English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « Prva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zadnja »
Hanza Media u koronakrizi - I dalje kontinuirani dijalog
Iako se na početku krize činilo da nikad neće proći, prva tri mjeseca krize sada su iza nas. Danas smo iskusniji, smireniji i sigurno spremniji za mjesece koji su ispred nas.
U protekla skoro dva mjeseca nastavili smo kontinuirani dijalog s poslodavcem s ciljem nalaženja što boljeg rješenja kojim bi se umanjila šteta radnicima nastala kroz smanjenje materijalnih prava, točnije smanjenjem bruto osnovice za obračun plaće za 30%, koja se počela primjenjivati od plaće za travanj, isplaćene u svibnju.

  • Smanjenje bruto osnovice je izazvalo niz reakcija
  • Popuštanje mjera u cijeloj državi
  • Sve bolji poslovni rezultati bilježe se i u lipnju
  • Popuštanje mjera i u Hanza MedijiVerzija za ispis Pročitajte više
 
Tiskara Vjesnik - Ista prava
Imajući u vidu neizvjesnost oko visine ukupnih primanja radnika Tiskare Vjesnik na plaći za travanj 2020. godine, Sindikat grafičara i medija zatražio je od poslodavca da primanja radnika zadrži na dosadašnjoj razini bez umanjenja, konkretno da se radnicima nastavi isplaćivati dodatak na plaću od 300,00 kuna neto, koji je kao izvor primanja iznimno važan posebice onima s nižim i srednjim plaćama. 
Sindikat je istaknuo da je Vjesnik d.d. za protekli mjesec ostvario pravo na Potporu za očuvanje radnih mjesta, da je poslodavac je u glavnini ipak nastavio s poslovanjem, a njegovi radnici su u većini nastavili s radom, te da je u konkretnom mjesecu korist primljene pomoći vjerojatno veća od štete uzrokovane krizom. Uz to, radnici su iskazali zalaganje dolaskom na posao riskirajući vlastito zdravlje u većoj mjeri od većine građana koji su mogli ostati kod kuće. Podvučeno je da predmetni dodatak ima funkciju amortiziranja niske razine plaća znatnog dijela radnika i njegovo ukidanje dodatno bi ugrozilo već tešku egzistencijalnu poziciju mnogih. 
Na sastanku održanom 15. svibnja 2020. g. poslodavac je ukazao da je poslovna situacija vrlo zahtjevna te da sadašnje aktualno smanjenje opsega posla prati još izazovnije razdoblje oporavka nakon kratkoročnih mjera i potpora vezano uz koronavirus. Naglasio je da se proteklih dvije-tri godine razina prava ipak unapređuje, te da Vlada Republike Hrvatske zahtijeva racionalizaciju poslovanja državnih tvrtki. Na ovo posljednje Sindikat je konstatirao da su prije desetak godina prava radnika značajno smanjena te se radnike ne može staviti u isti odnos s nekim drugim državnim tvrtkama s daleko većom razinom prava. 
Uz razmjenu stavova i mišljenja, dogovoreno je da se razina prava na plaći za travanj 2020. ipak neće smanjivati, odnosno da će ostati na istoj razini kao i proteklih mjeseci. 

 


Verzija za ispis
 
Hanza Media u koronakrizi - I u teškim vremenima dijalog
Još početkom ožujka svatko od nas je imao neki svoj veliki plan za ovu godinu, o proslavi rođendana, o zajedničkim druženjima s dragim ljudima, o preuređenju stana, o ljetu koje dolazi, plan o novom poslovnom uspjehu, o postizanju nekog novog cilja, ostvarenje dugo sanjanog sna…., a onda, preko noći, odjednom, uslijedilo je zaustavljanje svega. 
U našoj tvrtki 16. ožujka 2020. godine velika većina nas je upućena na rad od doma, u državi je doslovce sve stalo. Zatvorili su se kafići, hoteli, kazališta, kina, frizeri, modni saloni, sportske dvorane, dječja igrališta, trgovine (osim onih s prehrambenim proizvodima), sve je stalo u jednom trenu. Masovno su se otkazivale pretplate na novine i časopise, prestalo se promovirati i oglašavati preko tiskanih medija, bilo nam je jasno da nastala situacija ne nosi ništa dobro.

  • Prvi val smanjenja
  • Drugi val smanjenja
  • Protivljenje predstavnika radnika i kompromisVerzija za ispis Pročitajte više
 
DES, Split - Nejednako uzimanje godišnjeg odmora radnicima
Premda je epidemija uzrokovana koronavirusom zasigurno utjecala na poslovanje svih poslodavaca, pa tako i DES-a, Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom, to nije razlog nezakonitog postupanja prema radnicima.
Poslodavac DES je nejednako postupao prema radnicima, tako da neki radnici i dalje imaju na raspolaganju gotovo cijeli godišnji odmor za 2020., a neki ga više uopće nemaju. Pritom je poslodavac pojedinim radnicima omogućio da nastave raditi prema njihovim preferencijama tako da su do danas zadržali gotovo cijeli godišnji odmor, dok je drugim radnicima na sličnim ili istim radnim mjestima izvan predviđenih procedura odredio odlazak kući koji im je evidentirao kao iskorišteni godišnji odmor za 2020., čime je jedne radnike favorizirao na štetu drugih. Dijelu radnika na pojedinim radnim mjestima omogućio je rad od kuće pri čemu je upitna dosljednost prilikom određivanja takvog rada, tj. mogućnosti odnosno nemogućnosti efikasnog izvršenja rada od kuće pojedinih kategorija radnika s obzirom na njihova radna mjesta, različito postupajući prema radnicima bez jasnih kriterija. 

  • Sindikat će nastaviti s pritiskomVerzija za ispis Pročitajte više
 
Tisak plus - Sporazum o načinu isplate nagrade za radne rezultate!
Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske i Sindikat Novine su 29. travnja 2020. godine s poslodavcem u sindikalnoj podružnici Tisak plus sklopili Sporazum o načinu isplate nagrade za radne rezultate radnicima utvrđene Dodatkom Kolektivnom ugovoru TISKA plus d.o.o. sklopljenim 17. prosinca 2019. g. 
Naime, Člankom 5. Dodatka definirano je da se nagrada za radne rezultate isplaćuje kao dodatak uz mjesečnu plaću radnicima u iznosima: 416,66 kn za radnike s koeficijentom plaće 1,00-2,20 (ukupno 5.000 kn neoporezivo godišnje) te 208,33 kn za radnike s koeficijentom plaće 2,30-2,60 (ukupno 2.500 kn neoporezivo godišnje). Kako bi se osigurala isplata ugovorenog dodatka na plaću u obliku nagrade za rezultate rada Sporazumom se privremeno definira način isplate nagrade za radne rezultate utvrđenog Dodatkom Kolektivnom ugovoru i to isključivo za vrijeme korištenja potpora Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih mjesta uslijed negativnih utjecaja na poslovanje Tiska plus zbog epidemije koronavirusa Covid-19. 

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Bakrotisak - Zatražen početak pregovora!
S obzirom na to da uskoro istječe važenje Kolektivnog ugovora za Bakrotisak koji je sklopljen 30. srpnja 2018. godine na razdoblje od dvije godine, te njegovog Aneksa I. od 26. ožujka 2020. godine, Sindikat grafičara i medija je 7. svibnja 2020. godine uputio poslodavcu inicijativu za početak kolektivnih pregovora za sklapanje novog Kolektivnog ugovora, kako bi za naredno razdoblje radnicima i poslodavcu osigurali određenu sigurnost i stabilnost u razini njihovih prava i obveza. 
Sindikat je tom prilikom poslodavca izvijestio i o sastavu Pregovaračkog odbora Sindikata, koji čine: Josip Strahonj, glavni sindikalni povjerenik u sindikalnoj podružnici Bakrotisak, Anđelka Križanović, sindikalna povjerenica u sindikalnoj podružnici Bakrotisak, Darije Hanzalek, predsjednik Sindikata, Marina Kasunić Peris, voditeljica plaća i kolektivnog ugovaranja u Sindikatu, s time da će kod pregovaranja biti uključivani i ostali članovi sindikalnog povjerenstva u skladu sa smjenskim radom u proizvodnji i poštivanjem naputaka o zaštiti od koronavirusa.
S obzirom na to da je poslodavac prihvatio inicijativu Sindikata, prvi sastanak predstavnika Sindikata i poslodavca održan je 19. svibnja 2020. godine u prostorijama poslodavca. Tom prilikom pregovarački odbori su razmijenili stavove i mišljenja o sadržaju novog Kolektivnog ugovora i razini prava koja bi se trebala urediti Kolektivnim ugovorom. Pri tome je poslodavac iznio prijedlog da se u novom Kolektivnom ugovoru izmijeni način i metodologija uređenja visine plaće radnika tako da se porast, odnosno smanjenje plaće radnika veže za određene objektivne financijske pokazatelje poslodavca kojima se mjeri ostvarena dobit i profit poslodavca. U tome smislu poslodavac predlaže da se Kolektivnim ugovorom uvede automatizam za povećanje, odnosno smanjenje plaća ovisno o navedenim financijskim pokazateljima. Osim toga, poslodavac je iznio i prijedlog da se Kolektivnim ugovorom uredi mogućnost destimulacije onog radnika koji ne pokazuje odgovarajuće radne rezultate, odnosno svojim radom nanosi štetu poslodavcu.
Predstavnici Sindikata su naglasili da je iznimno važno zadržati Kolektivni ugovor kao rezultat dosegnute razine suradnje Sindikata i poslodavca te tražiti mogućnosti unapređenja postojeće razine prava radnika, uvažavajući trenutačne i buduće poslovne, tržišne i financijske okolnosti poslodavca. 
Imajući u vidu dosadašnju zajedničku konstruktivnu suradnju, sigurni smo da ćemo u predstojećim pregovorima u sindikalnoj podružnici Bakrotisak postići dogovor na obostrani interes poslodavca i radnika, te u ovim neizvjesnim vremenima osigurati radnicima sigurnost i stabilnost njihovih prava. 

Verzija za ispis
 
Narodne novine - Produžen Kolektivni ugovor!
Zdravstvena ugroza koju je uzrokovao Covid-19 ostavila je posljedice i na određena poduzeća, posebice ona koja su u državnom vlasništvu, koja su prema uputama države, kao vlasnika dobila određene upute o racionalizaciji troškova poslovanja.
S obzirom na to da je Kolektivni ugovor u sindikalnoj podružnici Narodne novine prestao važiti 30. travnja 2020. godine, a imajući u vidu novonastale okolnosti da zbog zdravstvene ugroze uslijed Covida-19 nije bilo moguće provesti kolektivne pregovore, Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske je s poslodavcem 30. travnja 2020. godine sklopio Aneks VI. Kolektivnom ugovoru kojim je važeći Kolektivni ugovor produžen do 31. prosinca 2020. godine, pa je tako radnicima u nesigurnim vremenima do kraja godine zajamčena važeća razina prava.
Navedenim Aneksom VI. propisana je obveza poslodavca na isplatu prigodne godišnje nagrade u najvišem neoporezivom iznosu propisanom poreznim propisima, što iznosi 3.000,00 kn, s time da je istovremeno ugovoreno da će prigodnu godišnju nagradu poslodavac isplatiti radnicima kada se za to stvore financijski uvjeti pri čemu poslodavac odlučuje o konkretnim iznosima i rokovima isplate u tekućoj godini, čime se poslodavcu ostavlja fleksibilnost da sukladno financijskom stanju donese odluku o iznosu u vremenu kada će radnicima isplatiti prigodnu godišnju nagradu.
S obzirom na to da su prestale mjere zaštite od koronavirusa, prestale su i mjere smanjenja radnoga vremena, pa time i smanjenja plaće razmjerno smanjenju radnoga vremena koje je bilo ugovoreno Aneksom V. Kolektivnog ugovora. 

Verzija za ispis
 
Narodne novine - Radno vrijeme skraćeno na 32 sata
Sredinom ožujka još i prije formalnog stupanja na snagu većine javnih mjera vezanih uz zaštitu od koronavirusa, uprava Narodnih novina d.d. zahtijevala je znatno preventivno smanjenje materijalnih troškova s osnove rada. 
Na dva vrlo teška sastanka predstavnika poslodavca, sindikata i radničkog vijeća održanih 18. i 23. ožujka 2020. g. iskazani su sljedeći stavovi. 
Poslodavac ističe kako su prodavaonice zatvorene, poslovanje je ograničeno, poslovni rezultati i planovi su ugroženi, gubitak na kraju godine je neizbježan u milijunskim iznosima. Nastavlja da je nužno donijeti hitne izvanredne mjere radi provođenja preventivnih zdravstvenih mjera zaštite od koronavirusa, te radi očuvanja nastavka poslovanja, sada i u narednim mjesecima. Zaključuje da negativne učinke treba već sada smanjiti pravovremenim mjerama. U protivnom sigurno dolazi u pitanje dugoročna isplata plaća, održivost prava Kolektivnog ugovora i radna mjesta. 
Sindikat naglašava da teret izvanredne situacije mora biti raspoređen među radnicima jednako i pravedno, kao i da poslodavac treba učiniti sve da ostvari pravo na potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom. Zahtijeva da se rad od kuće omogući svima gdje je moguće, a ne samo rukovoditeljima, kako je tada bilo. Skreće pozornost na to da treba uzeti u obzir da radnici reagiraju različito, imaju različite uvjete, pa na razini odjela valja reorganizirati rad uz maksimalnu prihvatljivost i dogovor s radnicima. Sindikatu nije prihvatljivo smanjenje vrijednosti satnice, niti korištenje cijelog godišnjeg odmora za 2020. godinu. Važno je i da radnici prihvate mjere, jer o njima ovisi njihova provedba i učinak.

  • Reakcija na negativne medijske natpise


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Odašiljači i veze - Izvanredni otkaz bog nepoštivanja propisanih mjera zaštite
Odmah u početnoj fazi širenja koronavirusa, društvo „Odašiljači i veze“ je donijelo mjere kako bi spriječilo nastavak tog širenja te kako bi svoje radnike, a time i njihove obitelji, zaštitilo od moguće zaraze, te kako bi što bolje prilagodili poslovanje nastaloj situaciji. Mjere koje je donio poslodavac su u skladu s mjerama koje je donio i Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske na nacionalnoj razini. O svim poduzetim mjerama radnici su odmah upoznati. 
Radnici su propisane mjere shvatili ozbiljno i odgovorno se pridržavali njihove provedbe. No, jedan radnik je svjesno umanjivao njihov značaj, ispred kolega je govorio kako je izvan radnog vremena u kontaktu s velikim brojem osoba, otvoreno je opisivao propisane mjere kao pretjerane, te je uz to obavljao dodatni posao na kojem je prisutna velika mogućnost zaraze. Takve njegove izjave i postupci izazvali su opravdanu nelagodu kod kolega s kojima radi, došlo je do ugrožavanja sigurnosti i zdravlja kolega i njihovih obitelji, potencijalno je ugrožen segment poslovanja poslodavca koji je od vitalne važnosti za poslodavca, te sve mjere koje je poslodavac poduzeo mogle su biti narušene ponašanjem pojedinca. 


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Bakrotisak, Garešnica - Potpisan Dodatak Kolektivnom ugovoru
Nakon što su s poslodavcem održana tri sastanka na kojima se razgovaralo o izmjeni važećeg Kolektivnog ugovora kako bi se riješio problem nemogućnosti poslodavca da radnicima isplati plaću prema većoj osnovici uslijed povećanja iznosa minimalne plaće u RH, Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske 25. ožujka 2020. godine proveo je među radnicima izjašnjavanje o (ne)prihvatljivosti izmjena važećeg Kolektivnog ugovora s posljedicom zadržavanja postojeće razine plaće (prema osnovici od 3.750,00 kn koja je vrijedila do 31. 12. 2019. godine). Od ukupnog broja zaposlenih 112 radnika, glasala su 64 radnika, od toga je 59 glasalo ZA, a 5 ljudi je glasalo protiv prihvaćanja izmjena Kolektivnog ugovora. S obzirom na to da je većina radnika prihvatila izmjene, Sindikat grafičara i poslodavac su 26. ožujka 2020. godine potpisali Dodatak Kolektivnom ugovoru u kojem je ugovoreno sljedeće

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « Prva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zadnja »