English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « Prva 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Zadnja »
Istragrafika - povećanje vrijednosti boda za 3%
Nakon dugih deset godina stalnog pritiska prema poslodavcu i intenzivnog angažmana u posljednje tri godine, konačno je i poslodavac pokazao malo sluha i udovoljio našim zahtjevima. To nam je dalo nadu i očekujemo bolju suradnju s poslodavcem i Upravom. Naime, zadnjih godina suradnja nije bila dobra, uzroka ima više, a jedan od njih je i prodaja i izlazak Istragrafike iz sustava Adris grupe te prelazak u BAT grupaciju. 
Nadamo se da ćemo ubuduće imati bolju suradnju i međusobno se uvažavati za dobrobit radnika i firme. Idemo dalje razrađivati nove ideje i prijedloge kako što bolje posložiti zadatke i uspješnost naše firme podignuti na još veću razinu. Naša nas firma inače godinama prati i sufinancira za grafičke igre, na što smo ponosni i zahvalni.
Imamo solidan važeći kolektivni ugovor, koji, u suradnji s upravom, želimo poboljšati, posla imamo, zaštita na radu je za svaku pohvalu, a najveći problem nam je, kao i cijeloj Hrvatskoj, pronaći kvalitetan i stručan mladi kadar. Mišljenja smo da ćemo i to u zajedničkoj suradnji poboljšati i pronaći rješenja.
Sa središnjicom našega sindikata imamo odličan odnos i komunikaciju. 

  • Pridružite nam se


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Odašiljači i veze - Radnicima povećana osnovna plaća
Od početka rujna do kraja listopada trajali su pregovori o novom Kolektivnom ugovoru za radnike u Odašiljačima i vezama d.o.o. Zagreb. Pregovarački odbori sindikata i poslodavca su uspjeli postići dogovor te su 31. listopada 2017. godine potpisali novi Kolektivni ugovor.
Novi Kolektivni ugovor značajno je bolji u razini prava za radnike u odnosu na prethodni Kolektivni ugovor. Naime, novim Kolektivnim ugovorom povećana je osnovica plaće sa 2.100,00 kn na 2.200,00 kn. Poslodavac se ujedno obvezao otvoriti pregovore o plaći radnika ako se poslovna klima i uvjeti u djelatnosti poslodavca poboljšaju ili ako poslovni rezultati i projekcije poslovanja poslodavca poboljšaju u odnosu na uvjete pod kojima je sklopljen novi Kolektivni ugovor. 


  • Bolja socijalna sigurnost radnika

 
Verzija za ispis Pročitajte više
 
AKD - Seminar sindikalne podružnice
Dana 29. rujna 2017. godine u Skradu je održan seminar sindikalne podružnice AKD, a koji su vodili članovi Stručne službe Sindikata grafičara. Seminaru je nazočilo oko 25 članova Sindikata i radnika Agencije za komercijalnu djelatnost. 
Uvodnu riječ i bliže prezentiranje Sindikata je održao Darije Hanzalek, predsjednik Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske. Prisutne je upoznao s dugogodišnjom povijesti Sindikata grafičara koja seže još iz 1840. godine i čini naš Sindikat najstarijim na ovim područjima. Prikazao im je organizacijsku strukturu Sindikata koja je razgranata i time donošenje odluka i odlučivanje čini transparentno. Naglasio je nadalje važnost Sindikata i sindikalnog udruživanja radnika jer jedino tako radnici mogu biti ravnopravna strana u pregovorima i u ostvarivanju svojih prava. Jedino sindikat može sklopiti kolektivni ugovor te organizirati i provesti štrajk, odnosno na najbolji način štititi interese svojih članova. 

Verzija za ispis Pročitajte više
 
HRT - Pravno savjetovanje
Sindikat grafičara i Sindikat radnika HRT-a pokrenuli su program pravnog savjetovanja članova Sindikata radnika HRT-a, ali i ostalih radnika. Program je zamišljen tako da pravnica Sindikata grafičara svaka dva tjedna dođe u prostorije HRT-a, te da joj se članovi mogu obratiti ako trebaju pravni savjet. Prvi sastanak je održan u srijedu, 11. listopada 2017. godine. Odaziv je bio dobar te su radnici bili zadovoljni što su dobili konkretne odgovore, pomoć i savjete. Najviše pitanja je bilo vezano za ukinute anekse ugovora o radu, ali su istaknuti i ostali problemi: djelomični gubitak radne sposobnosti, prekovremeni rad, obavljanje poslova koji nisu definirani ugovorom o radu... Radnici su bili zadovoljni i zamolili su da se takva praksa nastavi te će se iduće pravno savjetovanje održati najkasnije početkom studenog o čemu će biti istaknuta pravovremena obavijest.  

Verzija za ispis
 
GZH - Veća cijena prekovremenog rada
S obzirom na to da je 1. listopada 2017. godine isticao Dodatak Kolektivnom ugovoru za Grafički zavod Hrvatske, kojim je bilo dogovoreno da se radnicima tijekom ljeta poveća postotak povećanja osnovne plaće po osnovi prekovremenog rada sa 5%, na 30 %, te smanji naknada plaće za bolovanje sa 90 na 70%, poslodavac i sindikat, novim Dodatkom II. Kolektivnom ugovoru dogovorili su produženje važenja Kolektivnog ugovora u GZH do 30. lipnja 2018. godine, te su odlučili da se i dalje nastavi radnicima plaćati veća satnica prekovremenog rada, i da se zadrži niži iznos naknade za bolovanje, s obzirom na to da su navedene dvije promjene u kolektivnom ugovoru utjecale na smanjenje broja prekovremenih sati i bolovanja radnika u mjesecima u kojima su takve promjene bile na snazi.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Znanje - Nezadovoljni smanjenjem prava
Početkom godine poslodavac je novim Pravilnikom o radu radnicima smanjio plaću i dodatke na plaću po osnovi otežanih uvjeta rada, te im je ujedno smanjio broj dana godišnjeg odmora. Zbog navedenog postupanja poslodavca s radnicima su do sada održana 4 skupa radnika, na kojima su predstavnici Sindikata grafičara informirali radnike o aktivnostima koje je Sindikat grafičara poduzimao u cilju vraćanja izgubljene razine prava i smanjenja nezadovoljstva radnika. Na posljednjem skupu radnika odlučeno je da Sindikat grafičara provede anketiranje, kako bi se dobio uvid u razmišljanja o prihvatljivosti smanjenja prava radnika u Znanju d.d., i kako bi se na temelju tako izražene volje radnika odlučilo o mogućnosti poduzimanja industrijskih akcija kod poslodavca u cilju ostvarenja primarnog zahtjeva radnika, a to je vraćanje plaće na razinu prije smanjenja i sklapanje kolektivnog ugovora.

  • Spremni i na štrajk


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Narodne Novine - Najavljuju smanjenje plaća!?
Nakon što je u Narodnim novinama d.d. imenovana nova Uprava, 26. rujna 2017. godine poslodavac je s predstavnicima Sindikata grafičara održao sastanak, kako bi nas izvijestio o stanju poslovanja društva, o mjerama koje je potrebno poduzeti u cilju stabilizacije poslovanja s obzirom na to da je društvo u protekloj godini poslovalo s gubitkom, te iznio svoju viziju stabilizacije društva i srednjoročni plan poslovanja.
Na navedenom sastanku poslodavac je iznio prijedlog izmjene važećeg Kolektivnog ugovora tako da se izmjenama izvrši korekcija plaća smanjenjem osnovice plaće za 10%, pa bi osnovica za izračun plaće, prema prijedlogu poslodavca, iznosila 2.867,00 kuna. Poslodavac bi se ujedno obvezao da u slučaju kada rezultati poslovanja to budu dopuštali pristupi pregovorima sa Sindikatom o korekciji osnovne plaće.
Navedenim izmjenama Kolektivnog ugovora poslodavac bi povisio iznos prigodne godišnje nagrade, sa sadašnjih 1.500,00 kn na 2.500,00 kn. Navedene izmjene Kolektivnog ugovora primjenjivale bi se od 1. listopada 2017. godine i trajale bi najkasnije do 30. travnja 2018. godine.
S obzirom na to da o prihvatljivosti navedenih prijedloga poslodavca trebaju odlučiti sami radnici, 17. listopada 2017. godine održat će se skup radnika na kojem će poslodavac izvijestiti radnike o poslovnom stanju društva te o mjerama koje poslodavac predlaže poduzeti u cilju stabilizacije poslovanja društva i očuvanja radnih mjesta u Narodnim novinama d.d. Ovisno o zaključcima radnika s navedenog skupa radnika, odlučit će se o prihvatljivosti izmjena Kolektivnog ugovora te o daljnjim aktivnostima. 

Verzija za ispis
 
Nove uprave u društvima u većinskom vlasništvu države
Na sjednicama održanima prije ljetne stanke Vlada Republike Hrvatske izvršila je određene kadrovske promjene u trgovačkim društvima u državnom vlasništvu. Na dnevnom redu bile su kadrovske promjene u Nadzornom odboru i Upravi u Narodnim novinama d.d., u Upravi Agencije za komercijalu djelatnost d.o.o., te Upravi u Odašiljačima i vezama d.o.o.
Glavnoj skupštini društva Narodne novine d.d. Vlada je predložila opoziv dosadašnje članice Nadzornog odbora Diane Krčmar te izbor novih članica Nadzornog odbora društva Narodne novine d.d., a najviše na vrijeme od šest mjeseci. Za članice je predložila Dianu Krčmar, Ninu Čulina, Kristinu Šulj i Tamaru Mateljić. U Upravu društva imenovani su Zlatko Hodak, predsjednik Uprave, Mato Regvar – član Uprave i Robert Hirc – član Uprave.
Na Skupštini društva Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., opozvana je dosadašnja članica Uprave – direktorica Adela Jelinek Bišćan te novim članom Uprave – direktorom društva imenovan je Jure Sertić. 
Vlada je ujedno Nadzornom odboru društva Odašiljači i veze d.o.o., predložila imenovanje Mate Botice za predsjednika Uprave društva Odašiljači i veze d.o.o., koji je nastavio svoj mandat na toj poziciji za naredne četiri godine.

Verzija za ispis
 
Radnici ključ uspjeha Tiska
Na inicijativu Sindikata grafičara održan je sastanak predsjednika uprave Tiska g. Danka Duhovića i direktora za operativno poslovanje g. Ive Lovrića s predstavnicima reprezentativnih sindikata. Ispred Sindikata grafičara na sastanku su bili prisutni predsjednik Darije Hanzalek, glavna sindikalna povjerenica Tatjana Dretar te Nada Poldrugač u funkciji predsjednice radničkog vijeća Tisak. U uvodnom dijelu istaknuli smo da su radnici ključ uspjeha ove kompanije i da je potrebno zadržati povjerenje radnika kako bi se zadržali u kompaniji i pridonijeli njezinom razvitku.

  • Samo poslovi koji donose dobit
  • Prioritet novine, cigarete i duhanski proizvodi
  • Prihvaćena inicijativa Sindikata grafičara
  • Regres preko Multi plus kartice!


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Zrinski, Čakovec - Produženo važenje Kolektivnog ugovora na dva mjeseca
S obzirom na to da je 30. kolovoza 2017. godine isticao rok važenja Kolektivnog ugovora za radnike u Zrinskom d.d., koji je potpisan 29. lipnja 2017. godine, u skladu s dosadašnjom praksom 28. kolovoza 2017. godine sklopljen je novi Kolektivni ugovor, koji je kao i prethodni, sklopljen na razdoblje od dva mjeseca. 
Imajući u vidu poslovne rezultate poslodavca u Zrinskom d.d. i ovaj puta postignut je dogovor pregovaračkog odbora sindikata i poslodavca o produženju važenja važećeg Kolektivnog ugovora do 1. studenog 2017. godine. Time su se stranke obvezale zadržati razinu prava radnika, koju su radnici imali prema važećem Kolektivnom ugovoru. Međutim, s obzirom na to da navedeni Kolektivni ugovor nije predviđao mogućnost isplate većeg iznosa jubilarne nagrade radnicima koji imaju navršenih 45 godina radnoga staža kod poslodavca, postignut je dogovor s poslodavcem da se Dodatkom Kolektivnom ugovoru ugovori pravo radnika koji imaju navršenih 45 godina radnog staža kod poslodavca na isplatu jubilarne nagrade u iznosu od najmanje 4.500,00 kuna, čime je tim radnicima povećan iznos jubilarne nagrade za 500,00 kuna. 
Istekom roka važenja Kolektivnog ugovora bit će potrebno dogovoriti novi Kolektivni ugovor.
Kolektivni ugovor kao i Dodatak Kolektivnom ugovoru su sa sindikalne strane potpisali predsjednik Sindikata grafičara Darije Hanzalek i sindikalni povjerenik Dubravko Keresteš, a sa strane poslodavca direktorica Mirjana Ovčar. 

Verzija za ispis
 
Stranica: « Prva 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Zadnja »