English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « Prva 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zadnja »
Vjesnik - Novi povjerenici u sindikalnim grupama
U sindikalnoj podružnici Tiskara Vjesnik 19. lipnja 2019. godine održan je sastanak dviju sindikalnih grupa i to revijalna rotacija i ravni tisak, CTP i grafička priprema. Za sindikalne povjerenike u navedenim sindikalnim grupama izabrani su Marin Kutija, odnosno Davor Filipčić.
Sastanak sindikalne grupe ujedno je iskorišten kako bi se porazgovaralo i informiralo članove Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske u toj sindikalnoj podružnici o stanju kolektivnih pregovora za novi kolektivni ugovor. Informiranje članova sindikata o tijeku kolektivnih pregovora bila je osnovna pretpostavka za provođenje ratifikacije kolektivnog ugovora među sindikalnim članstvom u toj sindikalnoj podružnici koju je Sindikat grafičara namjeravao provesti kako bi dobio odobrenje radnika za potpisivanje novog kolektivnog ugovora s razinom prava na koju je u ovome trenutku poslodavac spreman pristati. 
Na sastancima navedenih sindikalnih grupa radnici su ujedno imali priliku porazgovarati i iznijeti svoje probleme s kojima se susreću u svakodnevnom radu. Radnici su najčešće isticali probleme kao što su organizacija radnoga vremena i sadržaj obračuna plaće.  Ujedno su istaknuli problem odljeva radnika te nedostatak radne snage. 

Verzija za ispis
 
Vjesnik Tiskara - 61,3% radnika protiv
Nakon intenzivnih kolektivnih pregovora koji su se provodili tijekom ožujka ove godine, te održanih sastanaka sindikalnih grupa na kojima su članovi sindikata dobili informacije o sadržaju i tijeku kolektivnih pregovora, 3. i 4. srpnja 2019. godine  Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske proveo je među radnicima postupak izjašnjavanja članova sindikata i radnika u sindikalnoj podružnici Vjesnik Tiskara o prihvatljivosti razine prava koju poslodavac u ovom trenutku predlaže urediti novim kolektivnim ugovorom. Na glasovanje se ukupno odazvalo 57% radnika, a od toga je 56% bilo članova sindikata. 61,3%  radnika je glasalo protiv potpisivanja Kolektivnog ugovora u sadržaju na koji je u ovome trenutku pristao poslodavac.
O ishodu provedenog referenduma Sindikat grafičara je obavijestio poslodavca. Jednako tako, a s obzirom na to da su radnici u podružnici Vjesnik Tiskara većinom odbili predloženi tekst novog Kolektivnog ugovora, Sindikat grafičara nije od radnika dobio mandat da potpiše Kolektivni ugovor u sadržaju koji bi u ovome trenutku bio prihvatljiv poslodavcu.
Treba naglasiti da su kolektivni pregovori u Vjesnik Tiskari bili u prvom redu usmjereni na definiranje i transparentno uređenje postojeće razine prava radnika, ali i na njihovo unapređenje gdje je to moguće. Ključna pitanja na koja su se u pregovorima usmjerili razgovori Sindikata i poslodavca uključivala su: plaću radnika, dodatke na plaću, jubilarnu nagradu, otpremninu i ostala materijalna prava radnika (uskrsnica, božićnica, regres, dar za djecu). 
S obzirom na sve navedeno kolektivni pregovori za novi Kolektivni ugovor i dalje ostaju otvoreni i nadamo se da će se uskoro nastaviti u cilju postizanja dogovora s kojim bi radnici bili zadovoljni. 

Verzija za ispis
 
Sindikalna podružnica umirovljenika - Izlet na Goli otok i Sveti Grgur
Članovi podružnice umirovljenika, u srijedu 12. lipnja, u dobrom raspoloženju uputili su se na obilazak Golog otoka i otoka Svetog Grgura. Za vrijeme putovanja autobusom do Svetog Jurja zaustavili su se na odmorištu Brinje na kraćoj pauzi od vožnje i jutarnjoj kavici. U Svetom Jurju ukrcali su se na brod „Mala Maris“ i uz tumačenje vodiča i upoznavanje s prvim ciljem obilaska, nakon vožnje Senjskim kanalom, između obale i otoka Prvića, doplovili do obale Golog otoka. 
Goli otok, kao zatvor, otvoren je 1948. godine, a zatvoren 1988., iako su i za vrijeme Prvog svjetskog rata ovdje nakratko bili internirani ruski zarobljenici. Od 1949. do 1958. za vrijeme Informbiroa ovdje su zatvarani politički zatvorenici.
Vožnjom malim vlakićem, iz uvale Tetine, podijeljeni u dvije grupe, umirovljenici su obišli Goli otok. Za vrijeme vožnje prošli su kroz Industrijsku zonu gdje su bili smješteni drveni, kameni i metalni pogoni, Kišnicu, u kojoj se skupljala kiša koja je služila umjesto vode, Stacionar (ambulante), Samice (odjel 102), Žice – kompleksa od baraka za spavanje, kantine i pekare, koji je bio ograđen žicom i dobro čuvan, te povratak na polaznu točku uz prekrasan pogled na otok Rab.
Ručak je serviran na brodu i uz vožnju nastavljen put prema otoku Sveti Grgur. Za vrijeme ugodne vožnje brodom i u dobrom raspoloženju palo je i nekoliko pjesama. Dolaskom na otok, koji je jedno vrijeme bio i ženski zatvor, većina se „bacila“ u more na kupanje, a nekolicina na brodu odigrala nekoliko partija bele. Put je nastavljen vožnjom prema otoku Prviću i Senjskim kanalom te prema polaznoj stanici broda, Svetom Jurju, gdje se nakon kraće pauze krenulo prema Zagrebu.  

Verzija za ispis
 
Zrinski - Izvještajno ročište
Izvještajno ročište u stečajnom postupku nad Zrinskim održalo se 27. svibnja 2019. g. na Trgovačkom sudu u Varaždinu. Stečajna upraviteljica Nevenka Golubić je ukratko izložila svoje izvješće. Dostavila je Elaborat procjene tržišne vrijednosti nekretnina i pokretnina u vlasništvu Zrinskog. Procijenjena tržišna vrijednost nekretnina iznosi 19,450.000,00 kn, a vrijednost pokretnina, potraživanja i dr. iznosi 17,368.281,55 kn. Ukupne obveze iznose 24,288.091,96 kn. 
Stečajni vjerovnici su donijeli odluke o prihvaćanju stečajne upraviteljice o gospodarskom položaju stečajnog dužnika i njegovim uzrocima, te su odlučili da se poslovanje stečajnog dužnika neće nastaviti. 
Na snazi je trenutačno ugovor o zakupu nekretnina i pokretnina koje čine stečajnu masu s pravnom osobom Tiskara Zrinski d.o.o., te će taj Ugovor važiti još dodatna tri mjeseca.
Na izvještajnom ročištu smo apelirali prema ostalim stečajnim vjerovnicima da se još ne donosi odluka o prodaji imovine. Naime, zakupnik Tiskara Zrinski d.o.o. pokušava oživjeti poslovanje. Dvadesetak radnika je ponovno zaposleno, te su počeli raditi u dvije smjene, što znači da posla ima. Predložili smo da se zakupniku da prilika te da napravi dugoročni plan o poslovanju. Zakupnik je navodno spreman preuzeti dio dugovanja prema najvećem vjerovniku. Čeka se sljedeće ročište na kojem će se donositi daljnje odluke o sudbini Zrinskog, koje bi trebalo biti održano u srpnju. 

Verzija za ispis
 
Tiskara Zelina - Potvrđeno povjerenje Mirjani Gorički
Tridesetak od ukupno 39 članova sindikalne podružnice Tiskara sv. Ivan Zelina održalo je 21. svibnja 2019. g. izbornu skupštinu. 
Na skupštini su sudjelovali i predstavnici Sindikata grafičara, predsjednik Darije Hanzalek i pravnica, Matea Mikić. Članovi su kroz izvještaj o radu, koji je podnijela sindikalna povjerenica Mirjana Gorički, obaviješteni o aktualnostima i aktivnostima koje su poduzete u proteklom mandatnom razdoblju. 
Neka prava radnika su poboljšanja, no nužno je kontinuiranim radom nastaviti se boriti za boljitak prava. Radnici su upozorili na probleme s kojima se susreću u svakodnevnom radu – radno vrijeme nije regulirano u skladu sa zakonom, problemi s prekovremenim radom, razlika u plaćama istih kategorija radnika, neadekvatni uvjeti rada (izloženost buci, visokim temperaturama). Poslodavac će biti upoznat s iznesenim problemima radnika, te će se na zajedničkom sastanku pokušati pronaći rješenja. 
U izbornom dijelu članovi su za sindikalnu povjerenicu ponovno izabrali Mirjanu Gorički, koja ostaje njihova sindikalna povjerenica i iduće četiri godine. 

Verzija za ispis
 
Tiskara Vjesnik - Franjo Trčak novi sindikalni povjerenik
U sindikalnoj podružnici Tiskara Vjesnik 3. lipnja 2019. godine održan je sastanak Sindikalne grupe tehnološka, nabava, računovodstvo, zaštita na kojoj je za sindikalnog povjerenika te sindikalne grupe izabran Franjo Trčak.
Sastanak sindikalne grupe ujedno je iskorišten kako bi se porazgovaralo i informiralo članove Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske u toj sindikalnoj podružnici o stanju kolektivnih pregovora za novi kolektivni ugovor. Članovi Sindikata izrazili su nezadovoljstvo postojećom razinom prava te su ujedno istaknuli određene probleme u odnosu na dosadašnji način uređenja organizacije radnoga vremena. Ujedno su istaknuli problem odljeva radnika te nedostatak radne snage.
Nakon što se sa svim sindikalnim grupama u toj sindikalnoj podružnici održe sastanci u cilju provedbe redovitih izbora, ali i informiranja radnika o stanju kolektivnih pregovora za kolektivni ugovor, Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske provest će postupak izjašnjavanja radnika u sindikalnoj podružnici Vjesnik Tiskara o prihvatljivosti razine prava koju poslodavac u ovom trenutku predlaže urediti novim kolektivnim ugovorom.

Verzija za ispis
 
Bakrotisak, Garešnica - Zajedništvo za primjer
Izvještajno-izborna skupština sindikalne podružnice Bakrotisak održana je 24. svibnja 2019. godine u ugodnoj atmosferi Ribnjaka u Garešnici. Od 47 članova upisanih u podružnicu, na skupštinu je nakon prve smjene došlo njih više od polovine. 
Dosadašnji glavni sindikalni povjerenik Josip Strahonj podnio je izvještaj o radu podružnice u proteklom razdoblju. Preuzevši poziciju odlaskom njegovog prethodnika Martina Severovića u mirovinu, aktivnosti u podružnici bile su usmjerene na sklapanje Kolektivnog ugovora koji je prvi put sklopljen 2016. godine, a sada je produžen na dvije godine s definiranjem temeljnih i materijalnih prava radnika. Jasnim definiranjem odnosa smanjio se broj otvorenih pitanja između poslodavca i radnika, a aktivnosti podružnice nastavljene su na rješavanju otvorenih individualnih radno-pravnih pitanja radnika. Predstavnici podružnice se obrazuju na seminarima i radionicama, a cijela podružnica aktivan je i uspješan sudionik sportskih Susreta. Kolega Strahonj je završio izvještaj naglasivši važnost zajedništva, spremnosti i aktivnosti svih članova prilikom zastupanja njihovih prava. 


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Podružnica umirovljenih grafičara - Izlet u Osekovo
Za svibanj, pošto smo u ožujku bili u Krapinsko-zagorskoj županiji i posjetili Krapinu, u travnju boravili u Karlovačkoj županiji s posjetom Ogulinu i Gornjem Zvečaju, sada je za odredište izabrana Sisačko-moslavačka županija i posjet mjestu Osekovo.
Iako umirovljenicima vremenski uvjeti nisu išli na ruku, cijeli dan nas je pratila kiša, u srijedu 15. svibnja, četrdesetak članova podružnice uputilo se u mjesto Osekovo koje je smješteno na prostoru gdje se dodiruju nizina Lonjskog polja i obronci Moslavačke gore. 
U Osekovu smo obišli crkvu sv. Ane, sazidanu 1729. godine, koja je jedna od najstarijih crkava u Moslavini, vanjskim izgledom vrlo jednostavna, dok je unutrašnjost bogato ukrašena. Nažalost, kiša nas je omela da se prošećemo i uživamo u rubnim dijelovima Lonjskog polja na kojem slobodno pase stoka. Obilazak Osekova završio je posjetom zbirki Od sjemena do platna i narodne nošnje, koja je u posjedu KUD-a "Stjepan Šajnović" i ima svojstvo kulturnog dobra. Postav zbirke sastoji se od 112 predmeta, a prikazuje obradu lana od početne faze, u kojoj se sjeme odvaja od stabljike, zatim stupanja, omekšavanja do dobivanja svilenkastih niti koje su tako spremne za predenje i postupaka do tkanja na tkalačkom stolu.
Za sudionike izleta organiziran je zajednički ručak u objektu seoskog turizma Bistrički, nakon čega je uslijedila zabava i ples uz glazbu uživo, a naravno, bačeno je i nekoliko partija neizostavne bele. 

Verzija za ispis
 
Tisak - Odluka o provođenju izbora
Na skupu radnika održanom 6. svibnja 2019. g. potvrđeno je da su ispunjeni uvjeti za provođenje izbora za radničko vijeće i povjerenike radnika za zaštitu na radu kod poslodavca Tisak plus d.o.o. Izborni odbor za provođenje izbora se sastoji od pet članova, a predsjednica Izbornog odbora je Tanja Čuček, glavna sindikalna povjerenica Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske. 
Izborni odbor za provođenje izbora je 10. svibnja 2019. g. donio Odluku o provođenju izbora za radničko vijeće i povjerenike radnika za zaštitu na radu. Radničko vijeće će imati 15 članova i zamjenika članova, te isto toliko povjerenika radnika za zaštitu na radu. Glasovanje će se održati 18. lipnja 2019. g. na ukupno 15 biračkih mjesta. Radnici koji ne mogu glasovati na određenim biračkim mjestima, moći će glasovanje obaviti preko pošte. 
U tijeku je rok za podnošenje lista. Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske će zajedno sa Sindikatom trgovine Hrvatske podnijeti zajedničku listu za radničko vijeće i povjerenike radnika za zaštitu na radu. 

Verzija za ispis
 
Radionica Tisak - Kvalitetnije zastupanje radnika
U okviru Projekta „Dijalog i znanje napredak grade“, koji je u potpunosti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, održana je posljednja radionica iz ciklusa „Komunikacijski alati u funkciji kvalitetnijeg zastupanja interesa radnika“. Radionicu je vodio dr. Hrvoje Kenfelj.
U radionici se, uz usvajanje naprednih komunikacijskih alata, ispituje značaj i uspješnost komunikacije u različitim organizacijskim kanalima, od face to face komunikacije do rada s malom i velikom grupom. Cilj radionice je poboljšati vještine slušanja i postavljanja pitanja u cilju dobivanja kvalitetnijih informacija, uspješno koristiti vještine uvjeravanja i utjecaja, usvojiti uspješne tehnike upravljanja internom komunikacijom u organizaciji. 
Na posljednjoj radionici, koja ujedno označava završetak edukacijskog ciklusa u Projektu, sudjelovala su 23 sindikalna povjerenika i aktivista iz podružnice Tisak. 

  • Vođenje sastanka


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « Prva 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zadnja »