English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « Prva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zadnja »
OiV - Sklopljen Dodatak Kolektivnom ugovoru
U Narodnim novinama br. 4/2019. objavljen je Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za radnike u Odašiljačima i vezama (dalje: Dodatak), koji je Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske s poslodavcem sklopio 13. prosinca 2018. godine.
Navedenim Dodatkom radnicima je otvorena mogućnost da sate prekovremenog rada zamijene sa slobodnim satima. Dakle, ako radnik želi da mu se za odrađene prekovremene sate rada ne isplati povećana plaća, već želi da svoje prekovremene sate zamijeni sa slobodnim satima, radnik će morati poslodavcu za tu opciju dati izričiti pristanak u pisanom obliku. Takvu pisanu privolu radnik će biti dužan dati najkasnije s danom predaje evidencije radnoga vremena. Svaki sat proveden u prekovremenom radu računat će se kao 1 sat i 30 minuta slobodnih sati. Svoje slobodne sate radnik će moći koristiti tako da ne remeti proces rada. 
S obzirom na to da je u prosincu 2018. godine izmijenjen Pravilnik o porezu na dohodak tako da poslodavci mogu radnicima isplatiti neoporezivi iznos nagrade za radne rezultate, novim Dodatkom Kolektivnom ugovoru ugovorena je takva mogućnost poslodavca. 
Ujedno je omogućeno roditelju (umjesto do sada samo majci) da se najmanji broj dana godišnjeg odmora poveća prema posebnim mjerilima na temelju posebnih socijalnih uvjeta. 
Dodatak Kolektivnom ugovoru se primjenjuje od 13. prosinca 2018. godine. 

Verzija za ispis
 
Zrinski - Utvrđivanje uvjeta za otvaranje stečajnog postupka
Radnici Zrinskog d.d. su u prosincu 2018. g. podnijeli zahtjev za otvaranjem stečajnog postupka nad poslodavcem Zrinski d.d., a temelj je blokada računa duža od 60 dana, te nemogućnost daljnjih izvršavanja obveza dužnika. 
Trgovački sud u Varaždinu je pokrenuo prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka te će se ročište na kojem će se utvrditi ti uvjeti održati 24. siječnja 2019. g. Kako društvo Zrinski d.d. više nema osobu ovlaštenu za zastupanje, odnosno upravu, sud je kao privremenu mjeru imenovao privremenu stečajnu upraviteljicu te je na nju prenio ovlaštenje za raspolaganje imovinom dužnika. 
U međuvremenu su radnicima Zrinskog preko Agencije za osiguranje radničkih tražbina isplaćene tri minimalne plaće s osnove blokade računa poslodavca. Radnici će ostvariti pravo i na minimalnu plaću za razdoblje do otvaranja stečajnog postupka, a to će najvjerojatnije biti plaća za prosinac 2018. i siječanj 2019. g. 

Verzija za ispis
 
Tisak - U mirenju dogovoren dodatak od 5.000 kuna godišnje
U postupku mirenja povodom štrajka koji je Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske najavio (za 28. prosinca 2018. g.), 19. prosinca 2018. g. postignut je Sporazum s poslodavcem Tisak d.d. uz ostvarenje temeljnog zahtjeva. Dva dana kasnije potpisan je Dodatak Kolektivnom ugovoru za cijelu 2019. godinu, te je potvrđeno mirno rješenje. 

  • Dugi pregovori
  • Povećanje razine prava
  • Sindikat grafičara podnio teret akcijeVerzija za ispis Pročitajte više
 
Podružnica umirovljenih grafičara - Izlet u pustaru Višnjica
Za posljednji zajednički izlet u 2018. godini odabran je posjet pustari Višnjica u naselju Španat, smještenoj u općini Sopje, koje se nalazi u Virovitičkoj-podravskoj županiji, u pitomoj ravnici između obronaka Papuka i rijeke Drave.
Dobro raspoloženi, na putu do odredišta zaustavili smo se na jutarnjoj kavi u Svetom Ivanu Žabnom, a potom i u Virovitici, gdje smo posjetili crkvu Svetoga Roka, zaštitnika mjesta, u kojem je smješten i franjevački samostan. U crkvi se nalazi devet oltara, koji se smatraju jednim od najuspješnijih ostvarenja baroka u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Dvorac Pejačević zbog rekonstrukcije nismo mogli obići.
Pustara Višnjica smještena je na prostranoj zemljišnoj površini na otvorenom, koja se koristila se za stočarske namjene, prije svega za uzgoj konja i svinja. Na mjestu nekadašnje pustare danas se prostire agro-turističko imanje Višnjica s ruralnom baštinom, smješteno u više od dva stoljeća starom perivoju lipa, kestena, javora, duda i visokih borova.
Nakon zajedničkog ručka, do povratka u Zagreb sudionici izleta uživali su uz živu glazbu i ples te u obilasku imanja i ergele. 

Verzija za ispis
 
Podružnica umirovljenika - Čuvari tradicije
Sredinom prosinca održana je izvještajno-izborna skupština podružnice umirovljenika grada Zagreba. U nazočnosti osamdesetak članova sindikata i prisutnosti predsjednika Sindikata grafičara i njegova prethodnika, Miljenko Poljanac, glavni povjerenik, podnio je izvještaj o radu podružnice u protekle četiri godine, a financijsko izvješće podnijela je blagajnica Daria Božičković.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Tradicionalni 12. bal grafičara AKD-a
Tradicionalni, 12. bal grafičara Sindikalne podružnice Agencije za komercijalnu djelatnost održan je 8. prosinca 2018. godine u restoranu Pupa kod Ljubice, Jarun-Zagreb. Bal koji traje svih ovih godina okupio je respektabilnih 130 uzvanika, od toga 80-ak uzvanika AKD-a i 50-ak gostiju iz Grafičkog zavoda Hrvatske, Denone, Vjesnika, Istragrafike te svih prijatelja ovog bala. 


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Zrinski - Stečeni uvjeti za otvaranje stečajnog postupka
Radnici Zrinskog d.d., 10. prosinca 2018., podnijeli su Trgovačkom sudu u Varaždinu prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad poslodavcem Zrinski d.d. 
Poslodavac, odnosno dužnik Zrinski d.d., u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje, 5. prosinca 2018. godine imao je evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 61 dana. Dakle, u blokadi je više od 60 dana, što je uvjet za otvaranje stečajnog postupka. Trgovački sud u Varaždinu o prijedlogu bi trebao odlučiti u kratkom roku.
U međuvremenu, radnicima Zrinskog Agencija za osiguranje radničkih tražbina i dalje isplaćuje plaću u visini minimalne plaće, za vrijeme dok je poslodavac u blokadi. 

Verzija za ispis
 
DES, Split - Kolektivni pregovori nikako da započnu!
Nakon što su se četiri sindikata (Sindikat grafičara, Sindikat osoba s invaliditetom Hrvatske, Sindikat radnika Dalmacije – HUS Split i Sindikat turizma i usluga Hrvatske) koji okupljaju članstvo u Ustanovi za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom "DES" Split sporazumjeli o svojoj reprezentativnosti, te o broju i sastavu pregovaračkog odbora sindikata, o tome su obavijestili poslodavca. Tom prilikom, 20. studenoga 2018. godine, pregovarački odbor sindikata poslodavcu je ujedno dostavio i sindikalni prijedlog novog Kolektivnog ugovora te je zatražio da se žurno sastanu pregovarački odbori poslodavca i sindikata kako bi se započelo s postupkom kolektivnog pregovaranja, koji bi radnicima osigurao bolja prava novim kolektivnim ugovorom.
Poslodavac je na inicijativu pregovaračkog odbora sindikata odgovorio tek 5. prosinca 2018. godine, tako da je pregovarački odbor sindikata obavijestio o sastavu pregovaračkog odbora poslodavca, ali bez predloženog termina za održavanje zajedničkog sastanka pregovaračkih odbora sindikata i poslodavca. Iz navedenoga se jasno može zaključiti da poslodavac iz nekog razloga oteže s kolektivnim pregovorima. Dopisom od 6. prosinca 2018. godine, pregovarački odbor sindikata ponovno je predložio poslodavcu žurni početak kolektivnih pregovora te održavanje zajedničkog sastanka, međutim do danas poslodavac nije odgovorio na taj prijedlog sindikata, što ne ide u korist, kako poslodavcu tako niti radnicima. Pregovarački odbor sindikata u najmanju mjeru očekuje od poslodavca dogovor o visini božićnice pa potom i poboljšanje ostalih uvjeta rada radnika, posebice plaće. 

   

Verzija za ispis
 
GZH - Radnici dali suglasnost za potpis KU
Nakon održanog posljednjeg sastanka pregovaračkih odbora sindikata i poslodavca, na kojem se razgovaralo o novom Kolektivnom ugovoru, poslodavac je predložio Sindikatu grafičara da se sklopi novi Kolektivni ugovor koji bi zadržao istu razinu prava radnika u sljedećem razdoblju. To podrazumijeva da se Kolektivnim ugovorom ne bi mijenjale odredbe o plaći radnika, niti bi se smanjivao godišnji odmor, kako je to u pregovorima predlagao poslodavac. 

  • Održan Skup radnika Verzija za ispis Pročitajte više
 
Tisak - Članovi spremni za štrajk
U razdoblju od 3. do 7. prosinca 2018. godine, održan je Referendum u sindikalnoj podružnici Tisak. Od 940 članova Sindikata, referendumu je pristupilo njih 726, od čega se njih 713 izjasnilo za provođenje industrijskih akcija, uključivši i štrajk, 10 ih je bilo protiv, a 3 listića su nevažeća. Iz navedenog proizlazi da se više od 50% članova u sindikalnoj podružnici Tisak odlučilo za provođenje industrijskih akcija. Poslodavcu je 17. prosinca 2018. godine upućena najava štrajka, koji bi trebao započeti 28. prosinca 2018. i trajati do ispunjenja uvjeta.
Razlog za organiziranje štrajka je u tome što poslodavac Tisak d.d. nije udovoljio zahtjevima Sindikata grafičara istaknutima u kolektivnim pregovorima, posebice povećanju plaća. 

Verzija za ispis
 
Stranica: « Prva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zadnja »