrvatske udruge poslodavaca i resornog ministarstva s ciljem dogovora u provođenju novog Zakona o radu, točnije pristupanju izradi njegovih pratećih pravilnika. Zakon o radu određuje da se prateći pravilnici na koje on upućuje trebaju donijeti u roku 6 mjeseci, dakle do 1. srpnja 2010. godine.

Procjenjuje se da će biti potrebno donijeti čak 14 pravilnika različitog opsega i sadržaja, od kojih će neki dosadašnji biti samo izmijenjeni, a neki će biti u potpunosti novi.
Značajne pomake očekujemo od Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima i o radnom vremenu, kojim bi se napokon jednoobrazno trebalo uvesti reda u evidentiranje radnog vremena i odrađenih sati radnika. Nadamo se da će se tim pravilnikom stati na kraj povredama prava radnika vezanim uz radno vrijeme, preraspodjelu, slobodne dane i prekovremeni rad.

 • Ujednačena primjena novog Zakona o radu
 • Još jedan novi Zakon o radu?
 • Novi zakoni iz područja radnog zakonodavstva
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Odvjetnička tarifa - Pojeftinjuju li radni sporovi?

Nakon što je ministar pravosuđa Ivan Šimonović potpisao suglasnost, 11. prosinca stupila je na snagu nova odvjetnička tarifa. Procjenjuje se da će se za oko trećinu sudskih postupaka primjenjivati jedinstven i unaprijed utvrđen iznos, bez obzira na broj ročišta ili podnesaka.
Jedinstven iznos od 2.000 kuna, bez obzira na broj održanih sudskih rasprava, naplaćivat će se za prvostupanjski postupak zbog smetanja posjeda, razvoda, utvrđivanja očinstva, iz stambenih i radnih odnosa te za uzdržavanje. U Ministarstvu pravosuđa tvrde da će to pojeftiniti postupke za oko 33 posto.
Šimonović je u srpnju odbio dati suglasnost na tarifu koju mu je poslao Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore (HOK), s napomenom da odvjetnici trebaju pokazati više socijalne osjetljivosti. Tražio je da se smanje odvjetničke tarife u sporovima sa socijalnim elementima kao što je razvod braka i alimentacija za djecu. Tada su se u HOK-u odlučili na popuštanje, pa su potkraj listopada Šimonoviću poslali novu verziju tarife koju je ministar nakon što je Gospodarsko-socijalno vijeće dalo suglasnost potpisao.

 • Odvjetničke dnevnice veće nego u Njemačkoj
 • Naknada u parničnom postupku
 • Naknada po danu rasprave

 

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Usvojen novi Zakon o radu usklađen s pravnom stečevinom Europske unije

Nakon gotovo 18 mjeseci rada na novom Zakonu o radu, Hrvatski sabor je 4. prosinca 2009. godine izglasao novi Zakon o radu (dalje u tekstu: ZOR), koji donosi mnoge promjene, posebice kada je riječ o radnom vremenu, odmorima i dopustima. Iako je u srpnju prošle godine Vlada RH najavila značajnije izmjene ZOR-a, koje se nisu odnosile samo na usklađivanje s pravnom stečevinom EU-a, ZOR je u ovoj fazi izmijenjen samo u dijelovima u kojima je bilo nužno uskladiti ga s pravnom stečevinom Europske unije, tj. u dijelu koji se odnosi na radno vrijeme, godišnje odmore, kolektivno otpuštanje radnika, nepuno radno vrijeme, ugovor o radu na određeno vrijeme, roditeljski dopust i uređenje sudjelovanja radnika u odlučivanju u multinacionalnim kompanijama. U ostalom dijelu ZOR je ostao neizmijenjen.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Jačati sustav besplatne pravne pomoći

Dana 26. listopada 2009. godine, a u povodu Europskog dana građanskog pravosuđa 25. listopada, u organizaciji Ministarstva pravosuđa održan je okrugli stol pod nazivom "Iskustva u primjeni Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći", kako bi svi zainteresirani dionici kritički sagledali sustav besplatne pravne pomoći s ciljem njegovog poboljšanja. Na okruglom stolu je uz stručnjake iz Velike Britanije i Njemačke, sudjelovalo dvadesetak predstavnika hrvatskog pravosuđa, te predstavnici udruga, pružatelja besplatne pravne pomoći.

 • Od početka godine 2969 zahtjeva za pružanjem besplatne pravne pomoći.
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Zakon o radu pred zastupnicima u Hrvatskom saboru

Nakon gotovo 18 mjeseci pregovora oko novog Zakona o radu, Vlada RH je usvojila prijedlog teksta Zakona, te je tekst Zakona 22. listopada, po drugi puta, uputila u Hrvatski sabor na usvajanje.
Naime, prvi pokušaj Vlade da se neusuglašeni Zakon o radu usvoji u Hrvatskom saboru po hitnom postupku, završio je povlačenjem Zakona iz procedure u veljači ove godine. U međuvremenu je Vlada, što pod pritiskom sindikalnih središnjica, što pod pritiskom Europske komisije, učinila minijaturne pomake u samom tekstu Zakona, u korist radnika, ali temeljna pitanja, poput načina uređenja radnog vremena i  rada na određeno vrijeme i dalje su ostala otvorena pitanja na kojima Vlada i dalje ustraje u svojim prijedlozima.

 • RH među rijetkima omogućava rad dulji od 48 sati tjedno
 • Hoće li iščeznuti pravo na otpremninu?
 • Odzvonilo je bolesnim radnicima
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »