English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « Prva 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Zadnja »
A.G. Matoš, Samobor - U stečaju priznata potraživanja radnika

Na ispitnom ročištu 26. rujna 2013. godine u prvi viši isplatni red, koji ima prednost pri naplati potraživanja, priznate su tražbine svih radnika u iznosima prema tablicama koje je sačinio stečajni upravitelj i koje kao radnicima prethodno bile dane na uvid. Radnicima je s osnove zaostalih plaća, otpremnina i drugog priznato ukupno 1.415.619,30 kuna bruto potraživanja. Ostalim vjerovnicima odnosno vjerovnicima drugog višeg isplatnog reda, koji dolaze u naplatu iza radnika, priznato je još gotovo 10 milijuna kuna potraživanja.
U razgovoru sa stečajnim upraviteljem potvrđeno je da će njegov ured sačiniti prijave priznatih potraživanja prema Agenciji za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca. Radnici bi iz tog postupka većinom trebali dobiti posljednje tri plaće u visini minimalne zakonske plaće, te polovicu zakonske otpremnine. Sredstva koja ćete se primiti od Agencije vjerojatno će biti jedina sigurnija uplata u ovom stečajnom postupku.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Europapress holding, Zagreb - Spas u predstečajnoj nagodbi?

Financijskim institucijama, državi, dobavljačima te srodnim tvrtkama -EPH, Gloria Grupa, 4 Media EPH, EPH Media, Media nexus i EPH Magazini dužni su najmanje 508 milijuna kuna! To pokazuju financijski podaci koji su se našli među dokumentima za predstečajnu nagodbu.

  • Hoće li vjerovnici pristati?
  •  Pripajanje svih tvrtki EPH
  • Kako će se stanje reflektirati na Slobodnu Dalmaciju?
Verzija za ispis Pročitajte više
 
A.G. Matoš, Samobor - Otvoren stečaj

Dvije godine i duže naši članovi zaposleni u A. G. Matoš d.d. iz Samobora hrabro su se industrijskim akcijama borili za isplatu svojih plaća. Svako daljnje čekanje značilo je samo daljnji gubitak za radnike, koji bi tako ostali zarobljeni u radnom odnosu bez redovitih primanja. Situacija je došla do te točke, kada ni dugotrajni štrajkovi više nisu imali smisla, pa je jedino preostalo ponuditi radnicima što brži kraj njihove agonije. Proveden je referendum o mogućnosti otvaranja stečaja, pri čemu su se radnici izjasnili za tu opciju.
U ime radnika je na Trgovačkom sudu u Zagrebu, 24. svibnja 2013. godine, podnesen prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad poslodavcem, uz prijedlog za donošenje privremenih mjera osiguranja. Privremene mjere osiguranja donesene su 5. lipnja 2013. godine, postavljanjem privremenoga stečajnog upravitelja, zabranom raspolaganja imovinom dužnika, zabranom određivanja i provedbe ovrhe i osiguranja protiv dužnika, te zabranom isplata s računa dužnika. Dana 18. srpnja 2013. godine održano je ročište za izjašnjenje o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka, te je tada i otvoren stečajni postupak nad poslodavcem. Imenovan je stečajni upravitelj Marinko Paić iz Zagreba, koji nam je poznat jer je prije nekoliko godina vodio stečaj nad Zagrebkartom iz Zagreba.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Tisak, Zagreb - Kasa uzajamne pomoći nije sindikalna

U proteklih nekoliko mjeseci često nam se javljaju naši radnici sa pitanjem: Što je sa Kasom uzajamne pomoći?  Traže od nas pomoć i informacije kako da dođu do svoje ušteđevine. Iz razgovora se da naslutiti da dio članova smatra da su Sindikat grafičar i Tisak ti koji mogu pomoći u rješavanju problema a da to iz nekih razloga ne žele.
Takav stav i promišljanje radnika su me  potaknuli da napišem ovaj članak i da one koji su zaboravili podsjetim a one koji nisu upućeni uputim što je Kasa uzajamne pomoći, kako je postala i na koji način funkcionira.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Tisak, Zagreb - Plaćanje prekovremenog rada

Radi uvođenja novog programa tiražiranja u Tisku, dio radnika a među njima i radnici u skladištu rade više od redovnog radnog vremena i akumuliraju višak sati. Kako se radi o izvanrednoj situaciji - prijekoj potrebi taj višak sati je u tretmanu prekovremenog  rada.
Na inicijativu i zalaganje Sindikata grafičara, postignut je dogovor da se radnicima plate svi prekovremeni sati koji su odrađeni sa plaćom za taj mjesec te da se napravi sravnjenje zaostalih prekovremenih sati. Prva isplata zakonom dozvoljenih prekovremenih sati (32 sata ) za dio radnika isplaćena je 10.04.2013.g. i 10.05.2013.g., dok je na plaći 10.06.2013.g. dio radnika iz skladišta dobio plaćeno i razliku odrađenih sati u svibnju.
Što se tiče vozača distributera u mjesnom prijevozu  dogovoreno je i potvrđeno na sjednici Radničkog vijeća održanoj 20.06.2013.g. da se kumulirani prekovremeni sati do 31.05.2013.g. zbroje i plate, te da će, bude li se pokazao veći broj odrađenih sati od predviđene i usvojene preraspodjele, slijedeće sravnjenje sati vozača distributera u mjesnom prijevozu biti za šest mjeseci što bi značilo 30.11.2013.g.
U trenutku pisanja ovoga teksta isplaćena je plaća i sav odrađeni prekovremeni rad radnika u skladištu za 06.2013 godine. Kumulativ prekovremenih sati vozača distributera u mjesnom prijevozu do 31.05.2013 godine biti će isplaćen u toku ovoga mjeseca.
Pozdravljamo spremnost poslodavca za suradnju i poštivanje ovih prava radnika, što pozitivno utječe na radni elan i zadovoljstvo radnika.

Verzija za ispis
 
Školska knjiga, Zagreb - Korištenje godišnjih odmora

Sredinom lipnja ove godine, održan je sastanak predstavnika stručnih službi i sindikalnog povjereništva sa članovima i radnicima u Školskoj knjizi. Povod sastanku bio je problem korištenja preostalih godišnjih odmora iz 2012. godine u propisanom roku do 30. lipnja 2013. godine, koju odgodu su njihovi nadređeni obrazložili pomicanjem rokova za pojedine natječaje i poslove.
Razgovaralo se i o mogućnostima korištenja godišnjih odmora za 2013. godinu, važnosti točnih evidencija radnog vremena i problemu rada na određeno vrijeme. Dogovoreno je da se poslodavcu uputi dopis u kojem će ga se pozvati na rješavanje ovih otvorenih pitanja.
Upućenim dopisom apeliralo se na poslodavca da radnicima omogući da do 30. lipnja 2013.g. iskoriste stari godišnji odmor iz 2012.g., s obzirom da već dolazi i vrijeme za korištenje novih godišnjih odmora za 2013. godinu. Na tom planu već su ostvareni konkretni pomaci. Poslodavac je pozvan i da omogući da se raspored korištenja godišnjih odmora za 2013. godinu utvrdi na temelju međusobnog dogovora radnika te njihovog dogovora rukovoditeljima, vodeći obostrano računa o potrebama poslodavca i radnika, a s obzirom da se pri određivanju rasporeda korištenja godišnjih odmora mora uzeti u obzir potrebe organizacije rada i mogućnosti za odmor raspoložive radnicima. 
Poslodavac je pozvan i da vodi potpune evidencije radnog vremena (trenutno - grafička priprema i urednici) u kojima će se evidentirati ostvareno radno vrijeme radnika, pa i ono dodatno, a kako bi se otklonila mogućnost kasnijih nesukladnosti i različitih tumačenja.
Poslodavca se pozvalo i na rješavanje dugoročnog pitanja, zapošljavanja dijela radnika temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme, posebice novih radnika, ukazavši da bi takvo zapošljavanje trebalo biti što rjeđe.

Verzija za ispis
 
Znanje, Zagreb - Sastanak s radnicima

Sastanak članova sindikalne podružnice Znanje i ostalih radnika s predstavnicima stručnih službi Borisom Šifterom i Darijem Hanzalekom održan je u četvrtak 20. lipnja ove godine.
Radnici su izviješteni o tijeku kolektivnih pregovora, koji su posljednjih mjeseci zastali. Zahtjevi sindikata u pregovorima su realni i suštini odnose se na ugovaranje sadašnje razine prava radnika, kao garanciju njihove sigurnosti. Poslodavac još nije pristao na sklapanje takvog kolektivnog ugovora te upućuje na pregovore na razini cijele grupacije "Grafičar", koja je vlasnik poduzeća. No pregovori na toj razini traju već godinama, pa sindikat smatra da je dotad primjereno sklopiti kolektivni ugovor na razini poduzeća, s obzirom da je on donedavno i egzistirao. Predmetno stanje detaljno je raspravljeno, razmotrene su moguće opcije i daljnji postupci.
Raspravljeno je i pitanje preraspodijele radnog vremena. Sporazum o preraspodijeli radnog vremena istekao je krajem prošle godine, a poslodavcu je preostala zakonska mogućnost da radno vrijeme u smjenskom radu tjedno i mjesečno varira u ukupnom razdoblju od četiri mjeseca, te da se istekom tih razdoblja radno vrijeme svodi u prosjek redovnog radnog vremena. Kako dio radnika, posebice onih u doradi ima kumuliran višak sati, potrebno je da im se taj višak nivelira kroz kraće radno vrijeme ili slobodne dane, ili da im se plati prekovremeni rad.
Sukladno dogovoru sa sastanka, poslodavcu je ponovno pisano upućena inicijativa za kolektivno pregovaranje i skrenuta mu je pažnja na problematiku viška ostvarenih radnih sati. Nadamo se da će ova pitanja biti riješena mirnim putem.

Verzija za ispis
 
A1 Direkt pripojen Tisku

U prosincu 2011. godine Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske osnovao je podružnicu A1 Direkt u Rijeci. U trenutku osnivanja podružnice tvrtka A 1 Direkt, koja se bavi  dostavom  na kućne adrese pismovnih i paketnih  pošiljaka pretplate i letaka, bila  je u 100 postotnom vlasništvu Tiska, ali ipak kao odvojeni subjekt.
Prije nekoliko dana, točnije  01. srpnja 2013. godine A1 Direkt je pripojenjem postao dio Tiska. U Tisku je osnovan sektor A1 Direkt, kojeg čine dva odjela Odjel Tisak paket i Odjel pismovnih pošiljaka. Preuzeto je oko 350 radnika sa tri vrste Ugovora o radu. To su radnici sa ugovorom o radu na neodređeno vrijeme, radnici sa ugovorom o radu na određeno vrijeme čiji su ugovori u času  preuzimanja bili važeći, te radnici na određeno vrijeme čiji su ugovori o radu prestali važiti 30.06.2013.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
NARODNE NOVINE, ZAGREB - Potencijalno tržište u Albaniji

Narodne novine osnovale su s albanskim partnerom tvrtku Albas Office, koja je u Tirani otvorila prodajni prostor sa školskim priborom. Albanski partner, tvrtka Albas, ima 74 posto udjela u vlasništvu novoosnovane tvrtke, a Narodne novine 26 posto.
U prodajnom prostoru zajedničke tvrtke u Tirani za početak će se nuditi asortiman školskog pribora Narodnih novina, i to njihove robne marke Nano, kao i drugih svjetskih (Kores, Maped, Herlitz, Edigs, Jolly, Henzo, Wedo) i hrvatskih proizvođača (Eurokarbon, TOZ, Fost, Mar mar, Marin kolor, Lipa Mill i dr.). Uz maloprodajnu trgovinu, tvrtka Albas Office nudi i veleprodaju školskog pribora, a iz Narodnih novina najavljuju da je u planu poslovanja nove tvrtke proširivanje ponude na uredski pribor.
Procjena je da tržište školskog pribora u Tirani ima veliku perspektivu te se očekuju dobri poslovni rezultati.
Suradnja s albanskim partnerom ostvarena je nakon što je vlasnik tvrtke Albas, Latif Ajrullai tražio poslovnog partnera u Hrvatskoj, gdje je nekoć živio, a Narodne novine, kao lider na hrvatskom tržištu školskog pribora, bile su najlogičniji izbor. Za svaku je pohvalu nastojanje Narodnih novina da u ova teška vremena gospodarske krize uspješno realiziraju poslovno proširenje izvan granica Hrvatske.

Verzija za ispis
 
Tiskara Vjesnik, Zagreb - Prihvaćena predstečajna nagodba

Drama u sjeni Vjesnikova nebodera završena je – istekli su dani predstečajne nagodbe u kojoj se pokušalo pronaći rješenje za spas državne tiskare, posrnulog poduzeća koje je zbog dugogodišnjih iznimno loših odluka vlasnika - države svedeno na poduzeće sa manje od 300 radnika i sa više od 150 milijuna kuna nagomilanoga duga.
Sindikat i radnici nisu imali iluzija – u očekivanju  odluke Vlade kojom bi se Vjesnik d.d. financijski restrukturirao  najavili su štrajk i moguće prosvjede i izvan sjene Vjesnikova nebodera. U dramatičnom apelu pokušali su utjecati na poslodavca i na vlasnika - državu zatraživši da hitno donese odgovarajuća trajna rješenja za budući status i poslovanje tiskare Vjesnik d.d.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « Prva 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Zadnja »