English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
Besplatna pravna pomoć u Hrvatskoj nije zaživjela

Nakon što je 2008. godine usvojen novi Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, kojim je socijalno ugroženim osobama omogućeno korištenje besplatne pravne pomoći, pa time i ostvarivanje njihovih prava, udruge kao i javnost su u isti polagala velike nade i očekivanja.
Izvješće o provedbi Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći tijekom 2009. godine, koje sukladno Zakonu Hrvatskom saboru podnosi Vlada RH, potvrđuje da besplatna pravna pomoć u Hrvatskoj još uvijek nije zaživjela.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Uskoro zakon o reprezentativnosti sindikata

U cilju nastavka dogovora socijalnih partnera o sadržaju budućeg Zakona o reprezentativnosti sindikalnih središnjica za sudjelovanje u tripartitnom socijalnom dijalogu i sindikata za kolektivno pregovaranje dana 14. listopada 2010. godine, na inicijativu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, održan je sastanak predstavnika MINGORP-a sa predstavnicima socijalnih partnera.
Na sastanku je dogovoreno da će sindikalne središnjice do kraja listopada utvrditi listu kriterija za utvrđivanje reprezentativnosti sindikalnih središnjica i sindikata oko kojih sindikalne središnjice ne mogu postići dogovor. Pri tome će se spornim kriterijem smatrati svaki onaj o kojem se nisu usuglasile sve sindikalne središnjice.

 • O spornim kriterijima odlučit će arbitraža
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Kako do efikasnijeg kažnjavanja prekršaja iz radnih odnosa

Dopuštanjem da tisuće predmeta ode u zastaru, iz godine u godinu se ispuštaju milijunski prihodi propuštene naplate novčanih kazni, a koji su više nego dostatni za povećanje kapaciteta i inspektora rada i prekršajnih sudova.

Dana 29. rujna 2010. godine u organizaciji Ministarstva pravosuđa održan je sastanak po pitanju Prekršaja s područja radnih odnosa, a kojem su prisustvovali predstavnici Ministarstva pravosuđa, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Državnog inspektorata, Prekršajnih sudova te Socijalnih partnera - Sindikata, Poslodavaca i Vlade RH.
Odmah na početku sastanka iskristaliziralo se da će se razgovori prvenstveno voditi po pitanju efikasnosti kažnjavanja i suzbijanja mnogih prekršaja iz područja radnih odnosa. Broj prekršaja je i dalje izuzetno velik, a poslodavci koji posluju suprotno zakonu predstavljaju nelojalnu konkurenciju onima koji poštuju propise.
Istaknuta je važnost prevencije i obrazovanja socijalnih partnera, poslodavaca i radnika, što je bitno za suzbijanje prekršaja i podizanja razine legalnog poslovanja (posebice na području zaštite na radu).

 • Izostanak pravovremene sankcije
 • Mnoge mogućnosti za efikasnije kažnjavanje
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Uvodi se skraćeni stečajni postupak

Uskoro će stupiti na snagu izmjene Stečajnog zakona kojima se pokušavaju stvoriti uvjeti za učinkovitiju provedbu stečajeva, kao jedne od mjera iz Plana provedbenih aktivnosti Programa gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske.
Predloženim dopunama stvorit će se zakonska podloga za provedbu tzv. skraćenog stečajnog postupka, kao dio reforme pravosuđa kojoj je cilj poboljšanje vladavine prava, zaštite vjerovnika i poštivanje ugovora.
Radi postizanja pune učinkovitosti, smanjenja troška i ubrzanja postupka, predloženim dopunama dodane su odredbe kojima je propisan skraćeni stečajni postupak. Prema predloženim dopunama Ministarstvo financija – Porezna uprava će nadležnim trgovačkim sudovima dostavljati zahtjeve za pokretanje skraćenog stečajnog postupka za svaki gospodarski subjekt (pravnu osobu) koji nema zaposlenih te evidentiranu blokadu poslovnog računa u neprekidnom trajanju od 60 dana. Navedeni postupak je predviđen za one slučajeve u kojima nisu ispunjeni uvjeti za pokretanje drugog postupka radi brisanja subjekta iz sudskog registra.
Odredbe Zakona o skraćenom stečajnom postupku će se primjenjivati do 31. prosinca 2012. godine.
Nadamo se da će navedena izmjena omogućiti radnicima pravovremenu i bolju naplatu njihovih potraživanja u skraćenom stečajnom postupku, te da će onemogućiti malverzacije sa zapošljavanjem radnika na crno.

Verzija za ispis
 
Obvezan predstavnik radnika u nadzornom odboru poslodavca

Novim Zakonom o radu (149/09) određeno je da kod svakog poslodavca, kod kojeg postoji nadzorni odbor ili slično odgovarajuće tijelo, jedan član tog tijela mora biti predstavnik radnika. Dok su ranije ovu obvezu imali samo poslodavci s većim brojem radnika (preko 200) ili oni u "državnom vlasništvu", novim Zakonom o radu obveza predstavnika radnika proširena je na sve poslodavce koji imaju nadzorni odbor ili slično tijelo.
Pozivamo sve poslodavce i sindikalne povjerenike u trgovačkim društvima gdje postoje nadzorni odbori i slična tijela da se pristupi imenovanju ili izboru predstavnika radnika u to tijelo.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Radni sudovi

Prijedlog da se unutar mreže sudova formiraju novi specijalizirani sudovi za radne sporove ili barem da se unutar postojeće mreže u sudovima osnuju posebni odjeli za takvu vrstu predmeta.

 • Godišnje 20-30 tisuća novih radnih sporova
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće i otpremnine

Sredinom lipnja ove godine Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva donijelo je Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće i otpremnine kojim je po prvi puta utvrđen sadržaj obračuna iznosa plaće, naknade plaće i otpremnine. S obzirom da se u dosadašnjoj praksi pokazalo da poslodavci radnicima ne uručuju, ili im uručuju nepotpune obračune plaća, iz kojih nije bio jasno vidljiv način obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine, što je uvelike otežavalo i ostvarivanje prava radnika sudskim putem, novi Pravilnik bi trebao u tom području konačno uvesti reda.
Poslodavac će dakle biti dužan radniku izdati obračun plaće, naknade plaće ili otpremnine u sadržaju i na način kako je to propisano Pravilnikom.
Osim toga, ukoliko poslodavac radniku u propisanom roku uopće ne dostavi obračun iz kojeg je vidljivo kako je utvrđen iznos plaće, naknade plaće ili otpremnine ili ako isti nema propisani sadržaj, ili ukoliko ne dostavi obračun dugovane, a neisplaćene plaće ili isti nema propisani sadržaj, poslodavac može odgovarati za najteži prekršaj koji je kažnjiv od 61.000 do 100.000 kuna. U tom slučaju poslodavca treba prijaviti Državnom inspektoratu.
Ako inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da poslodavac u propisanom roku radniku nije dostavio obračun iz kojeg je vidljivo kako je utvrđen iznos plaće, naknade plaće ili otpremnine ili utvrdi da poslodavac radniku nije dostavio obračun dugovane, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine ili utvrdi da ti obračuni nemaju propisani sadržaj, rješenjem će poslodavcu naložiti dostavu obračuna sa svim propisanim podacima.

Verzija za ispis
 
Broj inspektora rada pada, a broj zastara raste!

U travnju je Državni inspektorat podnio Vladi RH Godišnje izvješće o radu Državnog inspektorata za 2009. godinu u kojem su između ostalog navedeni materijalno-tehnički uvjeti rada, suradnja s drugim tijelima te podaci i informacije o radu i opis kontrola primjene propisa iz nadležnosti Državnog inspektorata i sankcijama za njihovo nepoštivanje, te problemi u pojedinim područjima nadzora s prijedlozima za poboljšanje učinkovitosti.
U usporedbi s 2008. godinom došlo do značajnog pada broja inspektora rada i zaštite na radu sa 274, na 257 inspektora u 2009. godini. Smanjenjem broja inspektora dovodi se u pitanje učinkovita provedba prava Europske unije na području Republike Hrvatske, kao zemlje kandidatkinje za pristupanje u punopravno članstvo u EU. Pad broja inspektora uzrokovan je lošim materijalnim položajem inspektora rada, te neodgovarajućim uvjetima rada.

 • Povećan broj radnika koji rade "na crno"
 • Porezna uprava ne radi svoj posao
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Vlada sprema izmjene Zakona o radu, bez znanja sindikata

Sudeći po sve češćim medijskim napisima, čini se da Vlada za sljedeći tjedan, točnije za 13. svibnja sprema izmjene Zakona o radu. Navedena činjenica ne bi bila čudna da su sindikati barem o navedenoj namjeri obaviješteni.
Takvim postupanjem Vlada RH, po tko zna koji put krši proceduru tripartitnog usuglašavanja socijalnih partnera o zakonima s područja radno-socijalnog zakonodavstva utvrđenu Zakonom o radu odnosno Sporazumom o Gospodarsko-socijalnom vijeću i drugim oblicima socijalnog partnerstva u Republici Hrvatskoj.
Najava izmjena Zakona o radu, koji je u primjeni tek četiri mjeseca, jednako tako ukazuje na odnos javnih službenika odnosno službenika radne administracije prema sindikalnim prijedlozima. Sindikalne su središnjice tijekom usklađivanja s acquis-om više puta ukazivale na moguće probleme u primjeni Zakona o radu u praksi, međutim, stručnjaci radne administracije su ove prijedloge posve ignorirali. Tako je poznat i problem nemogućnosti rada u turnusima, koje su predstavnici Ministarstva s ismijavanjem odbili, a da bi iz medija mogli čuti najave da Vlada planira mijenjati ZOR upravo u tom dijelu, iako su se još neke od odredbi pokazale manjkavima u praksi.
Učestalo donošenje zakona po hitnom postupku za posljedicu ima nekvalitetne, neprovedive i neusklađene zakone, čime se dovodi u pitanje pravna sigurnost građana RH kao i samo funkcioniranje pravne države. Navedeno potvrđuju najave izmjena i drugih  ne tako davno usvojenih zakona poput Zakona o suzbijanju diskriminacije, Zakona o rodljnim i roditeljskim potporama.
Stoga su sindikati od Vlade zatražili žurno uključivanje u radnu skupu za izradu izmjena Zakona o radu.

Verzija za ispis
 
Novi krug izmjena Zakona o radu - Prijedlozi poslodavaca za većom flaksibilizacijom

Sudeći prema posljednjem razvoju pregovora socijalnih partnera s Vladom RH, dalo bi se zaključiti da će se uskoro započeti s procesom novih izmjena Zakona o radu, u cilju "olakšavanja tereta gospodarstva". Hrvatska udruga poslodavaca već je uputila Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva svoje prijedloge za izmjenom pojedinih odredbi ZOR-a. U nastavku iznosimo pregled prijedloga izmjena ZOR-a kako ih predlaže Hrvatska udruga poslodavaca.

 • Rad na određeno vrijeme
 • Preraspodjela radnog vremena
 • Stanka i raspored radnog vremena
 • Olakšavanje otkazivanja ugovora o radu
 • Definicija "malog poslodavca"
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »