English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « Prva 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Zadnja »
Bakrotisak Garešnica - Veća plaća za rad blagdanom
Nakon uspješno završenih pregovora za novi kolektivni ugovor, Zoran Murvaj, glavni direktor Bakrotiska d.d. Garešnica i Darije Hanzalek, predsjednik Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, 30. srpnja 2018. godine potpisali su novi Kolektivni ugovor „Bakrotisak“ na razdoblje od dvije godine.
Uzimajući u obzir trenutačnu poslovnu situaciju poslodavca te nastojanja poslodavca i sindikata da postignu dogovor o unapređenju uvjeta rada radnika kroz povećanja plaće, novi Kolektivni ugovor predstavlja određeni iskorak u razini prava radnika u usporedbi s ranije važećim Kolektivnim ugovorom s obzirom na to da se povećalo pravo radnika na povećanu plaću za rad na dane blagdana i neradne dane utvrđene zakonom sa 30 na 50%.
Ujedno treba spomenuti da se novim Kolektivnim ugovorom zadržao mehanizam automatskog povećanja plaće radnicima s povećanjem iznosa Zakonom utvrđene minimalne plaće pa će se svakim povećanjem iznosa minimalne plaće radnicima automatski povećati i njihova plaća, čime je radnicima zajamčeno povećanje plaće sa svakom sljedećom kalendarskom godinom. Tim je mehanizmom, bez povećanja osnovice, radnicima zajamčeno povećanje plaće.
Potpisivanjem novog Kolektivnog ugovora radnicima je za sljedeće dvije godine osigurana sigurnost u odnosu na razinu njihovih prava. Ovisno o poslovnom stanju poslodavca i u dijalogu s poslodavcem, razmotrit će se daljnje mogućnosti unapređenja razine prava radnika u Bakrotisku d.d. Garešnica. 

Verzija za ispis
 
Tisak - Odbili zahtjev sindikata za povećanje plaća!
Kolektivni pregovori za novi Kolektivni ugovor u Tisku su se nastavili 24. srpnja 2018. godine kada je održan drugi sastanak pregovaračkih odbora poslodavca i sindikata. Kako su u međuvremenu dva reprezentativna sindikata dostavila poslodavcu svoje prijedloge za novi Kolektivni ugovor, koji su primarno bili usmjereni na povećanje materijalnih prava radnika u Tisku d.d., na navedenom sastanku poslodavac se očitovao o dostavljenim prijedlozima sindikata, te je odbio sve prijedloge pregovaračkog odbora sindikata koji su bili usmjereni na povećanje materijalnih prava radnika u Tisku. 
Danko Duhović je u ime poslodavca naglasio da je poslodavac povećao naknadu radnicima za rad blagdanom, kako bi ih stimulirao za rad blagdanom, te da se uredno vodi evidencija i plaćaju svi prekovremeni sati koje je radnik odradio taj mjesec. Ujedno je naglasio da za sada ne postoji ikakav prostor za povećanje materijalnih prava radnika s obzirom na to da bi zbog toga mogla biti ugrožena redovita isplata plaća radnicima u sljedećim mjesecima. 
Na sastanku je poslodavac predložio da se pregovori nastave u rujnu, te očekujemo da poslodavac predloži termin održavanja novog sastanka pregovaračkih odbora na kojem će se nastaviti razgovori za Dodatak Kolektivnom ugovoru. 
   

Verzija za ispis
 
Grafički zavod Hrvatske - Pregovori idu!?
Sukladno zajedničkom zaključku dvaju pregovaračkih odbora sindikata i poslodavca, 27. srpnja 2018. godine nastavljeni su kolektivni pregovori za novi Kolektivni ugovor u Grafičkom zavodu Hrvatske (dalje: GZH). Na sastanku se razgovaralo o prijedlozima sindikata i poslodavca za novi Kolektivni ugovor koji su bili usmjereni na osiguravanje optimalnih uvjeta za rad radnika u GZH. 
Sindikat grafičara je još 6. srpnja 2018. godine poslodavcu dostavio prijedloge za novi Kolektivni ugovor koji su se odnosili na povećanje iznosa osnovnog boda za izračun plaće, na povećanje plaće na osnovi noćnog rada, rada nedjeljom, blagdanima i neradnim danima, te na povećanje ostalih materijalnih prava radnika.
Potaknut nedostatkom dovoljnog broja radnika koji bi osigurao optimalan poslovni proces, poslodavac je predložio da se novim Kolektivnim ugovorom izmijene kriteriji za utvrđivanje broja dana godišnjih odmora, koji bi imali za posljedicu smanjenje broja dana godišnjeg odmora pojedinim kategorijama radnika. Poslodavac se na sastanku ujedno očitovao o prijedlozima sindikata, te je naglasio da su mu potrebni daljnji izračuni kako bi dobio uvid koliko bi povećanje pojedinih materijalnih prava povećalo troškove rada. 
Kako zbog dodatnih izračuna koji su poslodavcu bili potrebni nije bilo moguće detaljnije razgovarati o povećanju materijalnih prava radnika, na sastanku je dogovoreno da se daljnji razgovori o kolektivnom ugovoru nastave u rujnu, a poslodavac će u međuvremenu, dok se ne okončaju kolektivni pregovori, nastaviti primjenjivati važeći Kolektivni ugovor, čime se radnicima osigurala ista razina prava do sklapanja novog Kolektivnog ugovora.
Sukladno navedenom, Sindikat grafičara je krajem kolovoza dostavio inicijativu za nastavak kolektivnih pregovora, međutim, poslodavac do danas nije predložio termin nastavka razgovora. 

Verzija za ispis
 
U tijeku pregovori u Bakrotisku d.d. Garešnica
Dana 28. lipnja 2018. godine održan je drugi krug pregovora pregovaračkog odbora Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske s poslodavcem u Bakrotisku d.d. Garešnica. Na sastanku se razgovaralo o prijedlozima sindikata za novi Kolektivni ugovor. 
U ove kolektivne pregovore Sindikat je krenuo s osnovnim polazišnim stavom da novi Kolektivni ugovor mora unaprijediti razinu prava radnika u skladu s poslovnom situacijom u Bakrotisku te iskazanim interesima radnika.


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Slobodna Dalmacija i Hanza Media - Sindikati udružili snage
Unutar Hanza Medije djeluju dva sindikata: Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske kroz svoju podružnicu, i Sindikat novinara Hrvatske kroz svoje tri podružnice (Jutarnji list, Cropix i Gloria). U Slobodnoj Dalmaciji djeluju tri sindikata: Sindikat novinara Hrvatske, Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske te Nezavisni sindikat. 
Posljednjih nekoliko godina suradnja Sindikata Hanza Medije i više je nego dobra, izabrali smo zajedničku borbu za sve. To je u konačnici pridonijelo povećanju razine prava za sve radnike Hanza Medije. Zajednički smo pokrenuli inicijativu te utemeljili Radničko vijeće. 
Potaknuti pozitivnim trendom naše suradnje, još u siječnju uspostavili smo kontakte sa Sindikatom novinara Slobodne Dalmacije, u želji da naš rad i pozitivne promjene koje smo njime postigli prenesemo i na njih, te udružimo snage u borbi za zaštitu prava svih radnika u procesu koji nam slijedi. Tijekom proteklih mjeseci telefonski smo dogovorili zajednički sastanak kako bismo se bolje upoznali i time učvrstili odluku o zajedničkom radu i borbi za bolja prava svih radnika.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Slobodna Dalmacija ne gubi svoj identitet
Slijedom preuzetih obaveza u okviru predstečajne nagodbe, pokrenutih procesa i stečenih zakonskih uvjeta, 31. kolovoza 2018. godine planirano je pripajanje Slobodne Dalmacije d.d. Hanza Mediji d.o.o.
Slobodna Dalmacija, kao najčitanija dnevna novina na području Dalmacije, time ne gubi svoj identitet, mijenja se pravna osobnost tvrtke, a sve ostalo što Slobodnu Dalmaciju čini prepoznatljivom i važnom, ostaje isto. 
Sam proces prije svega se provodi radi ispunjenja preuzetih obaveza u predstečajnoj nagodbi, a čime se i u budućnosti osigurava opstojnost tvrtke u dijelom izmijenjenim pravnim uvjetima, ali s jasno naglašenim ciljem da Slobodna Dalmacija ostane prepoznatljiv brend na hrvatskom tržištu. Kao i svako pripajanje te vrste, tako i ovo predviđa ispunjenje određenih, ne samo pravnih, već i organizacijskih uvjeta, koji se, naravno, odnose i na zaposlenike. Cilj takvih promjena osiguranje je nesmetanog poslovanja i konkurentnosti na tržištu tiskanih i online izdanja u budućnosti. Takve promjene rezultat su stalnih kretanja i transformacija koje se događaju u današnjem svijetu.
Svakodnevno smo svjedoci činjenici da se oni koji se na vrijeme ne uspiju prilagoditi stalnim promjenama i potrebama tržišta, nažalost, moraju pomiriti s time da za njih na tržištu nema mjesta.
I radnici i poslodavac u ovom procesu imaju i trebaju imati isti cilj, da se što bolje prilagodimo zahtjevima modernog svijeta i poslovanja, te da kao društvo u cjelini zauzmemo i zadržimo što više pozicije na medijskom prostoru Hrvatske, što donosi bolju i sigurniju budućnost za sve. 

Verzija za ispis
 
Hanza Media - Prvi skup radnika
Poslije uspješno održanih izbora i konstituiranja Radničkog vijeća, u skladu sa svojim obavezama članovi Radničkog vijeća pripremili su prvi skup radnika. Održan je 4. srpnja 2018. u prostorijama društva, a odazvali su se radnici svih odjela i redakcija, kao i predsjednik Uprave gospodin Marko Smetiško, te direktorica korporativnih poslova Hanza Medije gospođa Zorica Vitez Sever.


  • Spajanje povezanih društava u jednu cjelinuVerzija za ispis Pročitajte više
 
Započeli kolektivni pregovori u Grafičkom zavodu Hrvatske
Na inicijativu Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske 4. srpnja 2018. godine održan je prvi sastanak pregovaračkih odbora Sindikata i poslodavca u postupku kolektivnih pregovora za novi Kolektivni ugovor u Grafičkom zavodu Hrvatske.
Ognjen Bojanac, direktor GZH je uvodno naznačio dosadašnje poslovne rezultate Grafičkog zavoda Hrvatske, te buduće poslovne planove i investicije. Imajući u vidu činjenicu da se posljednjim izmjenama važećeg Kolektivnog ugovora od prošle godine smanjio postotak naknade plaće tijekom bolovanja radnika, te se povećao postotak povećanja plaće na osnovi prekovremenog rada kako bi se smanjila bolovanja te kako bi se više vrednovao prekovremeni rad radnika, direktor Bojanac je ujedno iznio podatke o ukupnom broju prekovremenih sati, koji se u usporedbi sa 2017. godinom smanjuju. Ujedno je naglasio da se unatoč smanjenju naknade plaće za vrijeme bolovanja, broj sati bolovanja nije smanjio, već je dapače povećan, kako u odnosu na broj sati bolovanja koja idu na teret poslodavca, tako i u odnosu na broj sati koji padaju na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.


  • Povećanje osnovnog boda
  • Povećanje plaće na osnovi noćnog rada, rada nedjeljom i blagdanima i neradnim danima
  • Obveza isplate ostalih materijalnih prava Verzija za ispis Pročitajte više
 
Samostalni sindikat radnika HRT-a uputio pismo poslodavcu
Potaknuti informacijom da Nadzorni odbor HRT-a nije odobrio Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima, 5. srpnja 2018. godine Samostalni sindikat radnika HRT-a uputio je pismo poslodavcu kojim je zatražio primjenu članka 40. Kolektivnog ugovora, kojim su se ugovorne strane suglasile da stupanjem na snagu Kolektivnog ugovora najmanji koeficijent radnog mjesta iznosi 2,85, a najveći koeficijent radnog mjesta radnika 12. 
Imajući u vidu odredbu članka 9., stavka 3. Zakona o radu, kojim je propisano načelo primjene najpovoljnijeg prava radnika, Sindikat je od poslodavca zatražio da prilikom izračuna plaće radnika primijeni najmanji koeficijent za radno mjesto od 2,85. 
Sindikat je ujedno istaknuo da je poslodavac bio dužan nakon sklapanja Kolektivnog ugovora osigurati usklađivanje svih dokumenata s važećim Kolektivnim ugovorom, pa je stoga bio dužan osigurati da Nadzorni odbor odobri Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima. 

Verzija za ispis
 
Veće plaće radnika u Tisku su preduvjet spasa Tiska
Na inicijativu Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske i Sindikata Novine 4. srpnja 2018. godine održan je prvi sastanak pregovaračkih odbora sindikata s poslodavcem u postupku kolektivnih pregovora za Dodatak Kolektivnom ugovoru kojim su uređeni materijalni uvjeti rada radnika u Tisku. 


  • Povećanje plaće mora biti osjetno!Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « Prva 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Zadnja »