English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « Prva 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Zadnja »
Smanjenje plaća u Narodnim novinama d.d.
Nakon što je u Narodnim novinama d.d. nova Uprava upoznala predstavnike Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske o stanju tvrtke i poslovnim planovima, koji bi, u cilju financijske konsolidacije poslodavca za posljedicu trebali imati smanjenje plaća radnika, Radničko vijeće i poslodavac sazvali su skup radnika na kojem su se radnici mogli informirati o svim pitanjima od njihovog interesa, te o poslovnim planovima Uprave i mogućim posljedicama. Skup radnika održan je 17. listopada 2017. godine na kojem su radnici zahtijevali da prije donošenja odluke o sklapanju Aneksa Kolektivnom ugovoru kojim bi se plaće radnika smanjile za 10%, Sindikat provede referendum među radnicima o prihvatljivosti prijedloga poslodavca o smanjenju plaća. Izjašnjavanje radnika provedeno je 23. i 24. listopada 2017. godine na kojem se od 360 radnika 244 radnika izjasnilo za potpisivanje Aneksa Kolektivnom ugovoru.
Slijedom navedenoga, 27. listopada 2017. godine Sindikat je potpisao Aneks II. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Narodnim novinama d.d. Navedenim Aneksom, koji će važiti do 30. travnja 2018. godine, najniža osnovna plaća smanjena je za 10%, pa po novom iznosi 2.867,00 kuna. Poslodavac se ujedno obvezao da će u slučaju kada rezultati poslovanja to budu dopuštali, pristupiti pregovorima sa Sindikatom o korekciji osnovne plaće. Kao određenu kompenzacijsku mjeru za smanjenje osnovne plaće, Aneksom je povećan iznos prigodne godišnje nagrade sa 1.500,00 na 2.500,00 kuna. 

Verzija za ispis
 
Poslodavac u Znanju d.o.o. izvršio pritisak na radnike
Slijedom zaključka sa Skupa radnika, koji je održan 12. listopada 2017. godine na kojem je dogovoreno da se provede referendum za izjašnjavanje radnika o poduzimanju industrijskih akcija uključujući i štrajk, Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske je tijekom 19. i 20. listopada 2017. godine proveo referendum među radnicima na kojem su radnici imali priliku izjasniti se jesu li spremni sudjelovati u industrijskim akcijama u cilju povrata prava na raniju razinu i sklapanja kolektivnog ugovora.
Izjašnjavanju je pristupilo 66 radnika u sjedištu poslodavca. Za podršku industrijskoj akciji glasovalo je 46 radnika, a protiv industrijske akcije glasovalo je 18 radnika, dok je nevažećih listića bilo 2. S obzirom na to da je manje od 50% ukupnog broja radnika na lokaciji podržalo provođenje industrijske akcije, nisu bili ispunjeni uvjeti za donošenje odluke o provođenju industrijske akcije odnosno štrajka. 
Međutim, ono što zaprepašćuje jest činjenica da je poslodavac, 23. listopada 2017., nastavno na referendum Sindikata pozvao radnike u svoje prostore i od njih zahtijevao da se pred poslodavcem neposredno i pisano izjasne jesu li ili nisu za provođenje industrijske akcije, kako bi nakon provedenog referenduma na radnike izvršio pritisak i tako spriječio provedbu industrijskih akcija. 

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Produžen Kolektivni ugovor
S obzirom na to da je 31. listopada 2017. godine istekao rok važenja Kolektivnog ugovora za radnike u Zrinskom d.d., koji je potpisan 28. kolovoza 2017. godine, u skladu s dosadašnjom praksom sklopljen je novi Kolektivni ugovor, koji je kao i prethodni, sklopljen na razdoblje od dva mjeseca. 
Imajući u vidu poslovne rezultate poslodavca u Zrinskom d.d. i ovaj put je postignut dogovor pregovaračkog odbora sindikata i poslodavca o produženju važenja važećeg Kolektivnog ugovora do 1. siječnja 2018. godine. Time su se stranke obvezale zadržati razinu prava radnika, koju su radnici imali prema važećem Kolektivnom ugovoru. 
Istekom roka važenja Kolektivnog ugovora bit će potrebno dogovoriti novi Kolektivni ugovor.
Kolektivni ugovor kao i Dodatak Kolektivnom ugovoru su sa sindikalne strane potpisali predsjednik Sindikata grafičara Darije Hanzalek i sindikalni povjerenik Dubravko Keresteš, a sa strane poslodavca direktorica Mirjana Ovčar. 

Verzija za ispis
 
Očekuje se početak kolektivnih pregovora u AKD-u
S obzirom na to da Kolektivni ugovor za „Agenciju za komercijalnu djelatnost d.o.o.“ istječe krajem godine, Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, Sindikalna podružnica AKD pokrenula je inicijativu kod poslodavca za početak kolektivnih pregovora o izmjenama i dopunama, odnosno produženju važenja važećeg Kolektivnog ugovora.
Očekuje se da će se prvi sastanak pregovaračkih odbora sindikata i poslodavca održati u razdoblju od 13. do 17. studenoga 2017. godine.
U pregovarački tim sindikata imenovani su: Zoran Kveder, Duje Perdijić, Davorin Šaramo, Matea Mikić, Darije Hanzalek i Marina Kasunić Peris. 

Verzija za ispis
 
Istragrafika - povećanje vrijednosti boda za 3%
Nakon dugih deset godina stalnog pritiska prema poslodavcu i intenzivnog angažmana u posljednje tri godine, konačno je i poslodavac pokazao malo sluha i udovoljio našim zahtjevima. To nam je dalo nadu i očekujemo bolju suradnju s poslodavcem i Upravom. Naime, zadnjih godina suradnja nije bila dobra, uzroka ima više, a jedan od njih je i prodaja i izlazak Istragrafike iz sustava Adris grupe te prelazak u BAT grupaciju. 
Nadamo se da ćemo ubuduće imati bolju suradnju i međusobno se uvažavati za dobrobit radnika i firme. Idemo dalje razrađivati nove ideje i prijedloge kako što bolje posložiti zadatke i uspješnost naše firme podignuti na još veću razinu. Naša nas firma inače godinama prati i sufinancira za grafičke igre, na što smo ponosni i zahvalni.
Imamo solidan važeći kolektivni ugovor, koji, u suradnji s upravom, želimo poboljšati, posla imamo, zaštita na radu je za svaku pohvalu, a najveći problem nam je, kao i cijeloj Hrvatskoj, pronaći kvalitetan i stručan mladi kadar. Mišljenja smo da ćemo i to u zajedničkoj suradnji poboljšati i pronaći rješenja.
Sa središnjicom našega sindikata imamo odličan odnos i komunikaciju. 

  • Pridružite nam se


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Odašiljači i veze - Radnicima povećana osnovna plaća
Od početka rujna do kraja listopada trajali su pregovori o novom Kolektivnom ugovoru za radnike u Odašiljačima i vezama d.o.o. Zagreb. Pregovarački odbori sindikata i poslodavca su uspjeli postići dogovor te su 31. listopada 2017. godine potpisali novi Kolektivni ugovor.
Novi Kolektivni ugovor značajno je bolji u razini prava za radnike u odnosu na prethodni Kolektivni ugovor. Naime, novim Kolektivnim ugovorom povećana je osnovica plaće sa 2.100,00 kn na 2.200,00 kn. Poslodavac se ujedno obvezao otvoriti pregovore o plaći radnika ako se poslovna klima i uvjeti u djelatnosti poslodavca poboljšaju ili ako poslovni rezultati i projekcije poslovanja poslodavca poboljšaju u odnosu na uvjete pod kojima je sklopljen novi Kolektivni ugovor. 


  • Bolja socijalna sigurnost radnika

 
Verzija za ispis Pročitajte više
 
AKD - Seminar sindikalne podružnice
Dana 29. rujna 2017. godine u Skradu je održan seminar sindikalne podružnice AKD, a koji su vodili članovi Stručne službe Sindikata grafičara. Seminaru je nazočilo oko 25 članova Sindikata i radnika Agencije za komercijalnu djelatnost. 
Uvodnu riječ i bliže prezentiranje Sindikata je održao Darije Hanzalek, predsjednik Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske. Prisutne je upoznao s dugogodišnjom povijesti Sindikata grafičara koja seže još iz 1840. godine i čini naš Sindikat najstarijim na ovim područjima. Prikazao im je organizacijsku strukturu Sindikata koja je razgranata i time donošenje odluka i odlučivanje čini transparentno. Naglasio je nadalje važnost Sindikata i sindikalnog udruživanja radnika jer jedino tako radnici mogu biti ravnopravna strana u pregovorima i u ostvarivanju svojih prava. Jedino sindikat može sklopiti kolektivni ugovor te organizirati i provesti štrajk, odnosno na najbolji način štititi interese svojih članova. 

Verzija za ispis Pročitajte više
 
HRT - Pravno savjetovanje
Sindikat grafičara i Sindikat radnika HRT-a pokrenuli su program pravnog savjetovanja članova Sindikata radnika HRT-a, ali i ostalih radnika. Program je zamišljen tako da pravnica Sindikata grafičara svaka dva tjedna dođe u prostorije HRT-a, te da joj se članovi mogu obratiti ako trebaju pravni savjet. Prvi sastanak je održan u srijedu, 11. listopada 2017. godine. Odaziv je bio dobar te su radnici bili zadovoljni što su dobili konkretne odgovore, pomoć i savjete. Najviše pitanja je bilo vezano za ukinute anekse ugovora o radu, ali su istaknuti i ostali problemi: djelomični gubitak radne sposobnosti, prekovremeni rad, obavljanje poslova koji nisu definirani ugovorom o radu... Radnici su bili zadovoljni i zamolili su da se takva praksa nastavi te će se iduće pravno savjetovanje održati najkasnije početkom studenog o čemu će biti istaknuta pravovremena obavijest.  

Verzija za ispis
 
GZH - Veća cijena prekovremenog rada
S obzirom na to da je 1. listopada 2017. godine isticao Dodatak Kolektivnom ugovoru za Grafički zavod Hrvatske, kojim je bilo dogovoreno da se radnicima tijekom ljeta poveća postotak povećanja osnovne plaće po osnovi prekovremenog rada sa 5%, na 30 %, te smanji naknada plaće za bolovanje sa 90 na 70%, poslodavac i sindikat, novim Dodatkom II. Kolektivnom ugovoru dogovorili su produženje važenja Kolektivnog ugovora u GZH do 30. lipnja 2018. godine, te su odlučili da se i dalje nastavi radnicima plaćati veća satnica prekovremenog rada, i da se zadrži niži iznos naknade za bolovanje, s obzirom na to da su navedene dvije promjene u kolektivnom ugovoru utjecale na smanjenje broja prekovremenih sati i bolovanja radnika u mjesecima u kojima su takve promjene bile na snazi.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Znanje - Nezadovoljni smanjenjem prava
Početkom godine poslodavac je novim Pravilnikom o radu radnicima smanjio plaću i dodatke na plaću po osnovi otežanih uvjeta rada, te im je ujedno smanjio broj dana godišnjeg odmora. Zbog navedenog postupanja poslodavca s radnicima su do sada održana 4 skupa radnika, na kojima su predstavnici Sindikata grafičara informirali radnike o aktivnostima koje je Sindikat grafičara poduzimao u cilju vraćanja izgubljene razine prava i smanjenja nezadovoljstva radnika. Na posljednjem skupu radnika odlučeno je da Sindikat grafičara provede anketiranje, kako bi se dobio uvid u razmišljanja o prihvatljivosti smanjenja prava radnika u Znanju d.d., i kako bi se na temelju tako izražene volje radnika odlučilo o mogućnosti poduzimanja industrijskih akcija kod poslodavca u cilju ostvarenja primarnog zahtjeva radnika, a to je vraćanje plaće na razinu prije smanjenja i sklapanje kolektivnog ugovora.

  • Spremni i na štrajk


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « Prva 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Zadnja »