English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « Prva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zadnja »
Istragrafika - Novi sindikalni povjerenici
Dana 15. listopada 2018. godine održana je Skupština Sindikalne podružnice Istragrafika d.d. Rovinj i izbori za nove sindikalne povjerenike. Izabrana su tri sindikalna povjerenika i to Marko Matohanca za glavnog sindikalnog povjerenika, te Dragoslav Radetić i Ivica Pokrajac. Novo sindikalno vodstvo čekaju brojni izazovi posebice imajući na umu da Istragrafici d.d. Rovinj uskoro predstoji promjena vlasnika. Čestitamo izabranim novim sindikalnim povjerenicima i želimo im mnogo uspjeha u budućem radu. 

Verzija za ispis
 
Glas Istre Trgovina - Zaključen je stečajni postupak
Dana 4. listopada 2018. g. održano je završno ročište vjerovnika u stečajnom postupku nad dužnikom Glas Istre Trgovina d.o.o.
Na završnom ročištu stečajni upravitelj je podnio završni račun s izvješćem, pregledom prihoda i rashoda i završnom insolvencijskom masom. U razdoblju od otvaranja stečajnog postupka do sastavljanja završnog računa stečajnog upravitelja, ostvaren je prihod i priljev sredstava od unovčene imovine u iznosu od 2,965.551,84 kn, a ostvaren je od unovčenja pokretnina (kioska, vozila, opreme, zaliha), te potraživanja i poslovnih udjela. 
Iz stečajne mase podmirene su obveze prema razlučnim vjerovnicima, stečajnim vjerovnicima i vjerovnicima stečajne mase. Isplaćeni su troškovi stečajnog postupka, PDV, iz stečajne mase su isplaćene plaće radnika u otkaznom roku, a najveći dio stečajne mase upotrijebljen je za isplatu razlučnim vjerovnicima (uglavnom banke). 

Verzija za ispis
 
Izbori za predstavnike radnika u Tisku - Izbori u sjeni nesuglasica i otvorenih pitanja
Izbori za novi saziv radničkog vijeća i povjerenika radnika za zaštitu radnika u Tisku d.d. raspisani su krajem kolovoza ove godine. Imenovan je Izborni odbor i donesena odluka o izborima te zainteresirani pozvani na podnošenje lista. Svih pet sindikata nisu uspjeli postići dogovor o zajedničkoj listi. Pritom Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske zajedno sa Sindikatom prometa i veza Hrvatske pravovremeno podnosi zajedničku listu, a svoju listu tako podnosi i Sindikat hrvatskog vozača. Kako Sindikat novine i Sindikat trgovine Hrvatske nisu postigli svoj međusobni dogovor, na kraju podnose svoje liste, no uz njih se pojavljuje pitanje njihove ispravnosti i pravovremenosti, odnosno naknadnih suštinskih korekcija. 

  • Upitne liste, isključivani članovi izbornog odbora
  • I u tim okolnostima – osvojili smo većinu

Verzija za ispis Pročitajte više
 
GZH - Raubanje radnika dolazi na naplatu?
Dana 26. rujna 2018. godine nastavljeni su kolektivni pregovori između Sindikata grafičara i poslodavca o novom Kolektivnom ugovoru za radnike u Grafičkom zavodu Hrvatske.
Na samom početku sastanka direktor poslodavca Ognjen Bojanac upoznao je pregovarački odbor sindikata s novonastalim okolnostima u vezi poslovne i financijske situacije poslodavca koja se pogoršala u odnosu na situaciju koja je postojala prije ljeta, te je iznio problem kroničnog nedostatka radnika, kako zbog velikog broja dana korištenja bolovanja, tako i zbog predugog trajanja godišnjih odmora. Tom prilikom je g. Bojanac naglasio da su se bolovanja na teret poslodavca značajno povećala i to za 12,7% ili za 1264 sata u usporedbi s istim razdobljem prošle godine te su se ujedno povećala i bolovanja na teret HZZO-a i to za 3300 sati, unatoč činjenici da se naknada za bolovanje smanjila prošle godine, te se povećala naknada za prekovremeni rad. Također je naglasio da se značajno smanjio broj sati prekovremenog rada te je u prvih 8 mjeseci ove godine u usporedbi s istim razdobljem prošle godine broj prekovremenih sati smanjen za 24%. Ujedno je naglasio da je u proteklom razdoblju povećavana plaća te da s obzirom na novonastale poslovne okolnosti nema financijskog prostora za dodatno povećanje plaća.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
HRT - Potpisan Dodatak II. Kolektivnom ugovoru
Samostalni sindikat radnika HRT-a i HURS – sindikat tehnike HRT-a su 3. listopada 2018. godine s poslodavcem Hrvatskom radiotelevizijom sklopili II. Dodatak Kolektivnom ugovoru za radnike na Hrvatskoj radioteleviziji. 
Dodatkom II. je povećan novčani iznos koji će poslodavac svim radnicima na HRT-u izdvajati u treći mirovinski stup. Dakle, Dodatkom II. poslodavac se obvezao da će za vrijeme trajanja Kolektivnog ugovora svim radnicima godišnje uplaćivati novčani iznos, koji je određen prema godinama staža radnika, a ti se novčani iznosi kreću od najmanje 1.500,00 kn za radnike od 0 do 5 godina radnoga staža, do 6.000,00 kn za radnike od 41 do 43 godine radnoga staža. Ujedno je dogovoreno da će se formirati posebna komisija, sastavljena od predstavnika sindikata i poslodavca i neovisnog stručnjaka koja će imati ovlasti predložiti ukidanje mjera iz radno-pravnog odnosa kao što su opomene radniku pred otkaz ugovora o radu.
Dodatkom II. je produženo važenje Kolektivnog ugovora do 31. prosinca 2019. godine, čime je radnicima za sljedećih godinu dana osigurana sigurnost u njihovoj razini prava. 

Verzija za ispis
 
Zrinski Čakovec - Sindikat traži imenovanje Uprave i novi Kolektivni
S obzirom na to da je ranije važeći Kolektivni ugovor za radnike u Zrinskom d.d. Čakovec istekao 1. srpnja 2018. godine, kada je ujedno prestao i mandat direktorici Mirjani Ovčar, Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske je 12. rujna 2018. godine poslodavcu uputio inicijativu za sklapanje novog Kolektivnog ugovora na neodređeno vrijeme. Sindikat je od Nadzornog odbora poslodavca, a sukladno zahtjevima radnika iznijetima na skupu radnika održanom 6. rujna, zatražio žurno imenovanje Uprave.
Naime, krajnje neizvjesna situacija u koju su Zrinski d.d. doveli njegovi vlasnici činjenicom da do danas nije imenovana nova Uprava društva istekom mandata bivše direktorice gđe Mirjane Ovčar, za posljedicu ima pravnu nesigurnost radnika u odnosu na razinu prava koju im je dužan osigurati njihov poslodavac, imajući u vidu činjenicu da je ranije važeći Kolektivni ugovor istekao još 1. srpnja 2018. godine, te trenutačno poslodavac niti jednim važećim aktom nema uređena prava radnika.
U cilju žurnog rješavanja nagomilanih problema nadamo se da će Nadzorni odbor poslodavca uvažiti iznijete zahtjeve radnika u Zrinskom d.d. Čakovec, te da će žurno imenovati novu Upravu i prihvatiti novi Kolektivni ugovor. 

Verzija za ispis
 
Bakrotisak Garešnica - Veća plaća za rad blagdanom
Nakon uspješno završenih pregovora za novi kolektivni ugovor, Zoran Murvaj, glavni direktor Bakrotiska d.d. Garešnica i Darije Hanzalek, predsjednik Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, 30. srpnja 2018. godine potpisali su novi Kolektivni ugovor „Bakrotisak“ na razdoblje od dvije godine.
Uzimajući u obzir trenutačnu poslovnu situaciju poslodavca te nastojanja poslodavca i sindikata da postignu dogovor o unapređenju uvjeta rada radnika kroz povećanja plaće, novi Kolektivni ugovor predstavlja određeni iskorak u razini prava radnika u usporedbi s ranije važećim Kolektivnim ugovorom s obzirom na to da se povećalo pravo radnika na povećanu plaću za rad na dane blagdana i neradne dane utvrđene zakonom sa 30 na 50%.
Ujedno treba spomenuti da se novim Kolektivnim ugovorom zadržao mehanizam automatskog povećanja plaće radnicima s povećanjem iznosa Zakonom utvrđene minimalne plaće pa će se svakim povećanjem iznosa minimalne plaće radnicima automatski povećati i njihova plaća, čime je radnicima zajamčeno povećanje plaće sa svakom sljedećom kalendarskom godinom. Tim je mehanizmom, bez povećanja osnovice, radnicima zajamčeno povećanje plaće.
Potpisivanjem novog Kolektivnog ugovora radnicima je za sljedeće dvije godine osigurana sigurnost u odnosu na razinu njihovih prava. Ovisno o poslovnom stanju poslodavca i u dijalogu s poslodavcem, razmotrit će se daljnje mogućnosti unapređenja razine prava radnika u Bakrotisku d.d. Garešnica. 

Verzija za ispis
 
Tisak - Odbili zahtjev sindikata za povećanje plaća!
Kolektivni pregovori za novi Kolektivni ugovor u Tisku su se nastavili 24. srpnja 2018. godine kada je održan drugi sastanak pregovaračkih odbora poslodavca i sindikata. Kako su u međuvremenu dva reprezentativna sindikata dostavila poslodavcu svoje prijedloge za novi Kolektivni ugovor, koji su primarno bili usmjereni na povećanje materijalnih prava radnika u Tisku d.d., na navedenom sastanku poslodavac se očitovao o dostavljenim prijedlozima sindikata, te je odbio sve prijedloge pregovaračkog odbora sindikata koji su bili usmjereni na povećanje materijalnih prava radnika u Tisku. 
Danko Duhović je u ime poslodavca naglasio da je poslodavac povećao naknadu radnicima za rad blagdanom, kako bi ih stimulirao za rad blagdanom, te da se uredno vodi evidencija i plaćaju svi prekovremeni sati koje je radnik odradio taj mjesec. Ujedno je naglasio da za sada ne postoji ikakav prostor za povećanje materijalnih prava radnika s obzirom na to da bi zbog toga mogla biti ugrožena redovita isplata plaća radnicima u sljedećim mjesecima. 
Na sastanku je poslodavac predložio da se pregovori nastave u rujnu, te očekujemo da poslodavac predloži termin održavanja novog sastanka pregovaračkih odbora na kojem će se nastaviti razgovori za Dodatak Kolektivnom ugovoru. 
   

Verzija za ispis
 
Grafički zavod Hrvatske - Pregovori idu!?
Sukladno zajedničkom zaključku dvaju pregovaračkih odbora sindikata i poslodavca, 27. srpnja 2018. godine nastavljeni su kolektivni pregovori za novi Kolektivni ugovor u Grafičkom zavodu Hrvatske (dalje: GZH). Na sastanku se razgovaralo o prijedlozima sindikata i poslodavca za novi Kolektivni ugovor koji su bili usmjereni na osiguravanje optimalnih uvjeta za rad radnika u GZH. 
Sindikat grafičara je još 6. srpnja 2018. godine poslodavcu dostavio prijedloge za novi Kolektivni ugovor koji su se odnosili na povećanje iznosa osnovnog boda za izračun plaće, na povećanje plaće na osnovi noćnog rada, rada nedjeljom, blagdanima i neradnim danima, te na povećanje ostalih materijalnih prava radnika.
Potaknut nedostatkom dovoljnog broja radnika koji bi osigurao optimalan poslovni proces, poslodavac je predložio da se novim Kolektivnim ugovorom izmijene kriteriji za utvrđivanje broja dana godišnjih odmora, koji bi imali za posljedicu smanjenje broja dana godišnjeg odmora pojedinim kategorijama radnika. Poslodavac se na sastanku ujedno očitovao o prijedlozima sindikata, te je naglasio da su mu potrebni daljnji izračuni kako bi dobio uvid koliko bi povećanje pojedinih materijalnih prava povećalo troškove rada. 
Kako zbog dodatnih izračuna koji su poslodavcu bili potrebni nije bilo moguće detaljnije razgovarati o povećanju materijalnih prava radnika, na sastanku je dogovoreno da se daljnji razgovori o kolektivnom ugovoru nastave u rujnu, a poslodavac će u međuvremenu, dok se ne okončaju kolektivni pregovori, nastaviti primjenjivati važeći Kolektivni ugovor, čime se radnicima osigurala ista razina prava do sklapanja novog Kolektivnog ugovora.
Sukladno navedenom, Sindikat grafičara je krajem kolovoza dostavio inicijativu za nastavak kolektivnih pregovora, međutim, poslodavac do danas nije predložio termin nastavka razgovora. 

Verzija za ispis
 
U tijeku pregovori u Bakrotisku d.d. Garešnica
Dana 28. lipnja 2018. godine održan je drugi krug pregovora pregovaračkog odbora Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske s poslodavcem u Bakrotisku d.d. Garešnica. Na sastanku se razgovaralo o prijedlozima sindikata za novi Kolektivni ugovor. 
U ove kolektivne pregovore Sindikat je krenuo s osnovnim polazišnim stavom da novi Kolektivni ugovor mora unaprijediti razinu prava radnika u skladu s poslovnom situacijom u Bakrotisku te iskazanim interesima radnika.


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « Prva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zadnja »