English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « Prva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zadnja »
Seminar podružnice Tisak
Na seminaru Sindikata grafičara i nakladničke djelatnosti, Podružnice Tisak, koji je održan u Selcu, 10. – 12. 11. 2017., pozvani su i predstavnici poslodavca. U ime poslodavca na seminaru su bili direktor za operativno poslovanje g. Ivo Lovrić, te direktorica sektora korporacijskih funkcija gđa Martina Lulić, koji su naše članove upoznali sa svim događanjima u Tisku od travnja 2017. pa nadalje, te odgovarali članovima na aktualna pitanja vezana za reorganizaciju, svakodnevne probleme s kojima se susreću naši radnici te o uvjetima rada i njihovim radno-pravnim statusom. Na seminaru su bili prisutni naši članovi iz svih regija s više različitih radnih mjesta, tako da su i predstavnici poslodavca mogli čuti informacije s kojim problemima se susreću naši radnici u pojedinim regijama.
  • Rad uprave Tiska od pokretanja lex Agrokora
  • Potraživanja vjerovnika prema Tisku
  • Reorganizacija i fluktuacija radnika u Tisku
  • Radnici na određeno vrijeme
  • Aktualna pitanjaVerzija za ispis Pročitajte više
 
Seminar Tisak - Očuvanje radnih mjesta
Na drugom dijelu seminara, na kojem su sudjelovali samo predstavnici sindikata, bilo je riječi o mjerama koje su usmjerene na očuvanje radnih mjesta i mogu biti pomoć poslodavcu prilikom novih zapošljavanja i poboljšanju kvalitete radnih uvjeta onima koji su već u radnom odnosu kod poslodavca, te o Kolektivnom ugovoru Tiska. 
  • Mjere aktivne politike zapošljavanja
  • Zakonodavni okvir reorganizacije
  • Instituti Kolektivnog ugovora

 

Verzija za ispis Pročitajte više
 
DES - pokrenuta procedura za početak kolektivnih pregovora
Kako bi i formalno započeli proceduru kolektivnih pregovora u Ustanovi za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom "DES" iz Splita, sindikati su sklopili međusobni Sporazum kojim su utvrdili da je uz dosadašnja tri sindikata (Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, Sindikat osoba s invaliditetom i Sindikat radnika Dalmacije – HUS Split), reprezentativan i Sindikat turizma i usluga Hrvatske. Navedenim Sporazumom reprezentativni sindikati su ujedno utvrdili sastav, način rada i donošenja odluka Pregovaračkog odbora sindikata te način i uvjete pod kojima sindikati mogu pregovarati i sklopiti Kolektivni ugovor s poslodavcem.
Sindikati su početkom studenoga ujedno i formalno uputili inicijativu za početak kolektivnog pregovaranja za sklapanje novog kolektivnog ugovora u DES-u, te od poslodavca očekujemo da, unatoč kadrovskim promjenama čelnih ljudi, započne proces pregovaranja, kako bi se ispregovarana prava mogla uklopiti u okvire proračuna kako grada Splita, tako i Splitsko-dalmatinske županije. 

Verzija za ispis
 
Smanjenje plaća u Narodnim novinama d.d.
Nakon što je u Narodnim novinama d.d. nova Uprava upoznala predstavnike Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske o stanju tvrtke i poslovnim planovima, koji bi, u cilju financijske konsolidacije poslodavca za posljedicu trebali imati smanjenje plaća radnika, Radničko vijeće i poslodavac sazvali su skup radnika na kojem su se radnici mogli informirati o svim pitanjima od njihovog interesa, te o poslovnim planovima Uprave i mogućim posljedicama. Skup radnika održan je 17. listopada 2017. godine na kojem su radnici zahtijevali da prije donošenja odluke o sklapanju Aneksa Kolektivnom ugovoru kojim bi se plaće radnika smanjile za 10%, Sindikat provede referendum među radnicima o prihvatljivosti prijedloga poslodavca o smanjenju plaća. Izjašnjavanje radnika provedeno je 23. i 24. listopada 2017. godine na kojem se od 360 radnika 244 radnika izjasnilo za potpisivanje Aneksa Kolektivnom ugovoru.
Slijedom navedenoga, 27. listopada 2017. godine Sindikat je potpisao Aneks II. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Narodnim novinama d.d. Navedenim Aneksom, koji će važiti do 30. travnja 2018. godine, najniža osnovna plaća smanjena je za 10%, pa po novom iznosi 2.867,00 kuna. Poslodavac se ujedno obvezao da će u slučaju kada rezultati poslovanja to budu dopuštali, pristupiti pregovorima sa Sindikatom o korekciji osnovne plaće. Kao određenu kompenzacijsku mjeru za smanjenje osnovne plaće, Aneksom je povećan iznos prigodne godišnje nagrade sa 1.500,00 na 2.500,00 kuna. 

Verzija za ispis
 
Poslodavac u Znanju d.o.o. izvršio pritisak na radnike
Slijedom zaključka sa Skupa radnika, koji je održan 12. listopada 2017. godine na kojem je dogovoreno da se provede referendum za izjašnjavanje radnika o poduzimanju industrijskih akcija uključujući i štrajk, Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske je tijekom 19. i 20. listopada 2017. godine proveo referendum među radnicima na kojem su radnici imali priliku izjasniti se jesu li spremni sudjelovati u industrijskim akcijama u cilju povrata prava na raniju razinu i sklapanja kolektivnog ugovora.
Izjašnjavanju je pristupilo 66 radnika u sjedištu poslodavca. Za podršku industrijskoj akciji glasovalo je 46 radnika, a protiv industrijske akcije glasovalo je 18 radnika, dok je nevažećih listića bilo 2. S obzirom na to da je manje od 50% ukupnog broja radnika na lokaciji podržalo provođenje industrijske akcije, nisu bili ispunjeni uvjeti za donošenje odluke o provođenju industrijske akcije odnosno štrajka. 
Međutim, ono što zaprepašćuje jest činjenica da je poslodavac, 23. listopada 2017., nastavno na referendum Sindikata pozvao radnike u svoje prostore i od njih zahtijevao da se pred poslodavcem neposredno i pisano izjasne jesu li ili nisu za provođenje industrijske akcije, kako bi nakon provedenog referenduma na radnike izvršio pritisak i tako spriječio provedbu industrijskih akcija. 

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Produžen Kolektivni ugovor
S obzirom na to da je 31. listopada 2017. godine istekao rok važenja Kolektivnog ugovora za radnike u Zrinskom d.d., koji je potpisan 28. kolovoza 2017. godine, u skladu s dosadašnjom praksom sklopljen je novi Kolektivni ugovor, koji je kao i prethodni, sklopljen na razdoblje od dva mjeseca. 
Imajući u vidu poslovne rezultate poslodavca u Zrinskom d.d. i ovaj put je postignut dogovor pregovaračkog odbora sindikata i poslodavca o produženju važenja važećeg Kolektivnog ugovora do 1. siječnja 2018. godine. Time su se stranke obvezale zadržati razinu prava radnika, koju su radnici imali prema važećem Kolektivnom ugovoru. 
Istekom roka važenja Kolektivnog ugovora bit će potrebno dogovoriti novi Kolektivni ugovor.
Kolektivni ugovor kao i Dodatak Kolektivnom ugovoru su sa sindikalne strane potpisali predsjednik Sindikata grafičara Darije Hanzalek i sindikalni povjerenik Dubravko Keresteš, a sa strane poslodavca direktorica Mirjana Ovčar. 

Verzija za ispis
 
Očekuje se početak kolektivnih pregovora u AKD-u
S obzirom na to da Kolektivni ugovor za „Agenciju za komercijalnu djelatnost d.o.o.“ istječe krajem godine, Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, Sindikalna podružnica AKD pokrenula je inicijativu kod poslodavca za početak kolektivnih pregovora o izmjenama i dopunama, odnosno produženju važenja važećeg Kolektivnog ugovora.
Očekuje se da će se prvi sastanak pregovaračkih odbora sindikata i poslodavca održati u razdoblju od 13. do 17. studenoga 2017. godine.
U pregovarački tim sindikata imenovani su: Zoran Kveder, Duje Perdijić, Davorin Šaramo, Matea Mikić, Darije Hanzalek i Marina Kasunić Peris. 

Verzija za ispis
 
Istragrafika - povećanje vrijednosti boda za 3%
Nakon dugih deset godina stalnog pritiska prema poslodavcu i intenzivnog angažmana u posljednje tri godine, konačno je i poslodavac pokazao malo sluha i udovoljio našim zahtjevima. To nam je dalo nadu i očekujemo bolju suradnju s poslodavcem i Upravom. Naime, zadnjih godina suradnja nije bila dobra, uzroka ima više, a jedan od njih je i prodaja i izlazak Istragrafike iz sustava Adris grupe te prelazak u BAT grupaciju. 
Nadamo se da ćemo ubuduće imati bolju suradnju i međusobno se uvažavati za dobrobit radnika i firme. Idemo dalje razrađivati nove ideje i prijedloge kako što bolje posložiti zadatke i uspješnost naše firme podignuti na još veću razinu. Naša nas firma inače godinama prati i sufinancira za grafičke igre, na što smo ponosni i zahvalni.
Imamo solidan važeći kolektivni ugovor, koji, u suradnji s upravom, želimo poboljšati, posla imamo, zaštita na radu je za svaku pohvalu, a najveći problem nam je, kao i cijeloj Hrvatskoj, pronaći kvalitetan i stručan mladi kadar. Mišljenja smo da ćemo i to u zajedničkoj suradnji poboljšati i pronaći rješenja.
Sa središnjicom našega sindikata imamo odličan odnos i komunikaciju. 

  • Pridružite nam se


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Odašiljači i veze - Radnicima povećana osnovna plaća
Od početka rujna do kraja listopada trajali su pregovori o novom Kolektivnom ugovoru za radnike u Odašiljačima i vezama d.o.o. Zagreb. Pregovarački odbori sindikata i poslodavca su uspjeli postići dogovor te su 31. listopada 2017. godine potpisali novi Kolektivni ugovor.
Novi Kolektivni ugovor značajno je bolji u razini prava za radnike u odnosu na prethodni Kolektivni ugovor. Naime, novim Kolektivnim ugovorom povećana je osnovica plaće sa 2.100,00 kn na 2.200,00 kn. Poslodavac se ujedno obvezao otvoriti pregovore o plaći radnika ako se poslovna klima i uvjeti u djelatnosti poslodavca poboljšaju ili ako poslovni rezultati i projekcije poslovanja poslodavca poboljšaju u odnosu na uvjete pod kojima je sklopljen novi Kolektivni ugovor. 


  • Bolja socijalna sigurnost radnika

 
Verzija za ispis Pročitajte više
 
AKD - Seminar sindikalne podružnice
Dana 29. rujna 2017. godine u Skradu je održan seminar sindikalne podružnice AKD, a koji su vodili članovi Stručne službe Sindikata grafičara. Seminaru je nazočilo oko 25 članova Sindikata i radnika Agencije za komercijalnu djelatnost. 
Uvodnu riječ i bliže prezentiranje Sindikata je održao Darije Hanzalek, predsjednik Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske. Prisutne je upoznao s dugogodišnjom povijesti Sindikata grafičara koja seže još iz 1840. godine i čini naš Sindikat najstarijim na ovim područjima. Prikazao im je organizacijsku strukturu Sindikata koja je razgranata i time donošenje odluka i odlučivanje čini transparentno. Naglasio je nadalje važnost Sindikata i sindikalnog udruživanja radnika jer jedino tako radnici mogu biti ravnopravna strana u pregovorima i u ostvarivanju svojih prava. Jedino sindikat može sklopiti kolektivni ugovor te organizirati i provesti štrajk, odnosno na najbolji način štititi interese svojih članova. 

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « Prva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zadnja »


Trenutno nema anketa.

Upišite se na mailing listu i primajte redovite obavijesti na email

email adresa: