English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
Trajno nezaposleni gube naknadu prije no uđu u mirovinu

Dana 1. studenoga 2010. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanu pri zapošljavanju, te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju kojim je povećana dobna granica za žene za stjecanje prava na prijevremenu i starosnu mirovinu. Primjena navedena dva zakona za posljedicu ima da će ona kategorija nezaposlenih osoba, koja je (temeljem Zakona o posredovanju pri zapošljavanju) iz 2002. i 2009. godine stekla pravo na trajnu novčanu naknadu do ispunjenja prvih uvjeta za mirovinu, a koje nezaposlene osobe će u ovoj, i narednim godinama, zbog povećanja uvjeta dobi, kasnije ostvariti pravo na prijevremeno umirovljenje, izgubiti pravo na novčanu naknadu za nezaposlene za razdoblje od datuma navršenja 55 godina života do stjecanja novih uvjeta dobi za prijevremeno umirovljenje prema odredbama članka 27. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju.
Istina je da je stalnim mirovinskim reformama stvoren velik broj kategorija umirovljenika, od kojih je svaka kasnija sve gore prolazila. No vladajući su se na krivom mjestu odlučili biti principijelni. Ako se istinski želi napraviti reda, jedino je i pravedno, da se sve mirovine usklade i niveliraju prema istim principima. To se Vlada ne usudi učiniti, lakše je trenirati strogoću na dijelu nezaposlenih koji su u većini slučajeva otjerani s posla upravo zato jer "imaju sigurnost" dok kao nezaposleni čekaju mirovinu. 

 • Vakum koji nitko neće pokriti
 • Nekoliko mjeseci bez prava na naknadu
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Izmjene i dopune Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama - Veća prava pri rođenju djeteta

Početkom ožujka ove godine Vlada RH je u saborsku proceduru uputila izmjene i dopune Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama kojem bi cilj trebao biti dodatno osnaživanje njegovog pronatalitetnog učinka, omogućavanje veće uključenosti roditelja u svijet rada bez gubitka ostvarenih, a neiskorištenih prava, jačanje zaštite trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i radnice koja doji, povećanje uključenosti očeva u korištenje roditeljskog dopusta i drugih prava te, dodatno, normativno i institucionalno unaprjeđivanje primjene Zakona.
Slijedom navedenog Zakonom je definiran pojam "trudne radnice", "radnice koja je nedavno rodila" i "radnice koja doji“, te su dodatno propisana prava ovih radnica na dopust za slučaj da poslodavac ne osigura njihovu odgovarajuću zaštitu na radu, a za slučaj da uvjeti rada mogu imati štetne posljedice po njihovo zdravlje ili zdravlje djeteta.

 • Duži obvezni rodiljni dopust
 • Jasnija prava na naknade
 • Pravo trudnice na prenatalni pregled
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Rad na daljinu postat će pravilo, a ne iznimka?

Nedavno istraživanje jedne američke kompanije otkrilo je da šezdeset posto anketiranih iz zanimanja koja ne zahtijevaju fizičku nazočnost, smatra da može biti jednako produktivno kod kuće ili na putovanju kao i u uredu. Ta je sklonost najnaglašenija u Aziji i Latinskoj Americi tako da je 90 posto Indijaca, 80 posto Kineza i 75 posto Brazilaca izjavilo da bi jednako kvalitetno radilo izvan ureda.

 • Želja za mobilnošću
 • Potreba za većom tehnološkom opremljenošću
 • Sankcije za kršenje pravila
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Uskoro Zakon o reprezentativnosti sindikata

Sukladno dogovoru socijalnih partnera i Vlade RH na sastanku tripartitne radne grupe, koji je održan u prosincu prošle godine, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva je početkom ove godine socijalnim partnerima na očitovanje dostavilo dva radna materijala kao moguća normativna rješenja nacrta prijedloga  Zakona o reprezentativnosti. Razlike u radnim materijalima odnose se na kriterije utvrđivanja reprezentativnosti sindikata za kolektivno pregovaranje. Jednim tekstom predlažu se kvalitativni i kvantitativni kriteriji za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata, dok se drugim prijelogom teksta Zakona predlaže propisati obvezne izbore na kojima bi radnici, zaposleni na području za koje se pregovara odnosno sklapa kolektivni ugovor, tajnim glasovanjem davali mandat za pregovore i sklapanje kolektivnog ugovora sindikatu odnosno njegovim članovima pregovaračkog odbora.

 • Što se uređuje Zakonom
 • Kriteriji reprezentativnosti sindikalnih središnjica
 • Novosti u postupku utvrđivanja reprezentativnosti
 • Reprezentativnost za kolektivno pregovaranje
 • Novi Zakon do kraja ožujka
Verzija za ispis Pročitajte više
 
KAKO UNAPRIJEDITI MIRENJE U HRVATSKOJ

Iako poznat stoljećima, jer su ga prakticirali drevni narodi u rješavanju sporova među mještanima, ipak, postupak mirenja postaje jedan od priznatih načina rješavanja sporova tek u prošlom stoljeću. Najprije su ga prakticirali u anglosaksonskom sustavu, da bi postupno zauzeo svoje mjesto i u većini europskih država, pa tako i u Hrvatskoj.

 • Što je mirenje
 • Mirenjem do rasterećenja pravosuđa
 • Počeci mirenja u Hrvatskoj
 • Razvijati mirno rješavanje sporova
 • Ustrojen ured za mirenje pri GSV-u Zagreba
 • Uskoro izmjene Zakona o mirenju

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Vlada uvodi najniži iznos novčane naknade za nezaposlene

Kao jednu od mjera gospodarskog oporavka, Vlada RH je u rujnu uputila izmjene Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti na usvajanje u Hrvatski sabor. Namjera je Zakona bila je pooštriti uvjete za stjecanje prava na trajnu novčanu naknadu, te smanjiti iznos novčane naknade za nezaposlene.
Sindikati su se oštro protivili donošenju predloženih izmjena Zakona tvrdeći da će se istim značajno ugroziti materijalna sigurnost posebice onih nezaposlenih osoba koje su primale minimalnu plaću. Iz navedenog razloga, Vlada je odlučila nešto popraviti prijedlog izmjena Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti na način da je predložila uređenje instituta najnižeg iznosa novčane naknade za nezaposlene. Naime, prema najnovijoj verziji Zakona o izmjenama i dopunama spomenutog Zakona, najniži iznos novčane naknade ne može biti niži od 50% iznosa minimalne plaće, umanjene za doprinose za obvezna osiguranja. Nezaposlena osoba koja je radila puno radno vrijeme neće smjeti primiti manje od 1.125,00 kuna.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Ovrhu će provoditi javni ovršitelji

S obzirom da je ovrha već dugi niz godina glavni razlog neefikasnosti hrvatskog pravosuđa i to usprkos činjenici da se njome konstantno bavilo nastojeći je unaprijediti, Hrvatski sabor uskoro će usvojiti Zakon o javnim ovršiteljima, kojim se po prvi puta u hrvatski pravni ustav uvodi institut javnih ovršitelja.

 • Efikasne ovrhe
 • Napušta se sudska ovrha
 • Ovlasti javnih ovršitelja
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Besplatna pravna pomoć u Hrvatskoj nije zaživjela

Nakon što je 2008. godine usvojen novi Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, kojim je socijalno ugroženim osobama omogućeno korištenje besplatne pravne pomoći, pa time i ostvarivanje njihovih prava, udruge kao i javnost su u isti polagala velike nade i očekivanja.
Izvješće o provedbi Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći tijekom 2009. godine, koje sukladno Zakonu Hrvatskom saboru podnosi Vlada RH, potvrđuje da besplatna pravna pomoć u Hrvatskoj još uvijek nije zaživjela.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Uskoro zakon o reprezentativnosti sindikata

U cilju nastavka dogovora socijalnih partnera o sadržaju budućeg Zakona o reprezentativnosti sindikalnih središnjica za sudjelovanje u tripartitnom socijalnom dijalogu i sindikata za kolektivno pregovaranje dana 14. listopada 2010. godine, na inicijativu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, održan je sastanak predstavnika MINGORP-a sa predstavnicima socijalnih partnera.
Na sastanku je dogovoreno da će sindikalne središnjice do kraja listopada utvrditi listu kriterija za utvrđivanje reprezentativnosti sindikalnih središnjica i sindikata oko kojih sindikalne središnjice ne mogu postići dogovor. Pri tome će se spornim kriterijem smatrati svaki onaj o kojem se nisu usuglasile sve sindikalne središnjice.

 • O spornim kriterijima odlučit će arbitraža
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Kako do efikasnijeg kažnjavanja prekršaja iz radnih odnosa

Dopuštanjem da tisuće predmeta ode u zastaru, iz godine u godinu se ispuštaju milijunski prihodi propuštene naplate novčanih kazni, a koji su više nego dostatni za povećanje kapaciteta i inspektora rada i prekršajnih sudova.

Dana 29. rujna 2010. godine u organizaciji Ministarstva pravosuđa održan je sastanak po pitanju Prekršaja s područja radnih odnosa, a kojem su prisustvovali predstavnici Ministarstva pravosuđa, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Državnog inspektorata, Prekršajnih sudova te Socijalnih partnera - Sindikata, Poslodavaca i Vlade RH.
Odmah na početku sastanka iskristaliziralo se da će se razgovori prvenstveno voditi po pitanju efikasnosti kažnjavanja i suzbijanja mnogih prekršaja iz područja radnih odnosa. Broj prekršaja je i dalje izuzetno velik, a poslodavci koji posluju suprotno zakonu predstavljaju nelojalnu konkurenciju onima koji poštuju propise.
Istaknuta je važnost prevencije i obrazovanja socijalnih partnera, poslodavaca i radnika, što je bitno za suzbijanje prekršaja i podizanja razine legalnog poslovanja (posebice na području zaštite na radu).

 • Izostanak pravovremene sankcije
 • Mnoge mogućnosti za efikasnije kažnjavanje
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »