English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « Prva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zadnja »
DES - pokrenuta procedura
Sindikati, koji u Ustanovi za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom "DES" iz Splita okupljaju članstvo, početkom studenoga su poslodavcu formalno uputili inicijativu za početak kolektivnog pregovaranja za sklapanje novog kolektivnog ugovora u DES-u. Poslodavac se do danas nije očitovao o inicijativi sindikata.
S obzirom na najave o kadrovskoj promjeni na funkciji ravnatelja DES-a, za očekivati je da će se imenovanjem novoga ravnatelja ili ravnateljice DES-a prihvatiti inicijativa sindikata za pokretanjem kolektivnih pregovora za sklapanje novog Kolektivnog ugovora. 

Verzija za ispis
 
Radin Print - Radničko vijeće i povjerenici radnika za zaštitu na radu
Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, Sindikalna podružnica Radin Print je u studenom 2017. godine pokrenula inicijativu za utemeljenje radničkog vijeća Radin Print, te za izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu. 
Kako bi se potvrdile pretpostavke za provođenje predmetnih izbora, održan je skup radnika Radin Printa u prostorijama poslodavca, a na kojem su predstavnice Sindikata grafičara upoznale radnike s ovlastima i pravima radničkog vijeća te kako ono predstavlja most komunikacije između svih radnika i poslodavca. Također su predstavile zadaću povjerenika radnika za zaštitu na radu te pozdravile inicijativu za njihov izbor. 
Izbori se planiraju održati krajem siječnja 2018. godine. 

Verzija za ispis
 
AKD - Započeli pregovori
S obzirom na to da Kolektivni ugovor za Agenciju za komercijalnu djelatnost d.o.o. istječe krajem godine, poslodavac je prihvatio inicijativu Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, Sindikalne podružnice AKD za početak kolektivnih pregovora o izmjenama i dopunama, odnosno produženju važenja važećeg Kolektivnog ugovora.
Do sada su održana dva sastanka pregovaračkih odbora sindikata i poslodavca na kojima je Pregovarački odbor sindikata iznio i obrazložio pregovaračkom odboru poslodavca svoje prijedloge za izmjene i dopune važećeg Kolektivnog ugovora.
Prijedlozi Pregovaračkog odbora sindikata usmjereni su na povećanje razine pojedinih materijalnih prava, te na rješavanje određenih problema koji su uočeni u primjeni dosadašnjih odredbi važećeg Kolektivnog ugovora, Odluke o izdavanju i korištenju izlaznica te Pravilnika o kriterijima za isplatu stimulativnog dijela plaće i neisplatu varijabilnog dijela plaće prema čl. 49. st. 1. toč. 2 Kolektivnog ugovora za AKD. 
Poslodavac je iskazao razumijevanje za prijedloge Sindikata te se uskoro očekuje očitovanje poslodavca o prihvatljivosti iznijetih prijedloga Pregovaračkog odbora sindikata. 

Verzija za ispis
 
Model pakiranja - Sastanak s poslodavcem
Predstavnici sindikata i radničkog vijeća Model Pakiranja održali su sastanak s predstavnikom poslodavca na kojem se raspravljalo o aktualnim pitanjima. 

 • Grijanje radnih prostorija
 • Materijalna prava i božićnica
 • Suradnja s radničkim vijećem


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Sastanci u Splitu, Kninu, Šibeniku
Predbožićno vrijeme iskoristili smo za obilazak našeg članstva u Splitu, Kninu i Šibeniku. U želji da članove što bolje informiramo o aktualnostima u sindikatu i Tisku, organizirali smo sastanak na kojem je bio prisutan predsjednik Sindikata grafičara Darije Hanzalek, glavna sindikalna povjerenica Tatjana Dretar i predsjednica radničkog vijeća Nada Poldrugač.  • Uputili smo članove u aktualnosti u Tisku


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Seminar podružnice Tisak
Na seminaru Sindikata grafičara i nakladničke djelatnosti, Podružnice Tisak, koji je održan u Selcu, 10. – 12. 11. 2017., pozvani su i predstavnici poslodavca. U ime poslodavca na seminaru su bili direktor za operativno poslovanje g. Ivo Lovrić, te direktorica sektora korporacijskih funkcija gđa Martina Lulić, koji su naše članove upoznali sa svim događanjima u Tisku od travnja 2017. pa nadalje, te odgovarali članovima na aktualna pitanja vezana za reorganizaciju, svakodnevne probleme s kojima se susreću naši radnici te o uvjetima rada i njihovim radno-pravnim statusom. Na seminaru su bili prisutni naši članovi iz svih regija s više različitih radnih mjesta, tako da su i predstavnici poslodavca mogli čuti informacije s kojim problemima se susreću naši radnici u pojedinim regijama.
 • Rad uprave Tiska od pokretanja lex Agrokora
 • Potraživanja vjerovnika prema Tisku
 • Reorganizacija i fluktuacija radnika u Tisku
 • Radnici na određeno vrijeme
 • Aktualna pitanjaVerzija za ispis Pročitajte više
 
Seminar Tisak - Očuvanje radnih mjesta
Na drugom dijelu seminara, na kojem su sudjelovali samo predstavnici sindikata, bilo je riječi o mjerama koje su usmjerene na očuvanje radnih mjesta i mogu biti pomoć poslodavcu prilikom novih zapošljavanja i poboljšanju kvalitete radnih uvjeta onima koji su već u radnom odnosu kod poslodavca, te o Kolektivnom ugovoru Tiska. 
 • Mjere aktivne politike zapošljavanja
 • Zakonodavni okvir reorganizacije
 • Instituti Kolektivnog ugovora

 

Verzija za ispis Pročitajte više
 
DES - pokrenuta procedura za početak kolektivnih pregovora
Kako bi i formalno započeli proceduru kolektivnih pregovora u Ustanovi za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom "DES" iz Splita, sindikati su sklopili međusobni Sporazum kojim su utvrdili da je uz dosadašnja tri sindikata (Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, Sindikat osoba s invaliditetom i Sindikat radnika Dalmacije – HUS Split), reprezentativan i Sindikat turizma i usluga Hrvatske. Navedenim Sporazumom reprezentativni sindikati su ujedno utvrdili sastav, način rada i donošenja odluka Pregovaračkog odbora sindikata te način i uvjete pod kojima sindikati mogu pregovarati i sklopiti Kolektivni ugovor s poslodavcem.
Sindikati su početkom studenoga ujedno i formalno uputili inicijativu za početak kolektivnog pregovaranja za sklapanje novog kolektivnog ugovora u DES-u, te od poslodavca očekujemo da, unatoč kadrovskim promjenama čelnih ljudi, započne proces pregovaranja, kako bi se ispregovarana prava mogla uklopiti u okvire proračuna kako grada Splita, tako i Splitsko-dalmatinske županije. 

Verzija za ispis
 
Smanjenje plaća u Narodnim novinama d.d.
Nakon što je u Narodnim novinama d.d. nova Uprava upoznala predstavnike Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske o stanju tvrtke i poslovnim planovima, koji bi, u cilju financijske konsolidacije poslodavca za posljedicu trebali imati smanjenje plaća radnika, Radničko vijeće i poslodavac sazvali su skup radnika na kojem su se radnici mogli informirati o svim pitanjima od njihovog interesa, te o poslovnim planovima Uprave i mogućim posljedicama. Skup radnika održan je 17. listopada 2017. godine na kojem su radnici zahtijevali da prije donošenja odluke o sklapanju Aneksa Kolektivnom ugovoru kojim bi se plaće radnika smanjile za 10%, Sindikat provede referendum među radnicima o prihvatljivosti prijedloga poslodavca o smanjenju plaća. Izjašnjavanje radnika provedeno je 23. i 24. listopada 2017. godine na kojem se od 360 radnika 244 radnika izjasnilo za potpisivanje Aneksa Kolektivnom ugovoru.
Slijedom navedenoga, 27. listopada 2017. godine Sindikat je potpisao Aneks II. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Narodnim novinama d.d. Navedenim Aneksom, koji će važiti do 30. travnja 2018. godine, najniža osnovna plaća smanjena je za 10%, pa po novom iznosi 2.867,00 kuna. Poslodavac se ujedno obvezao da će u slučaju kada rezultati poslovanja to budu dopuštali, pristupiti pregovorima sa Sindikatom o korekciji osnovne plaće. Kao određenu kompenzacijsku mjeru za smanjenje osnovne plaće, Aneksom je povećan iznos prigodne godišnje nagrade sa 1.500,00 na 2.500,00 kuna. 

Verzija za ispis
 
Poslodavac u Znanju d.o.o. izvršio pritisak na radnike
Slijedom zaključka sa Skupa radnika, koji je održan 12. listopada 2017. godine na kojem je dogovoreno da se provede referendum za izjašnjavanje radnika o poduzimanju industrijskih akcija uključujući i štrajk, Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske je tijekom 19. i 20. listopada 2017. godine proveo referendum među radnicima na kojem su radnici imali priliku izjasniti se jesu li spremni sudjelovati u industrijskim akcijama u cilju povrata prava na raniju razinu i sklapanja kolektivnog ugovora.
Izjašnjavanju je pristupilo 66 radnika u sjedištu poslodavca. Za podršku industrijskoj akciji glasovalo je 46 radnika, a protiv industrijske akcije glasovalo je 18 radnika, dok je nevažećih listića bilo 2. S obzirom na to da je manje od 50% ukupnog broja radnika na lokaciji podržalo provođenje industrijske akcije, nisu bili ispunjeni uvjeti za donošenje odluke o provođenju industrijske akcije odnosno štrajka. 
Međutim, ono što zaprepašćuje jest činjenica da je poslodavac, 23. listopada 2017., nastavno na referendum Sindikata pozvao radnike u svoje prostore i od njih zahtijevao da se pred poslodavcem neposredno i pisano izjasne jesu li ili nisu za provođenje industrijske akcije, kako bi nakon provedenog referenduma na radnike izvršio pritisak i tako spriječio provedbu industrijskih akcija. 

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « Prva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zadnja »


Trenutno nema anketa.

Upišite se na mailing listu i primajte redovite obavijesti na email

email adresa: