English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « Prva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zadnja »
Intenziviraju se kolektivni pregovori
S obzirom na to da su u proteklom razdoblju u jeku gospodarske krize sklapani kolektivni ugovori za kraća razdoblja ili je produžavano razdoblje važenja važećih kolektivnih ugovora, skori istek važenja tih kolektivnih ugovora razlog je intenziviranja aktivnosti Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, na iniciranju i poticanju poslodavaca u grafičkoj djelatnosti na sklapanje novih kolektivnih ugovora, kojima bi se osigurala razina prava radnika primjerena okolnostima gospodarskog oporavka. Kolektivni pregovori o Aneksu Kolektivnom ugovoru za radnike u Narodnim novinama d.d. uspješno su okončani, a u tijeku su kolektivni pregovori za sklapanje novog kolektivnog ugovora za radnike u Odašiljačima i vezama d.o.o., a pokrenuta je inicijativa za sklapanje kolektivnog ugovora u Hrvatskoj radioteleviziji, kao i u Bakrotisku d.d.
Temeljni zadatak u kolektivnim pregovorima u tijeku jest osigurati radnicima zadovoljavajuću razinu prava, vodeći pri tome računa o poslovnom stanju dotičnog poslodavca. Verzija za ispis
 
Narodne novine - Produženo trajanje kolektivnog ugovora
I 2017. godine potpisan je Kolektivni ugovor za zaposlene u Narodnim novinama te se nastavlja dugogodišnja tradicija reguliranja prava i obveza poslodavca i zaposlenih putem kolektivnog ugovora. Tijekom ožujka ove godine pokrenuta je od poslodavca inicijativa za promjenu, pregovore i produženje primjene važećeg kolektivnog ugovora. Sindikat je dao prijedloge za izmjene koje su se odnosile na promjenu kod iznosa jubilarnih nagrada, daljnju uplatu minimalnog iznosa za III. stup ako ga poslodavac želi ukinuti, te promjenu kod sistematskog pregleda.
Poslodavac je zahtijevao smanjenje dana godišnjeg odmora, izmjene pri obračunu iznosa otpremnine kod tehnološkog viška (smanjenje broja prosječnih plaća sa 10 na 6), isplatu prigodne godišnje nagrade samo u slučaju pozitivnih rezultata poslovanja te promjene kod zdravstvenog osiguranja i obračuna iznosa doprinosa III. mirovinskog stupa. Nakon dužih i tvrdih pregovora dogovoreno je: izmjene kod zdravstvenog osiguranja, uplata minimalnog iznosa doprinosa za III. stup te i dalje isplatu prigodne nagrade bez obzira na poslovni rezultat društva, ali u smanjenom iznosu.
Pregovarački odbori su se složili oko promjena u prvom redu imajući na umu teškoće u poslovanju i lošije rezultate poslovanja. Produženje primjene dogovoreno je za još jednu godinu počevši od 1. svibnja ove godine do 30. travnja 2018. godine.
Kolektivni ugovor potpisali su 16. svibnja predsjednik Sindikata grafičara Darije Hanzalek i predsjednik Uprave Narodnih novina Branimir Gudelj. Potpisnici su izrazili zadovoljstvo za uspjele pregovore i nastavkom tradicije kolektivnog ugovaranja te izrazili nadu u buduće uspješno poslovanje društva i dobre odnose potpisnika kolektivnog ugovora. 

Verzija za ispis
 
Tisak - Održana Skupština i Nadzorni odbor
U ponedjeljak 15. 5. 2017. u prostorijama Tiska održana je Glavna skupština i sjednica Nadzornog odbora društva Tisak. Na dnevnom redu Glavne skupštine bilo je donošenje odluke o opozivu revizora poslovanja Tisak za 2016. Baker Tilly Hrvatske revizorske tvrtke d.o.o. te se za revizora poslovanja Tiska za 2016. bira PricewaterhouseCoopers d.o.o. (PwC). Osim toga na Skupštini je donesena i odluka o opozivu tri člana Nadzornog odbora te imenovanje nova tri člana. 

  • Imenovana nova Uprava na čelu s Dankom Duhovićem
  • Sindikat traži pravodobne i točne informacijeVerzija za ispis Pročitajte više
 
Sastanak s izvanrednim vladinim povjerenikom za koncern Agrokor
Dana 14. travnja 2017. godine održan je sastanak izvanrednog vladinog povjerenika za koncern Agrokor, Ante Ramljaka, uz kojeg je prisustvovao direktor Tiska Hrvoje Kraljević, s predstavnicima Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, predsjednikom Darijem Hanzalekom, glavnom sindikalnom povjerenicom Tatjanom Dretar, te Nadom Poldrugač u funkciji predsjednice radničkog vijeća Tisak. Sastanku su prisustvovali kolege iz Sindikata novine. 


  • Pozicija nakladnika
  • I GSV o „lex Agrokoru“

Verzija za ispis Pročitajte više
 
AKD - Duje Perdijić izabran za predstavnika radnika u NO poslodavca
Dana 28. ožujka 2017. godine u Agenciji za komercijalnu djelatnost provedeni su izbori za predstavnika radnika u Nadzornom odboru poslodavca. Bila su dva kandidata, jedan ispred liste Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, Sindikalna podružnica AKD-a, a drugi kandidat ispred skupine radnika.
Na izbore je izašlo više od polovice svih radnika AKD-a. Najveći broj glasova (gotovo dvije trećine) je dobio kandidat ispred liste sindikata, Duje Perdijić, koji je time izabran za predstavnika radnika u Nadzornom odboru poslodavca. 

Verzija za ispis
 
Podružnica umirovljenika grafičara - Izlet u Međimurje
U okviru ovogodišnjeg programa, za travanj je izabran posjet Međimurju, odnosno geografskom središtu Čakovcu i Gornjoj Dubravi. Sudionici izleta obišli su staru jezgru Čakovca, u čiji prostor su još Rimljani smjestili svoje odmorište Aquamu. U 13. stoljeću zabilježena je gradnja "Čakova tornja" kao preteča današnjeg grada i njegova imena. Tijekom 16. i 17. stoljeća, uz Zrinske i druge gospodare podiže se neosvojiv i raskošan Wasserburg, uz koji niče slobodan kraljevski grad.
Nakon zadržavanja u Čakovcu, umirovljenici su nastavili put do Gornje Dubrave, gdje su se nakon zajedničkog ručka u "Štefovoj kleti", uz taktove glazbe uživo prepustili plesu i pjesmi do povratka u Zagreb. 

Verzija za ispis
 
Imenovane uprave trgovačkih društava
U proteklih nekoliko mjeseci su u trgovačkim društvima u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Republike Hrvatske imenovane nove uprave i nadzorni odbori. Neka od tih društva su podružnice Sindikata grafičara, te su u tekstu prikazane imenovane uprave tih društava.
U Agenciji za komercijalnu djelatnosti za direktoricu je 29. srpnja 2016. godine imenovana Adela Jelinek Bišćan. 
U Odašiljačima i vezama direktor je od 19. siječnja 2017. godine Mate Botica. 
Dana 20. siječnja 2017. godine imenovana je nova Uprava u Narodnim novinama. Predsjednik Uprave je Branimir Gudelj, a članovi Uprave Nikica Pažin i Vitomir Šimić.
Direktorica Nada Kanižaj imenovana je u Tiskari Vjesnik 6. ožujka 2017. godine. 


Verzija za ispis
 
Izabrana nova radnička vijeća
S obzirom na cikluse izbora radničkih vijeća, koji se održavaju uglavnom od početka ožujka do kraja svibnja, izbori su provedeni u nekoliko podružnica Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske. Zajedno s izborima za radnička vijeća, u nekim podružnicama su održani i izbori za povjerenike radnika za zaštitu na radu. 

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Zrinski, Čakovec - Do kada se može štedjeti na plaćama?
Već duže vrijeme u Zrinskome produžujemo primjenu kolektivnog ugovora po tri mjeseca. Kako je zadnje potpisani važeći kolektivni ugovor prestao važiti 31. prosinca 2016. godine, sindikalna podružnica je na svom sastanku donijela odluku da se za sljedeće razdoblje od tri mjeseca ili duže, ovisno o dogovoru s direktoricom, potpiše Kolektivni ugovor „Zrinski“. 
Budući da su teškoće u poslovanju i dalje prisutne, prijedlog je da sadašnji tekst Kolektivnog ugovora bude i tekst novog s primjenom od 1. siječnja 2017. godine. Naime, daljnjih ušteda na plaćama i drugim pravima radnika nema, prema mišljenju sindikata, i uprava bi trebala pronaći druge načine izlaska iz krize.
S takvim razmišljanjem se išlo pred poslodavca, međutim, nije prihvaćeno. Poslodavac, naime, donosi svoj Pravilnik o radu u kojem snižava važeća minimalna prava. Pregovori i dogovori traju prva tri mjeseca 2017., ali dogovora nema. Sindikat koristi zakonsku mogućnost produžene primjene od tri mjeseca, a kada se uvidjelo da nema dogovora, išlo se u organizaciju štrajka. Referendumom se većina članova, ali i ne članova sindikata izjasnila za štrajk kao jedinu mogućnost potpisivanja i produženja važenja Kolektivnog ugovora. Štrajk je bio najavljen, ali se u roku za mirenje, tj. na mirenju našlo rješenje i Kolektivni ugovor Zrinski je potpisan. Potpisan je na tri mjeseca 31. ožujka. Sa sindikalne strane potpisali su ga predsjednik Sindikata grafičara Darije Hanzalek i sindikalni povjerenik Dubravko Keresteš, a sa strane poslodavca direktorica Mirjana Ovčar. 

Verzija za ispis
 
Istragrafika, Rovinj - Aneksom produžen Kolektivni ugovor
Pisali smo prije nešto više od godinu dana o promjeni vlasnika Istragrafike, koja je iz vlasništva Adrisa zajedno s tvornicom duhana prešla u vlasništvo međunarodne duhanske kompanije BAT. 
Kolektivni ugovor Istragrafike, koji je potpisan 29. kolovoza 2013. godine važio je sve do sada. Naime, produžen je Aneksom 1 u 2014. godini, a sada je ponovno produžen Aneksom 2 i to za razdoblje do kraja ove godine, tj. do 31. 12. 2017. godine, te na rok od 1. 1. 2018. do 31. 12. 2018. pod uvjetom da niti jedna ugovorna strana dostavom odgovarajuće pisane izjave drugoj strani najkasnije do 1. 10. 2017. godine nije izjavila da se protivi takvoj produženoj primjeni. Na ovaj rok primjenjuje se i produžena primjena od tri mjeseca, što znači da je mogućnost primjene do 31. 03. 2019. godine. Izmjene i dopune na prijedlog bilo koje ugovorne strane su moguće. 
Aneks 2 potpisali su 21. ožujka ove godine u Kanfanaru ispred Sindikata grafičara predsjednik Darije Hanzalek i sindikalni povjerenik Denis Brajnović, a sa strane poslodavca predsjednik uprave Enis Kancelir i član uprave Ivan Leko.

Verzija za ispis
 
Stranica: « Prva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zadnja »


Trenutno nema anketa.

Upišite se na mailing listu i primajte redovite obavijesti na email

email adresa: