English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « Prva 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Zadnja »
Lana Karlovac - 10% veće plaće
Dana 26. ožujka 2019. godine Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske sklopio je s poslodavcem Lana – Karlovačka tiskara d.d. Karlovac novi Kolektivni ugovor na razdoblje od godine dana.
Navedenim Kolektivnim ugovorom radnicima je povećana plaća za 10%. Dakle, prema novom Kolektivnom ugovoru najniža osnovna plaća za najjednostavnije poslove i radne zadatke radnog mjesta s koeficijentom složenosti 1,00 iznosi 4.150,00 kn bruto (u ranijem Kolektivnom ugovoru je iznosila 3.810,00 kn bruto), a sastoji se od obračunske osnovice 3.700,00 kn koja se množi s koeficijentom složenosti i stalnog dodatka od 450,00 kn. I dalje je zadržana odredba da se radnim mjestima s koeficijentom složenosti od 1,00 do zaključno 1,04 umjesto stalnog dodatka od 450,00 kn određuje stalni dodatak u iznosu od 900,00 kn. 
Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske pozdravlja politiku poslodavca koji je, svjestan činjenice da su radnici temelj svakog poslovnog pothvata, radnicima povećao plaću iako je u proteklom razdoblju značajna sredstva uložio u nove investicije te ga navedena financijska izdvajanja nisu spriječila da dodatno uloži u poboljšanje materijalnih prava radnika. Ujedno treba pohvaliti i politiku novog zapošljavanja kod poslodavca, što potvrđuju i brojke o povećanju broja radnika za 7,7% u odnosu na proteklo razdoblje. 
S obzirom na to da je poslodavac ukazao na problem visoke stope bolovanja, koja je viša u odnosu na prosjek u RH, Sindikat i poslodavac su se dogovorili da će u narednom razdoblju razgovarati o uzrocima i mogućim modalitetima rješavanja navedenog problema. 
Sklapanje novog Kolektivnog ugovora kojim je radnicima povećana plaća ukazuje na kontinuiranu zdravu i konstruktivnu suradnju s poslodavcem Lana – Karlovačka tiskara na dobrobit i radnika i poslodavca. 

Verzija za ispis
 
Radin Print - Uskoro početak kolektivnih pregovora za kolektivni ugovor
Na inicijativu Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske 27. ožujka 2019. godine u Radin Printu d.o.o. Sveta Nedjelja s poslodavcem je održan inicijalni sastanak u vezi početka kolektivnih pregovora za kolektivni ugovor kod tog poslodavca.
Dalibor Pinjuh je ispred poslodavca naglasio da je poslodavac otvoren prema mogućnosti početka kolektivnih pregovora imajući u vidu mogućnosti fleksibilnijeg uređenja određenih pitanja kroz kolektivni ugovor, a koja mogu svakako pridonijeti boljoj organizaciji i poslovanju poslodavca. 
Darije Hanzalek, predsjednik Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske ukazao je poslodavcu na prednosti koje sa sobom nosi sklapanje kolektivnog ugovora, kako u odnosu na radnike tako i u odnosu na poslodavce.
Obje strane su se suglasile kako postoji želja da se suradnja poslodavca i Sindikata intenzivira kroz početak kolektivnih pregovora u nadi da će pregovori biti uspješno okončani sklapanjem kolektivnog ugovora kojim će se urediti prava radnika u Radin Printu d.o.o. 
Sindikat i poslodavac su se dogovorili da će, do ispunjenja određenih formalnih pretpostavki za početak kolektivnih pregovora, u međuvremenu razmijeniti određene stavove i prijedloge o strukturi i sadržaju mogućeg kolektivnog ugovora. 


Verzija za ispis
 
DES - Poslodavac ne prihvaća zahtjev sindikata za povećanje plaće!
Nakon što je pregovarački odbor sindikata od poslodavca zatražio žurno očitovanje na zahtjev sindikata da se sazove skup radnika na kojem bi poslodavac radnike izvijestio o poslovanju i financijskom stanju poslodavca te o tijeku i sadržaju kolektivnih pregovora te da se nastave kolektivni pregovori, poslodavac se dopisom obratio pregovaračkom odboru sindikata u kojem je naglasio da prema financijskim izračunima, procjenama i projekcijama ne može iznaći sredstva za povećanje plaće svih radnika u DES-u. 
Unatoč zaključku s prije održanih sastanaka pregovaračkih odbora sindikata i poslodavca, kada je zaključeno da će se pregovori održavati svaka dva tjedna kako bi se zadržala komunikacija i dijalog o novom kolektivnom ugovoru, poslodavac je predložio nastavak kolektivnih pregovora tek u svibnju, s obzirom na to da poslovne obveze članova pregovaračkog odbora poslodavca sprječavaju poslodavca da kolektivne pregovore zakaže za neki raniji termin. S obzirom na navedeno, možemo zaključiti da poslodavcu očito nije u interesu da se bez dodatnog odugovlačenja i zajedničkim razgovorom iznađe odgovarajući model povećanja plaće svim radnicima u DES-u.
S obzirom na to da se poslodavac ujedno nije odredio prema zahtjevu sindikata za održavanjem skupa radnika DES-a, sindikati će razmotriti mogućnost sazivanja skupa radnika DES-a kako bi radnike informirali o dosadašnjem tijeku kolektivnih pregovora i zahtjevima sindikata, te će sukladno zaključcima s navedenog skupa radnika poduzeti daljnje aktivnosti kako bi se osigurao dogovor s poslodavcem o novom kolektivnom ugovoru. 

Verzija za ispis
 
Hanza Media - Održana izborna skupština
Izvještajno-izborna skupština u podružnici Hanza Media održana je 10. travnja 2019. g. Na skupštini je sudjelovalo oko 75 posto ukupnog članstva, što je izrazito pohvalno. 
Izvještaj o aktivnostima podružnice u proteklom mandatnom razdoblju podnijela je sindikalna povjerenica, Ana-Marija Presečan. Od niza aktivnosti, posebno je naglasila vraćanje prava na isplatu jubilarne nagrade, poboljšanje kriterija i uvjeta za godišnji odmor. Sindikat grafičara u Hanza Mediji je bio jedan od sindikata koji su pokrenuli inicijativu za utemeljenje prvog radničkog vijeća i povjerenika radnika za zaštitu na radu. Izbori su uspješno provedeni, te je konstituirano radničko vijeće kojem je predsjednica Ana-Marija Presečan. Članovi su pozorno slušali izvještaj, te su ga pozitivno komentirali naglasivši kako su svjesni uloženog truda u proteklom četverogodišnjem razdoblju koje je teško opisati u nekoliko rečenica. 
Izvještaj o financijsko-materijalnom poslovanju podružnice podnio je predsjednik Nadzornog odbora, Rene Pintar istaknuvši da je financijsko-materijalno poslovanje bilo uredno, te da su se sva sredstva namjenski trošila za potrebe članova.

  • Novi/stari sindikalni povjereniciVerzija za ispis Pročitajte više
 
OiV - Pravo radnika na edukaciju tijekom radnog vremena
Nakon održana dva kruga pregovora s poslodavcem o prijedlogu izmjena Kolektivnog ugovora od 31. listopada 2017. godine, 14. ožujka 2019. godine Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske je s poslodavcem sklopio Dodatak II. Kolektivnom ugovoru.

  • Fleksibilnija organizacija radnoga vremenaVerzija za ispis Pročitajte više
 
URIHO - Potvrđeno povjerenje Mirjani Jurčec
Tridesetak članova koji su se okupili u pogonima tiska i kartonaže URIHO-a u Samoborskim Novakima u pozitivnom je ozračju održalo 28. ožujka 2019. godine redovnu izbornu skupštinu podružnice. 
Uz sudjelovanje predsjednika Sindikata Darija Hanzaleka, koji im je pomogao u vođenju skupštine, članovi su kroz izvještaj o radu obaviješteni o aktualnostima i koracima koji su proteklih četiri godine poduzeti u podružnici kao i pogodnostima koje imaju kao članovi našeg sindikata. 
Obnovom pogona uvjeti rada proteklih godina znatno su se poboljšali, no i dalje valja unapređivati razinu prava radnika. Tu je naglašena važnost Kolektivnog ugovora, ali i solidarnosti svih radnika koji koriste prava iz njega. Svi članovi pozvani su na aktivan rad, jer svi mi zajedno činimo Sindikat. 
U izbornom dijelu za sindikalnog povjerenika bila su dva kandidata. Uz pohvalu svakome tko je spreman prihvatiti se tog zadatka, članovi su tajnim glasovanjem znatnom većinom svoje povjerenje ponovno dali Mirjani Jurčec, koja ostaje njihov sindikalni povjerenik i iduće četiri godine. 
 

Verzija za ispis
 
Narodne novine - Osnovni zahtjev Sindikata je povrat (korekcija) osnovice plaće
Na inicijativu Sindikata grafičara, 11. travnja 2019. g. održan je prvi krug pregovora s poslodavcem o izmjenama i dopunama važećeg Kolektivnog ugovora za radnike u Narodnim novinama d.d., s obzirom na to da važeći Kolektivni ugovor istječe 30. travnja 2019. godine.
Pregovarački odbori poslodavca i sindikata su na sastanku razgovarali o mnogim institutima iz važećeg Kolektivnog ugovora u odnosu na koje obje strane predlažu određene promjene u cilju unapređenja razine prava radnika u Narodnim novinama d.d. 


  • Radnici će na referendum


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Posjet krapinskim neandertalcima
Dolaskom dužih dana i lijepog vremena, članovi Podružnice odlučili su se da kao destinaciju prvog izleta u 2019. godini, u srijedu 13. ožujka, odaberu Krapinu i posjet Muzeju krapinskih neandertalaca. Davne 1899. godine, kada su započela paleontološka istraživanja na Hušnjakovu brdu u Krapini, pod nadzorom Dragutina Gorjanovića-Krambergera, otkriven je krapinski pračovjek poznat kao Homo sapiens neanderthalensis.
Nakon što su, uz stručno vodstvo, na ulazu u muzejski prostor podijeljeni u dvije grupe, sudionici izleta su pogledali 15-minutni film, te obišli muzej koji je sastavljen od: susreta s prošlošću, Krapina 1899, u potrazi za precima, otkriće na Hušnjakovu brijegu, Dragutin Gorjanović-Kramberger, odjeci i tumačenje otkrića, iščitavanje nalaza, postanka svijeta, uspona života, stanište krapinskih neandertalaca, morfologije, kamenodobne kulture, ponašanja, vrijeme i prostor, sudbine, paleozoik u Hrvatskoj i nakon neandertalaca.
Nakon obilaska muzeja, druženje je nastavljeno do povratka u Zagreb, uz zajednički ručak u restoranu "Preša". 

Verzija za ispis
 
Započeli kolektivni pregovori u Lani – Karlovačkoj tiskari d.d.
S obzirom na to da važeći Kolektivni ugovor u Lani – Karlovačkoj tiskari d.d. istječe 1. travnja, pregovarački odbori Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske započeli su pregovore za novi Kolektivni ugovor za radnike u Lani – Karlovačkoj tiskari d.d.
Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske pozdravio je nastojanja poslodavca da se kontinuirano zalaže na unapređenju prava radnika u toj tvrtki te na unapređenju poslovanja i poslovnih procesa. 
U kontekstu dosadašnje konstruktivne i korektne suradnje s poslodavcem u Lani – Karlovačkoj tiskari d.d., a uvažavajući potrebu zadržavanja radnika u djelatnosti te unapređenja razine njihovih materijalnih prava, uvjereni smo da će i ovi kolektivni pregovori u Lani – Karlovačkoj tiskari d.d. biti okončani sklapanjem novog, boljeg Kolektivnog ugovora. 

Verzija za ispis
 
Narodne novine - Pokrenuta inicijativa za kolektivne pregovore
Imajući u vidu činjenicu da važeći Kolektivni ugovor za radnike u Narodnim novinama d.d. i Aneks I. Kolektivnom ugovoru od 26. travnja 2018. godine istječu 30. travnja 2019. godine, Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske pokrenuo je inicijativu za početak kolektivnih pregovora o izmjenama i dopunama važećeg Kolektivnog ugovora, odnosno o produženju njegovog važenja sukladno članku 119. važećeg Kolektivnog ugovora.
Pregovarački odbor sindikata čine Darije Hanzalek, Marina Kasunić Peris, Davorka Regvat, Silvija Net i Zoran Leko.
Očekujemo da se prvi sastanak pregovaračkih odbora poslodavca i sindikata održi krajem ožujka. 

Verzija za ispis
 
Stranica: « Prva 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Zadnja »