English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « Prva 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zadnja »
Tisak - Kolektivni pregovori
Poslodavac ne pristaje Dodatkom Kolektivnom ugovoru povećati plaće radnicima!
Nakon posljednjeg zajedničkog sastanka pregovaračkih odbora poslodavca i sindikata, održanog 15. studenoga 2018. godine, poslodavac je dostavio Pregovaračkom odboru sindikata konačni prijedlog poslodavca za Dodatak Kolektivnom ugovoru te prijedlog izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora, zajedno s prijedlogom Sporazuma o prigodnoj nagradi za Božić 2018. godine, i dar djeci radnika za 2018. godinu. 
Poslodavac je, pozivajući se na ranije rezultate poslovanja, predložio zadržavanje razine materijalnih prava radnika u Tisku d.d. koja su uređena Dodatkom, što se odnosi i na plaću radnika, iako je ključni zahtjev pregovaračkog odbora sindikata bio da se plaća radnicima poveća. 

  • Ove godine veća božićnica!
  • O ponudi poslodavca odlučit će radnici Tiska


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Narodne novine - Izborna skupština
Izborna skupština sindikalne podružnice Narodne novine, na delegatskom principu, održana je 10. prosinca 2018. g. Skupštini je prisustvovalo 26 od 32 izabrana delegata, a otvorila ju je dosadašnja glavna sindikalna povjerenica, Jasenka Brigljević. 
Podnijela je izvještaj o radu podružnice u proteklom mandatnom razdoblju, od čega posebno valja istaknuti kontinuitet potpisanih kolektivnih ugovora. 

  • Novo Povjereništvo i Nadzorni odborVerzija za ispis Pročitajte više
 
Narodne novine - Skup radnika
Na inicijativu Radničkoga vijeća Narodnih novina, 7. srpnja 2018. godine, održan je skup radnika Narodnih novina. Uvodno je predsjednik Uprave Narodnih novina Zlatko Hodak upoznao radnike s aktivnostima koje je do danas poduzimala Uprava kako bi stabilizirala poslovanje tvrtke, te daljnjim poslovnim planovima i izazovima s kojima će se Uprava, kao i radnici, morati nositi iduće godine. Naglasio je da se poslovanje Narodnih novina u proteklom razdoblju stabiliziralo te kako se iduće godine očekuje i dobit društva. Prije održavanja samog skupa radnici su Radničkom vijeću dostavili pitanja na koja ih zanimaju odgovori Uprave, ali su i na samom skupu imali priliku postavljati pitanja članovima Uprave. Ključno pitanje radnika odnosilo se na planove Uprave za povrat osnovice plaće koja je Aneksom Kolektivnom ugovoru, a sukladno provedenom referendumu među radnicima, smanjena 10%, te na sistematizaciju radnih mjesta.
Marina Kasunić Peris, voditeljica plaća i kolektivnog pregovaranja u Sindikatu grafičara, u ime članova Sindikata, istaknula je da Sindikat pozdravlja odluku poslodavca da radnicima isplati dodatnih neoporezivih 5.000,00 kuna, koju je mogućnost otvorila izmjena Pravilnika o porezu na dohodak, međutim naglasila je da bi, ako se poslovno stanje poslodavca popravilo, bilo nužno vratiti osnovicu na iznos koji je utvrđen kolektivnim ugovorom, s obzirom na to da o plaći radnika ovise i mnoga druga materijalna i socijalna prava radnika. 
Odgovarajući na upit radnika i Sindikata o povratu smanjene osnovice plaće, predsjednik Uprave naglasio je da se za sada ne očekuje povrat smanjene osnovice. Međutim, naglasio je kako će odluka poslodavca o tome da vrati osnovicu za plaću, ali za najviše 3%, ovisiti o poslovnim rezultatima koji se očekuju 30. travnja 2019. godine, te da o radnicima uvelike ovisi ostvarenje zacrtanih poslovnih planova. 

Verzija za ispis
 
Podružnica umirovljenika - U berbi mandarina
Sindikalna podružnica umirovljenih grafičara Zagreb organizirala je od 22. do 24. listopada trodnevni izlet na jug Lijepe naše i posjet Hercegovini.

  • Ponedjeljak, 22. listopada
  • Utorak, 23. listopada
  • Srijeda, 24. listopadaVerzija za ispis Pročitajte više
 
Novi list, Rijeka - Duško Lužaić nastavlja kao sindikalni povjerenik
Izborna skupština sindikalne podružnice Novi list održana je 8. studenoga 2018. godine u Rijeci. Članove u ovoj podružnici čine isključivo strojari, odnosno radnici koji rade na rotaciji u tisku Novog lista. Stoga je skupština održana u međusobnom neformalnom razgovoru ove manje grupe. S obzirom na to da je sindikalni povjerenik izabran prije dvije godine, skupština je održana kako bi se mandat povjerenika uskladio s četverogodišnjim mandatom u Sindikatu grafičara i redovnom izbornom ciklusu. 
Duško Lužaić, dosadašnji povjerenik, podnio je izvještaj o radu podsjetivši da se uključio u vršenje ovlasti radničkog vijeća s predstavnicima drugih sindikata. U pogledu izrade nove sistematizacije, ali i drugih pitanja, tiskari preko svojeg predstavnika i na ovaj način imaju mogućnost direktno zastupati svoje interese, a što će biti od pozitivnog značaja za njih i ubuduće. 
Sastanak je iskorišten za razgovor o mnogim pitanjima, od aktualnih pitanja vezanih uz radno vrijeme, uvjete rada i slično, do stanja na sindikalnoj sceni uopće, te realnoj ulozi i očekivanjima koja radnici imaju od sindikata danas.
U izbornom dijelu potvrđen je mandat Duška Lužaića, koji ostaje sindikalni povjerenik i u narednom četverogodišnjem razdoblju. 

Verzija za ispis
 
Grafičar Tvornica vreća i tiskarnica, Borovljani - Saša Sabolović i dalje sindikalni povjerenik
Redovita izborna skupština sindikalne podružnice Grafičar Tvornica vreća i tiskarnica održana je 7. studenoga 2018. godine. Članovi su za sindikalnog povjerenika ponovno izabrali Sašu Sabolovića za iduće mandatno razdoblje od četiri godine. 
U međusobnim razgovorima raspravljeno je pitanje svakodnevnog rada sindikata u podružnicama. Predstavnici Sindikata izvijestili su ih da će se u radu našeg sindikata pokušati prebaciti fokus na veće prisustvo u svakodnevnom životu, dijalogu i rješavanju otvorenih pitanja. 

Verzija za ispis
 
AKD - Potvrđen certifikat SA 8000:2014 – društvena odgovornost
Sredinom rujna u Agenciji za komercijalnu djelatnost uspješno je proveden postupak recertifikacije norme SA 8000:2014 – društveno odgovorno poslovanje. Prva dva dana provedena su na lokacijama Savska 31 i Kranjčevićeva 5, dok su treći dan analizirani dokumenti, zapisi i procedure potrebne za pisanje izvještaja.
AKD je formalno dobio certifikat SA 8000 krajem prosinca 2009. godine, postupak recertifikacije je proveden u listopadu 2012., revizija provedena 22. 12. 2015., a tranzicijska recertifikacija provedena je 19. 4. 2017. Certifikat je potvrđen te vrijedi do 28. 11. 2018. Zahtjevi norme su specifični i njihov potpun učinak pokazuje se kroz dulje razdoblje.
AKD je prva i jedina tvrtka u Hrvatskoj koja je certificirana za društvenu odgovornost, a u svijetu postoji nešto više od 3500 kompanija nositelja ovog zahtjevnog i prestižnog certifikata.
Normu društvene odgovornosti SA 8000:2014 AKD prije svega razvija radi unapređenja svih unutarnjih poslovnih procesa na višu razinu, te ostvarivanja najviše razine ljudskih i radničkih prava, zadovoljavanja interesa vlasnika te pomoći mnogovrsnim aktivnostima u široj društvenoj zajednici kroz sponzorstvo i donacije.


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Sindikati u DES-u održali sastanak s poslodavcem!
Polovicom listopada ove godine sindikati, koji okupljaju članstvo u Ustanovi za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom "DES" Split održali su sastanak s poslodavcem kako bi poslodavcu iznijeli i obrazložili svoju inicijativu za početak kolektivnih pregovora te svoje zahtjeve.
Kako bi se kolektivni pregovori proveli u skladu sa zakonskim propisima nužno je utvrditi reprezentativne sindikate, te su se sindikati dogovorili da će potpisati zajednički Sporazum o reprezentativnim sindikatima te o sastavu i načinu rada Pregovaračkoga odbora sindikata za kolektivni ugovor. Prema navedenom Sporazumu u DES-u bi bila 4 sindikata reprezentativna za kolektivne pregovore.
Jedan od ključnih zahtjeva sindikata jest poboljšanje materijalnih prava radnika zaposlenih u DES-u, dok je jedno od važnih pitanja Sindikatu grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske i pitanje plaća radnika.
Nakon što sindikati potpišu sporazum o svojoj reprezentativnosti i sastavu pregovaračkoga odbora, tada i službeno mogu započeti pregovori da se prava radnika u DES-u urede kolektivnim ugovorom. 

Verzija za ispis
 
Zrinski - Isplata minimalne plaće preko Agencije
Predstavnici Sindikata su zajedno s ravnateljem Agencije za osiguranje radničkih tražbina održali sastanak s poslodavcem i radnicima, a vezano za prava koja radnici mogu ostvariti preko Agencije, sukladno Zakonu o osiguranju radničkih tražbina. 

  • Prava u slučaju blokade računa poslodavca
  • Sastanak s radnicimaVerzija za ispis Pročitajte više
 
Zrinski - Zahtjev za zabranom raspolaganja imovinom
Zrinski iz Čakovcu, u kojoj su se tiskali prvi hrvatski dinari, našla se pred stečajem, a stotinjak preostalih radnika u strahu je za egzistenciju. Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti podnio je Trgovačkom sudu u Varaždinu prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad tiskarom, i to u ime 21 radnika koji su se sami odlučili na taj potez jer još nisu dobili plaće za kolovoz i rujan.


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « Prva 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zadnja »