English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « Prva 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zadnja »
Tisak - Program pravnog savjetovanja
U podružnici Tisak je započet program pravnog savjetovanja članova sindikata. Program je zamišljen tako da pravnica Sindikata grafičara jednom mjesečno dolazi u prostorije Tiska te joj se članovi mogu obratiti ako trebaju pomoć ili neki pravni savjet. Dosad su održana dva sastanka.
Na temelju tih sastanaka prepoznati su problemi s kojima se radnici suočavaju te se pristupilo rješavanju. Kako bi svi članovi bili upoznati s poduzetim mjerama, distribuiran im je letak u kojem su navedena određena pitanja i način njihova rješavanja.
Neka od tih pitanja su: nemogućnost korištenja godišnjeg odmora, pitanje prijevoza prodavača koji za vrijeme sezone rade na mjestu koje je udaljeno više od 30 km od njihova mjesta stanovanja, kabanice na prodajnim mjestima kao dio inventara kioska. Cilj je uspostaviti praksu sustavnog obavješćivanja radnika o uočenim problemima i njihovim rješavanjima. 

Verzija za ispis
 
Hanza medija - Izbori za Radničko vijeće i povjerenike zaštite na radu
... i to se dogodilo!
 Moram priznati da unazad nekoliko godina niti najveći optimisti među nama nisu vjerovali da će to biti moguće. Danas s ponosom možemo reći da su 31. sječnja 2018. godine održani prvi izbori za Radničko vijeće Hanza Medije, a paralelno s njima, s obzirom na to da je procedura izbora ista, održani su i prvi izbori za povjerenike za zaštitu na radu. Dogovori, razgovori i pripreme trajali su više mjeseci, jer konstituiranje prvog Radničkog vijeća je zahtjevan pothvat.
  • Dobra međusindikalna suradnja
  • Zajedničke liste
  • Razumijevanje poslodavca
  • Zajedno pokucali na sva vrata
  • Veliki odaziv birača


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Tisak - Članovi su nam najvažniji
Siječanj smo iskoristili za sastanke u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Organiziran je sastanak s prodavačima u Zagrebu, Velikoj Gorici i Sisku.
Važno nam je da članstvo kontinuirano upućujemo u njihova prava kao članova sindikata i u prava radnika iz Kolektivnog ugovora. Za naše članove izradili smo letak, koji dijelimo na sastancima, a iz kojeg je vidljivo koliko nam je važan Kolektivni ugovor te da konkretna prava radnika ne proizlaze iz Zakona o radu, nego da je Kolektivni ugovor rezultat pregovora sindikata i poslodavca. 
Na svim sastancima predajemo izvještaj o radu podružnice u 2017. godini te smo se osvrnuli na aktivnosti koje nas čekaju u 2018. godini. Uputili smo članove da će se ove godine održati redovni izbori u Sindikatu te da ćemo prema planu na izvještajno-izbornim skupštinama birati povjerenike i glavnog povjerenika. Osim redovnih izbora u Sindikatu, ove godine ćemo imati i izbore za Radničko vijeće. Ostale aktivnosti sindikata će uveliko ovisiti o događanjima koji prethode u našoj kompaniji, a članove smo izvijestili o saznanjima koja imamo o posljednjim događanjima.
Nakon radnog dijela sastanka, slijedi neobavezno druženje, na kojem i dalje izmjenjujemo razmišljanja i iskustva. U mirovinu smo otpratili i našu dugogodišnju članicu Dragicu Šustić. 

  • Tanja Čuček nova povjerenica za Zagreb
  • TISAK – Novi jamac roll up kredita
  • Sastanak s Upravom


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Utvrđivanje reprezentativnosti
Posljednjih dva mjeseca traje postupak prebrojavanja članova sindikata koji su udruženi u sindikalne središnjice čija se reprezentativnost utvrđuje na nacionalnoj razini. 
U postupku prebrojavanja članova sindikata sudjeluje i Sindikat grafičara, koji je svim poslodavcima u kojima ima svoje članove dostavio zahtjev da se dostavi podatak o broju članova sindikata kod tog poslodavca.
Do sada su podatak o broju članova dostavili skoro svi poslodavci, a tek nekolicina poslodavaca još to nije učinila. Sudeći prema pristiglim podacima o broju članova Sindikata, možemo biti zadovoljni jer podaci ukazuju na stabilnost broja članova sindikata, unatoč brojnim problemima s kojima se susreće naš sektor. 
Osim što ćemo uskoro doznati ukupan broj članova sindikata u sindikalnim središnjicama, nadamo se da će navedeni postupak ujedno potaknuti sindikate da se uhvate u koštac s problemom ugroženosti slobode na sindikalno organiziranje i unapređenja usluge koju sindikati nude svojim članovima, u cilju očuvanja prava i interesa kako naših članova, tako i svih radnika u Hrvatskoj. 

Verzija za ispis
 
HRT - Odbili sve prijedloge sindikata
Sukladno zaključku s posljednjeg sastanka pregovaračkih odbora koji je održan krajem 2017. godine, krajem siječnja poslodavac se Pregovaračkom odboru sindikata očitovao na sindikalni prijedlog novog Kolektivnog ugovora. 
Iako je poslodavac početkom pregovora najavljivao ukidanje ili smanjenje pojedinih prava radnika, iz dostavljenih prijedloga poslodavca vidljivo je da je poslodavac ublažio svoje početne zahtjeve i prijedloge. Međutim, ono što doista nije za pozdraviti jest činjenica da je poslodavac u svom očitovanju odbio gotovo sve prijedloge Pregovaračkog odbora sindikata koji su bili usmjereni na jasnije i kvalitetnije definiranje pojedinih prava radnika na Hrvatskoj radio televiziji.
Sljedeći zajednički sastanak pregovaračkih odbora sindikata i poslodavca očekuje se krajem veljače, na kojem očekujemo da će poslodavac učiniti pozitivan pomak spram prijedloga i zahtjeva Pregovaračkog odbora sindikata. 

Verzija za ispis
 
AKD - Uz broj sati povećati i plaću!
Na posljednjem zajedničkom sastanku pregovaračkih odbora sindikata i poslodavca u Agenciji za komercijalnu djelatnost (AKD), koji je održan 24. siječnja 2018. godine tema razgovora bila je plaća radnika u AKD-u. Naime, prema najavama članova pregovaračkog odbora poslodavca, poslodavac je sklon izmijeniti dosadašnju strukturu plaće koja se sastojala od osnovne plaće i varijabilnog dijela plaće koji se obračunavao i isplaćivao i na mjesečnoj i na kvartalnoj razini, te uz to povećati broj sati rada u punom radnom vremenu sa sadašnjih 37 sati, na 40 sati tjedno. 
Osnovni zahtjev sindikata u pregovorima jest povećanje, a nikako umanjenje postojeće razine prava radnika, posebice plaće radnika. Poslodavac se na posljednjem sastanku obvezao izraditi detaljne financijske izračune o ukupnim troškovima rada i o mogućnostima povećanja osnovne plaće radnika, kako bi se na temelju navedenih izračuna postigao dogovor o plaći radnika u novom Kolektivnom ugovoru.
Nastavak kolektivnih pregovora očekuje se sredinom veljače, kao i konačni dogovor o plaći radnika u AKD-u. 

Verzija za ispis
 
Slobodna Dalmacija - Poništeni izbori za Radničko vijeće
Vrhovni sud je prihvatio žalbu Sindikata grafičara protiv presude Županijskog suda u Splitu, koji je u svojoj presudi utvrdio da povrede procesa za izbor Radničkog vijeća nisu utjecale na rezultat izbora te je utvrdio kako su radnici iz Dugopolja mogli autobusom otići glasati u Split. 
Podsjećamo, 6. rujna 2017. g. provedeni su izbori za Radničko vijeće Slobodne Dalmacije d.d. na dva biračka mjesta – u Splitu i Dugopolju. Na mjestu rada u Dugopolju izbori su provedeni od 14:00 do 17:00 sati te je znatnom broju radnika bilo onemogućeno glasovanje. Stoga je Sindikat grafičara podnio tužbu Županijskom sudu u Splitu u kojoj je tražio poništenje izbora za Radničko vijeće zbog učinjenih povreda koje su zasigurno utjecale na rezultate izbora. Županijski sud je utvrdio da tih povreda nije bilo, no Vrhovni sud je tu presudu preinačio i poništio je kao nezakonite izbore za Radničko vijeće Slobodne Dalmacije d.d. 

Verzija za ispis
 
AKD - 40 sati tjedno
Na trećem do sada zajedničkom sastanku pregovaračkih odbora sindikata i poslodavca koji je održan 28. prosinca 2017. godine Pregovarački odbor poslodavca iznio je svoje prijedloge o uređenju pojedinih prava radnika u novom Kolektivnom ugovoru u AKD-u. Iako je poslodavac pokazao razumijevanje za pojedine prijedloge sindikata koji se odnose na visinu naknade za pripravnost i na obvezu poslodavca za isplatom regresa i božićnice, iznenađujući je bio prijedlog poslodavca da se unatoč dosadašnjim dobrim poslovnim rezultatima poslodavca, izmjenom strukture plaće, smanji dosadašnja razina plaće radnika u AKD-u.


Verzija za ispis Pročitajte više
 
HRT - pregovori za novi KU
Nakon nekoliko inicijativa za početkom pregovaranja za novi Kolektivni ugovor, koje je tijekom prošle godine pregovarački odbor sindikata uputio poslodavcu, te nakon što je okončan postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata za kolektivne pregovore krajem prošle godine, na Hrvatskoj radioteleviziji započeli su pregovori o novom Kolektivnom ugovoru.
Do sada su održana dva sastanka pregovaračkih odbora poslodavca i sindikata na kojima je poslodavac iznio jasan stav da u cilju provedbe financijskih ušteda na troškovima rada ukine neka od materijalnih prava radnika, kao što je, primjerice, naknada za topli obrok, naknada za pripravnost, dodaci na pojedine uvjete rada itd. Navedene prijedloge predstavnici poslodavca opravdali su financijskim ograničenjima koja proizlaze iz petgodišnjeg ugovora koji je Hrvatska radiotelevizija potpisala s Vladom Republike Hrvatske, odnosno da poslodavac namjerava u okviru nove sistematizacije radnih mjesta osigurati pravednije vrednovanje rada i radnih mjesta na HRT-u.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Vjesnik Tiskara - Poziv poslodavcu na uspostavu socijalnog dijaloga
Posljednjih mjeseci predstavnici radnika tiskare Vjesnik d.d. obraćali su se novoj upravi društva s inicijativama za uspostavu aktivnog socijalnog dijaloga, no do čega do danas nije došlo u očekivanoj mjeri. 
Jasno je da svaka uprava prije upuštanja u detaljnije razgovore s predstavnicima radnika želi prethodno biti upoznata s poslovanjem i povući prve korake u realizaciji vlastitih zamisli. No, u konkretnom slučaju radnici i njihovi predstavnici dali su svoj doprinos opstanku tiskare Vjesnik d.d., a vremena za snimanje situacije prošlo je dovoljno u proteklih pola godine, i više. K tome, socijalni dijalog važan je preduvjet stabilizacije poslovanja, nužan za harmonizirane odnose radnika i poslodavca te definiranje i provedbu dugoročnih rješenja koja predstoje. 

  • Sastanak predstavnika radnika
  • Zajednički poziv na dijalog


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « Prva 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zadnja »