English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « Prva 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Zadnja »
A.G. Matoš, Samobor - Jedino štrajkom do plaća

Ispada da radnici tiskare A.G. Matoš jedino štrajkom mogu ostvariti svoje pravo na plaću. Naime već četvrti puta organizira se štrajk i na taj način prisiljava poslodavca da isplati plaće. Kašnjenje plaća počelo se protezati mjesecima ali odlučnost i hrabrost članova dovela je do toga da se štrajkom  rješava problem neisplata plaća.
I ovaj mjesec morao se najaviti štrajk. Najavljen je za 19. ožujka 2013. u 6,00 sati. Na mirenju, koje je zakonska obveza kod organizacije štrajka i jedan od važnih elemenata tog postupka, postignut je  dogovor o isplati plaće u dva djela u roku tri dana uz odgodu početka štrajka u slučaju da se ne poštuje dogovor. Poslodavac kaže da  nema novaca, radnici traže svoje plaće jer i oni nemaju novaca a obveze po kreditima, režijama, troškovima preživljavanja ih prisiljavaju  na ovakav korak. Situacija u tiskari je vrlo teška obim poslova se smanjio, broj radnika se smanjio a današnja situacija je preživljavanje i za radnike i za poslodavca.

Verzija za ispis
 
Odobrena kupnja Novog lista

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) odobrila je koncentraciju tvrtke Andre, koja u svom vlasništvu ima i Glas Istre i Novog lista do koje je došlo prije nešto više od godinu dana kada je Andre kupio 80,3 posto udjela u Novom listu. Međutim, zbog neprijavljivanja koncentracije u zakonskom roku pokrenut je postupak izricanja kazneno-upravne mjere tvrtki Andre, čiji je direktor Albert Faggiani, priopćeno je u ponedjeljak iz Agencije. Andre, s Glasom Istre, i Novi list su prije provedbe koncentracije djelovali na istom tržištu. Agencija je utvrdila da provedbom koncentracije nije došlo do negativnih učinaka na tržišno natjecanje s obzirom na broj i tržišnu snagu konkurenata koji djeluju na tim tržištima.
Više od 70 posto udjela u tržištu prodane naklade i više od 60 posto u tržištu oglašavanja u općeinformativnim dnevnicima odnosi se na dnevnike: 24 sata, Jutarnji list i Večernji list, tvrde u Agenciji. Međutim, unatoč tome što je koncentraciju ocijenila dopuštenom, Antimonopolska agencija najavljuje da će protiv pulske tvrtke pokrenuti postupak. Iz Agencije napominju kako je riječ o lakšoj povredi zakona za koju se može izreći upravno-kaznena mjera u visini do jedan posto ukupno ostvarenog prihoda na tržištima na kojima djeluju sudionici koncentracije.

Verzija za ispis
 
Stroj, Zagreb - Stečaj se miče s mrtve točke?

Na ročištu u stečajnom postupku nad Stroj d.o.o. iz Zagreba, održanom 13. ožujka 2013. godine na Trgovačkom sudu u Zagrebu, čini se da je napokon došlo do pomaka u postupku koji ulazi u svoju osmu godinu. Radi se o kompromisnom rješenju u odnosu načina prodaje nekretnine dužnika, prema sadašnjem neuređenom zemljišnoknjižnom stanju. 

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Seminar za članove Radničkog vijeća Tiska

Seminar za članove  Radničkog vijeća Tiska d.d  održan je od 2-3. ožujka  u Tomislavovom domu na Sljemenu.  Predavač i moderator seminara bila je:  Mr.sc. Danica Lisičar.
Seminar je obrađivao slijedeće teme: Pravne osnove za rad Radničkog vijeća; Rad RV nakon stupanja u Europsku uniju; Socijalni dijalog na razini Europske unije; Odnosi Sindikata i Radničkih vijeća; Metode rada Radničkih vijeća. 
Teme su obrađene stručno i izuzetno interesantno uz aktivno sudjelovanje učesnika seminara. Članovi radničkog vijeća  iskoristili su mogućnost da  provjere poznavanje Zakona o radu i nauče kako ga  što učinkovitije  primjenjivati za dobrobit  radnika.
Na temu odnosi Radničkog vijeća i  sindikata  sudjelovali su i  potpisnici Kolektivnog ugovora Tiska, predsjednici svih 4 sindikata koji djeluju u Tisku: Stjepan Kolarić (Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske) Krešimir Tomašković  (Sindikat Novine), Dragica Mišeljić, (Sindikat trgovine Hrvatske), Stjepan Lisičak (Sindikat prometa i veza Hrvatske).
Ovo je bila dobra  prilika da predstavnici radnika  upoznaju  predsjednike sva četiri sindikata koji djeluju u Tisku i način njihova rada, da otvoreno rasprave o stavovima i načinu pregovaranja za Kolektivni ugovor nakon što je stupio na snagu Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje. Raspravljalo se i  o međusobnoj  komunikaciji, posebice ističući činjenicu da se problemi mogu lakše  rješavati, ali da je za to potrebna otvorena komunikacija i koretni međusindikalni odnosi.
Zaključak svih sudionika seminara je da su im takve edukacije potrebne i veoma korisne u njihovom radu te da bi bilo poželjno održavati ih jednom godišnje kroz cijeli mandat u radničkom vijeću.

Verzija za ispis
 
Razgovor s predsjednikom Uprave Tiskare Vjesnik, Zlatkom Šoštarićem - Predstečajna nagodba kao šansa za stabilizaciju poslovanja

Imajući u vidu mnoge događaje koji su se odvijali posljednjih mjeseci u Tiskari Vjesnik d.d. iz Zagreba, a o čemu smo redovito izvještavali, zamolili smo i predsjednika Uprave društva g. Zlatka Šoštarića da nam odgovori na nekoliko pitanja i dade svoje viđenje aktualne situacije.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Bakrotisak, Garešnica - Sastanak predstavnika sindikata sa vlasnikom i novom upravom

Prije nekoliko mjeseci promijenjena je uprava društva Bakrotisak d.d. iz Garešnice. Umjesto dosadašnjeg direktora Marinka Buzuka, imenovana je tročlana uprava s predsjednikom Damirom Jambrekom, te članovima Mirkom Briškim i Ivom Keškić.
S obzirom da su odnosi s prethodnim direktorom imali dosta tenzija i povišenih tonova, sa sindikalne strane predložen je sastanak na kojem bi se (uz sindikalne povjerenike koji su već ostvarili kontakte) nova uprava upoznala s predsjednikom i predstavnicima stručnih službi na razini Sindikata grafičara, sve to s ciljem da se uspostave kvalitetnijeg socijalnog dijaloga i suradnje.
S obzirom na prirodu sastanka, nije bilo puno govora o konkretnim pitanjima, od kojih je dio i riješen posljednjih mjeseci. No značaj ovo sastanka jest u tome što je obostrano potvrđena spremnost na otvoreni i suradnički odnos, čime je postavljena platforma za daljnji rad i rješavanje konkretnih pitanja koja se svakodnevno javljaju. 

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Tisak, Zagreb - Nastavak obilaska članova

Unatoč nastojanjima da u tekućoj godini  obiđemo sve dijelove Tiska u kojima imamo naše članove 2012 godine to nismo uspjeli u potpunosti. Vremenske prilike nam nisu bile sklone pa smo bili prisiljeni odgoditi neke obilaske terena. Kako smo već izvijestili, obišli smo članstvo Splita i okolice, polovicom prošlog prosinca upriličili susret sa našim članovima na području Istre.
Dana 04. veljače ove godine obišli smo i naše članove sa šireg područja Vinkovaca. Odaziv članstva je bio dobar, atmosfera na sastanku ugodna. Ohrabruje činjenica da na tom području mlađi radnici pokazuju interes za pravne akte kojima su regulirana njihova prava i obaveze, kao i za rad sindikata i njegovu povijest. Kao i svugdje radnici ističu da su svjesni situacije u državi i okruženju, ali  naglašavaju  problem izrazito malih plaća prodavača i skladišnih radnika. Nakon službenog dijela u opuštenoj atmosferi  nastavili smo neformalne pojedinačne  razgovore i zainteresiranima  odgovarali na upite.
Obilazak terena se nastavlja i u planu je obilazak članstva u Slavonskom Brodu, Novoj Gradišci, Šibeniku Zadru i Rijeci. Nadamo se da će odaziv biti kao i do sada, te da će naši članovi svojim idejama, sugestijama kao i primjedbama pridonijeti još kvalitetnijem radu sindikalne podružnice Tisak.

Verzija za ispis
 
Stranica: « Prva 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Zadnja »