English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « Prva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zadnja »
AKD - Započeli smo s pripremama za pregovore za novi kolektivni ugovor
Imajući u vidu činjenicu da se Kolektivni ugovor za Agenciju za komercijalnu djelatnost, koji je sklopljen 30. ožujka 2018. godine primjenjuje do 1. travnja 2020. godine te da su prethodni pregovori vođeni skoro 6 mjeseci, pregovarački odbor Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske je započeo s pripremama u identificiranju i definiranju zahtjeva radnika koje će sindikat istaknuti poslodavcu u nadolazećim kolektivnim pregovorima. 
Prema odredbama važećeg Kolektivnog ugovora svaka strana može pokrenuti postupak sklapanja novog kolektivnog ugovora u roku unutar dva mjeseca prije isteka važenja važećeg Kolektivnog ugovora, što podrazumijeva da se službeni početak pregovora za novi kolektivni ugovor može očekivati krajem siječnja dostavom inicijative poslodavcu za početkom kolektivnih pregovora za novi kolektivni ugovor.
Imajući u vidu činjenicu da se važeći kolektivni ugovor primjenjuje skoro dvije godine te da su se promijenili porezni propisi koji idu u korist radniku, za očekivati je da će biti dosta pitanja koja će se otvoriti u pregovorima kako bi se poboljšao postojeći materijalni i socijalni položaj radnika u toj sindikalnoj podružnici. 

Verzija za ispis
 
Tisak plus - Inicijativa Sindikata za početak pregovora
Krajem 2018. godine, poslodavac u sindikalnoj podružnici Tisak plus je, pod prijetnjom štrajkom u postupku mirenja, sukladno postignutom Sporazumu sa Sindikatom grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, sklopio Dodatak Kolektivnom ugovoru za radnike Tiska, kojim se poslodavac obvezao zadržati razinu i sadržaj prava radnika najmanje kao u važećem Kolektivnom ugovoru Tisak d.d. od 16. srpnja 2015. godine, i njegovom posljednjem Dodatku od 30. lipnja 2017. godine, te povećati plaću radnicima tako da se u 2019. godini svim radnicima čiji je koeficijent radnog mjesta manji, odnosno uključivo 2,20, isplatiti nagradu za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika – dodatak na mjesečnu plaću – u ukupnom godišnjem iznosu od 5.000,00 kn, a radnicima čiji je koeficijent radnog mjesta od 2,30 do uključivo 2,60, pola od toga iznosa, tj. 2.500,00 kn, pri čemu maksimalni iznos takve naknade, zajedno s redovitom plaćom, neće prijeći iznos osnovne plaće za koeficijent radnog mjesta 2,70. Navedene iznose poslodavac se obvezao isplaćivati radnicima u 12 mjesečnih obroka (i to u iznosu od 416,66 kn, odnosno 208,33 kn mjesečno), počevši sa siječnjem 2019. godine, što bi podrazumijevalo isplatu jednog obroka neoporezivog iznosa s plaćom za prosinac 2018. godine. Međutim, s obzirom na to da su isplate plaće vezane i za poreznu politiku, poslodavac je prvi obrok radnicima isplatio u veljači, s plaćom za siječanj. 

  • Dodatak do kraja ove godine
  • Još dva obroka neoporezivog iznosaVerzija za ispis Pročitajte više
 
Uspostavljena suradnja sa Sindikatom novinara Hrvatske
U cilju uspostave suradnje, 6. studenoga 2019. godine predsjednik Sindikata grafičara Darije Hanzalek sastao se s predsjednicom Sindikata novinara Hrvatske Majom Sever.
Naime, oba sindikata djeluju i imaju svoje članove u mnogim sindikalnim podružnicama, primjerice, Glasu Slavonije, Novom listu, HRT-u, Hanzi Mediji i sl. te je iz navedenoga razloga bilo nužno uspostaviti suradnju oba sindikata kako bi zajednički snažnije djelovali prema poslodavcu u cilju unapređenja prava radnika u zajedničkim sindikalnim podružnicama te kako bi zajednički i sinergijski djelovali na organiziranju radnika u sindikat u podružnicama koje su nam od zajedničkog interesa. 
Oba sindikata su izrazila spremnost i želju za suradnjom te je ujedno dogovorena strategija i dinamika buduće suradnje. Također je dogovoreno da će se uspostavljena suradnja prvi put konkretizirati kroz organiziranje sastanka članova obaju sindikata u sindikalnoj podružnici Glas Slavonije s obzirom na to da su u toj podružnici identificirani problemi na rješavanju kojih je potrebno zajednički djelovati. U razgovorima se spomenula i mogućnost zajedničkog djelovanja na uspostavi sektorskog dijaloga u cilju razgovora o granskom kolektivnom ugovoru za novinare. 

Verzija za ispis
 
Zrinski - Odobrena prodaja
Na ročištu, održanom 28. listopada 2019. g., donesena je odluka da će se nekretnine dužnika Zrinski, koje čine stečajnu masu, prodavati skupno, a pokretnine koje čine stečajnu masu i koje su opterećene razlučnim pravom, prodavat će se pojedinačno. Na temelju te odluke, stečajni sud je 5. studenoga 2019. g. donio rješenje o prodaji nekretnina dužnika. Sud će naknadno zaključkom o prodaji utvrditi vrijednost nekretnina, način prodaje i uvjete prodaje.
Na istom ročištu, 28. listopada 2019. g., donesena je i Odluka kojom se daje suglasnost stečajnoj upraviteljici da sklopi ugovor o zakupu nekretnina i pokretnina sa zakupnikom Tiskara Zrinski d.o.o. na razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. ožujka 2020. godine. 

Verzija za ispis
 
HRT - Započeli kolektivni pregovori!
S obzirom na to da važeći Kolektivni ugovor za radnike na Hrvatskoj radio televiziji ističe krajem godine, i službeno su započeli kolektivni pregovori za novi Kolektivni ugovor za radnike na HRT-u.
Prvi sastanak pregovaračkih odbora poslodavca i sindikata održan je 28. studenoga 2019. godine kojom prilikom su pregovarački odbori razgovarali o prijedlogu Protokola o kolektivnom pregovaranju te dinamici i hodogramu održavanja zajedničkih sastanaka. 
Pregovarački odbor sindikata ovaj put ima 7 članova s obzirom na to da su osim HURS-a – Sindikata tehnike HRT-a i Samostalnog sindikata radnika HRT-a reprezentativnim sindikatom utvrđeni i Sindikat novinara Hrvatske. U pregovarački odbor sindikata imenovani su Marina Petričević i Iva Stipetić (iz Sindikata tehnike), Željko Lazić i Marina Kasunić Peris (ispred Samostalnog sindikata HRT-a) te Maja Sever i Biljana Romić (ispred Sindikata novinara Hrvatske).

  • Sindikat radi prijedlog ugovora


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Vjesnik tiskara - Novi zahtjev Sindikata za pregovore!
Imajući u vidu činjenicu da u postupku ratifikacije prijedloga Kolektivnog ugovora (koji smo proveli početkom srpnja ove godine) radnici Vjesnika d.d. nisu prihvatili Kolektivni ugovor u predloženom sadržaju i s predloženom razinom prava, o čemu je poslodavac obaviješten početkom srpnja ove godine, Sindikat grafičara je, 8. studenoga, ponovio poslodavcu inicijativu za nastavkom kolektivnih pregovora.
Prvu inicijativu za nastavkom pregovora Sindikat grafičara poslao je poslodavcu krajem srpnja te sredinom kolovoza ove godine, na koju poslodavac do danas nije odgovorio. Tom prilikom zatražili smo od poslodavca prijedlog termina održavanja zajedničkog sastanka, kako bismo u duhu zajedničke konstruktivne suradnje dogovorili tekst Kolektivnog ugovora koji će u najvećoj mogućoj mjeri uvažiti prijedloge i zahtjeve radnika Vjesnika u odnosu na razinu pojedinih materijalnih prava.

  • Nema želje za nastavkom pregovora?
  • Poslodavac se izlaže industrijskim akcijama
  • Podružnica jedinstvena u zahtjevuVerzija za ispis Pročitajte više
 
Narodne novine - Radnicima neoporezivi topli obrok
Nakon što su 1. rujna 2019. godine stupile na snagu izmjene Pravilnika o porezu na dohodak, kojim su poslodavci dobili mogućnost da radnicima isplaćuju neoporezivi iznos za topli obrok, u sindikalnoj podružnici Narodne novine 4. listopada 2019. godine potpisan je Aneks Kolektivnom ugovoru, kojim su izmijenjene odredbe Kolektivnog ugovora kojima je bilo uređeno pravo radnika na topli obrok.
Naime, prema važećem Kolektivnom ugovoru radnici su ostvarivali pravo na topli obrok tako da im se isplaćivao kao dodatak na bruto plaću. S obzirom na to da je poslodavac želio iskoristiti mogućnost da radnicima za topli obrok isplaćuje neoporezivi iznos, bilo je nužno izmijeniti odredbe Kolektivnog ugovora tako da se iz bruto plaće radnika briše dosadašnji dodatak na bruto plaću po toj osnovi. U zamjenu za umanjenje bruto plaće radnika poslodavac je predlagao veći neoporezivi iznos za topli obrok, odnosno umjesto dosadašnjih 22,00 kn, poslodavac je predložio 34 kn. 

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Model pakiranja - U rujnu nova izborna skupština
U podružnici Model pakiranja 9. srpnja 2019. zakazana je izvještajno-izborna skupština, no zbog nedovoljnog odaziva članova ona nije održana. Imajući u vidu predstojeće razdoblje godišnjih odmora, skupština se namjerava ponoviti početkom rujna 2019. g.
Izborna skupština članovima daje mogućnost da rasprave rad prethodnog mandatnog razdoblja svojih izabranih predstavnika, da rasprave aktualne probleme, te u konačnici imaju priliku izabrati sadašnje, a i nove sindikalne povjerenike. 
Stoga pozivamo članove da rasprave tko su osobe koje žele za sindikalne povjerenike, te da o tome izvijeste sadašnjeg sindikalnog povjerenika ili direktno Sindikat grafičara na broj telefona 01/4501470 ili e-mail: sindikat-graficara@zg.t-com.hr. 

Verzija za ispis
 
Sporazum sa Sindikatom radnika HRT-a - Naše otvaranje prema medijskim djelatnostima
Prema smjernicama drugog sporazuma od 8. srpnja 2016. godine nastavljeni su daljnji razgovori sa Sindikatom radnika HRT-a u postupku otvaranja našeg Sindikata prema svim medijskim djelatnostima, a s ciljem da se konkretni zajednički dogovor realizira do rujna 2019. godine. 
Podsjetimo, anticipirajući razvoj i povezanost svih informacijskih medija te brzu transformaciju grafičko-nakladničke djelatnosti, prije oko četiri godine započet je proces razvoja našeg i drugih bliskih sindikata prema jedinstvenom sindikatu koji će zastupati interese svih radnika zaposlenih u djelatnostima vezanim uz sve oblike medija kao nositelja informacija i ostvarivanja komunikacija. Ovakva težnja prilagodbi i našeg Sindikata, čiji smjer je potvrđen odlukama posljednjeg kongresa i predsjedništva, je pozitivan put prema snažnijem sindikatu koji će na dobrobit svih članova moći odgovarati izazovima novog vremena. Prvi korak već je u potpunosti učinjen s kolegama iz Odašiljača i veza još 2015. godine, a oni danas čine jednu od najuspješnijih i najuzornijih podružnica našeg Sindikata. 
Što se tiče Sindikata radnika HRT-a, oni su sporazumom iz 2016. godine već stekli članska prava u našem sindikatu uz zadržavanje izvornog članstva, a što podrazumijeva gotovo sva prava koja imaju i ostali članovi našeg Sindikata (uz pojedine iznimke), te primjerene obveze. Ovime se podrazumijeva radno-pravna zaštita, kolektivno pregovaranje, edukacija sindikalnih aktivista, informiranje, uključujući i distribuciju lista Grafičar, individualne pozajmice, solidarne pomoći i sl. S druge strane, Sindikat radnika HRT-a bio je obvezan izdvajati i preusmjeravati našem Sindikatu primjereni dio mjesečne članarine. U konačnici preostaje potpisati završni Sporazum prema kojem će članovi Sindikata radnika HRT-a postati članovi našeg Sindikata potvrđujući naše otvaranje u Sindikat grafičkih i medijskih djelatnosti, a pri čemu bi nova podružnica nastavila samostalno djelovati u okviru ovog Sindikata, dok se dosadašnja materijalna prava i eventualne obveze samih Sindikata kao pravnih subjekata ne prenose. 

Verzija za ispis
 
Tisak plus d.o.o. - Valja nam opravdati povjerenje!
Izbori u TISKU plus d.o.o. za predstavnike u radničkom vijeću te povjerenike radnika zaštite na radu održani su 18. 6. 2019. g. Lista na kojoj je bio Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske zajedno sa Sindikatom trgovine Hrvatske i za radničko vijeće i za predstavnike radnika za zaštitu na radu osvojila je 9 od 15 predstavnika u svakom tijelu, što je vrlo dobar rezultat, odnosno dobila je čak 60% glasova radnika koji su izašli na izbore.
Nositeljica liste kandidata za radničko vijeće je bila Nada Poldrugač iz Zagreba. Nositeljica liste povjereništva zaštite na radu bila je Lukrecija Grizelj iz Šibenika. Obje kolegice su dugogodišnji članovi i aktivisti našega sindikata koje su svojim radom i brigom o članstvu nebrojeno mnogo puta potvrdile ukazano povjerenje.

  • Najbolji rezultat
  • Radničko vijeće
  • Povjerenici radnika za zaštitu na radu
  • Kontinuirani radVerzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « Prva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zadnja »