English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « Prva 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Zadnja »
Narodne Novine - Najavljuju smanjenje plaća!?
Nakon što je u Narodnim novinama d.d. imenovana nova Uprava, 26. rujna 2017. godine poslodavac je s predstavnicima Sindikata grafičara održao sastanak, kako bi nas izvijestio o stanju poslovanja društva, o mjerama koje je potrebno poduzeti u cilju stabilizacije poslovanja s obzirom na to da je društvo u protekloj godini poslovalo s gubitkom, te iznio svoju viziju stabilizacije društva i srednjoročni plan poslovanja.
Na navedenom sastanku poslodavac je iznio prijedlog izmjene važećeg Kolektivnog ugovora tako da se izmjenama izvrši korekcija plaća smanjenjem osnovice plaće za 10%, pa bi osnovica za izračun plaće, prema prijedlogu poslodavca, iznosila 2.867,00 kuna. Poslodavac bi se ujedno obvezao da u slučaju kada rezultati poslovanja to budu dopuštali pristupi pregovorima sa Sindikatom o korekciji osnovne plaće.
Navedenim izmjenama Kolektivnog ugovora poslodavac bi povisio iznos prigodne godišnje nagrade, sa sadašnjih 1.500,00 kn na 2.500,00 kn. Navedene izmjene Kolektivnog ugovora primjenjivale bi se od 1. listopada 2017. godine i trajale bi najkasnije do 30. travnja 2018. godine.
S obzirom na to da o prihvatljivosti navedenih prijedloga poslodavca trebaju odlučiti sami radnici, 17. listopada 2017. godine održat će se skup radnika na kojem će poslodavac izvijestiti radnike o poslovnom stanju društva te o mjerama koje poslodavac predlaže poduzeti u cilju stabilizacije poslovanja društva i očuvanja radnih mjesta u Narodnim novinama d.d. Ovisno o zaključcima radnika s navedenog skupa radnika, odlučit će se o prihvatljivosti izmjena Kolektivnog ugovora te o daljnjim aktivnostima. 

Verzija za ispis
 
Nove uprave u društvima u većinskom vlasništvu države
Na sjednicama održanima prije ljetne stanke Vlada Republike Hrvatske izvršila je određene kadrovske promjene u trgovačkim društvima u državnom vlasništvu. Na dnevnom redu bile su kadrovske promjene u Nadzornom odboru i Upravi u Narodnim novinama d.d., u Upravi Agencije za komercijalu djelatnost d.o.o., te Upravi u Odašiljačima i vezama d.o.o.
Glavnoj skupštini društva Narodne novine d.d. Vlada je predložila opoziv dosadašnje članice Nadzornog odbora Diane Krčmar te izbor novih članica Nadzornog odbora društva Narodne novine d.d., a najviše na vrijeme od šest mjeseci. Za članice je predložila Dianu Krčmar, Ninu Čulina, Kristinu Šulj i Tamaru Mateljić. U Upravu društva imenovani su Zlatko Hodak, predsjednik Uprave, Mato Regvar – član Uprave i Robert Hirc – član Uprave.
Na Skupštini društva Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., opozvana je dosadašnja članica Uprave – direktorica Adela Jelinek Bišćan te novim članom Uprave – direktorom društva imenovan je Jure Sertić. 
Vlada je ujedno Nadzornom odboru društva Odašiljači i veze d.o.o., predložila imenovanje Mate Botice za predsjednika Uprave društva Odašiljači i veze d.o.o., koji je nastavio svoj mandat na toj poziciji za naredne četiri godine.

Verzija za ispis
 
Radnici ključ uspjeha Tiska
Na inicijativu Sindikata grafičara održan je sastanak predsjednika uprave Tiska g. Danka Duhovića i direktora za operativno poslovanje g. Ive Lovrića s predstavnicima reprezentativnih sindikata. Ispred Sindikata grafičara na sastanku su bili prisutni predsjednik Darije Hanzalek, glavna sindikalna povjerenica Tatjana Dretar te Nada Poldrugač u funkciji predsjednice radničkog vijeća Tisak. U uvodnom dijelu istaknuli smo da su radnici ključ uspjeha ove kompanije i da je potrebno zadržati povjerenje radnika kako bi se zadržali u kompaniji i pridonijeli njezinom razvitku.

  • Samo poslovi koji donose dobit
  • Prioritet novine, cigarete i duhanski proizvodi
  • Prihvaćena inicijativa Sindikata grafičara
  • Regres preko Multi plus kartice!


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Zrinski, Čakovec - Produženo važenje Kolektivnog ugovora na dva mjeseca
S obzirom na to da je 30. kolovoza 2017. godine isticao rok važenja Kolektivnog ugovora za radnike u Zrinskom d.d., koji je potpisan 29. lipnja 2017. godine, u skladu s dosadašnjom praksom 28. kolovoza 2017. godine sklopljen je novi Kolektivni ugovor, koji je kao i prethodni, sklopljen na razdoblje od dva mjeseca. 
Imajući u vidu poslovne rezultate poslodavca u Zrinskom d.d. i ovaj puta postignut je dogovor pregovaračkog odbora sindikata i poslodavca o produženju važenja važećeg Kolektivnog ugovora do 1. studenog 2017. godine. Time su se stranke obvezale zadržati razinu prava radnika, koju su radnici imali prema važećem Kolektivnom ugovoru. Međutim, s obzirom na to da navedeni Kolektivni ugovor nije predviđao mogućnost isplate većeg iznosa jubilarne nagrade radnicima koji imaju navršenih 45 godina radnoga staža kod poslodavca, postignut je dogovor s poslodavcem da se Dodatkom Kolektivnom ugovoru ugovori pravo radnika koji imaju navršenih 45 godina radnog staža kod poslodavca na isplatu jubilarne nagrade u iznosu od najmanje 4.500,00 kuna, čime je tim radnicima povećan iznos jubilarne nagrade za 500,00 kuna. 
Istekom roka važenja Kolektivnog ugovora bit će potrebno dogovoriti novi Kolektivni ugovor.
Kolektivni ugovor kao i Dodatak Kolektivnom ugovoru su sa sindikalne strane potpisali predsjednik Sindikata grafičara Darije Hanzalek i sindikalni povjerenik Dubravko Keresteš, a sa strane poslodavca direktorica Mirjana Ovčar. 

Verzija za ispis
 
Slobodna Dalmacija - Neregularni izbori za radničko vijeće
Dana 6. rujna 2017. godine provedeni su izbori za radničko vijeće u Slobodnoj Dalmaciji d.d. Na izborima su podnesene tri liste, no lista Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti nije dobila ni jedno mjesto u radničkom vijeću. Izbornom odboru je upućen prigovor o nepravilnosti izbornog postupka. Naime, za radnike u proizvodnji glasovanje je bilo organizirano samo od 14:00 do 17:00 sati, premda radnici u proizvodnji rade u tri smjene. Tako je većem dijelu radnika u proizvodnji bilo onemogućeno glasovanje. Stoga je prekršen čl. 7. Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća u kojem stoji da vrijeme glasovanja se smije biti određeno kraće od jedne trećine svake smjene. 
Budući da je takva nepravilnost zasigurno utjecala na rezultate izbora, zahtijeva se ponavljanje čitavog izbornog postupka. 


Verzija za ispis
 
Odašiljači i veze - Nastavljeni pregovori za novi Kolektivni ugovor
Sukladno zaključku s posljednjeg sastanka pregovaračkih odbora Sindikata i poslodavca, koji je održan prije ljeta, pregovarački odbori su 6. rujna nastavili s pregovorima o otvorenim pitanjima koja bi trebalo urediti novim kolektivnim ugovorom za radnike u Odašiljačima vezama d.o.o.
Predmetom pregovora na navedenom sastanku bili su: visina osnovice za izračun plaće, visina satnice za izračun naknade za pasivno dežurstvo, promjena kriterija za raspodjelu godišnje nagrade radnicima za uspješno poslovanje društva. 
Nakon što je poslodavac pregovaračkom odboru sindikata dostavio svoje prijedloge o uređenju navedenih pitanja, predstavnici sindikata su na sastanku iznijeli svoje kontraprijedloge. Osnovni zahtjev sindikata jest da se između sindikata i poslodavca postigne dogovor o „paketu“ tih materijalnih prava. Ako poslodavcu to ne bi bilo prihvatljivo, sindikat će, u suradnji s radnicima, odlučiti o daljnjim aktivnostima. 
Pregovarački odbor sindikata je poslodavcu i pisanim putem dostavio obrazložene prijedloge uređenja spomenutih otvorenih pitanja te se od poslodavca očekuje da se nakon toga očituje o prihvatljivosti sindikalnih prijedloga. 

Verzija za ispis
 
Sindikalna podružnica umirovljenika - Od "Casablance do Niša"
Ciklus proljetnih izleta umirovljeni grafičari zaključili su posjetom gradu Krku i Baškoj. U dobrom raspoloženju i uz pjesmu, put do grada Krka brzo je prošao. Nakon ugodne vožnje autobusom za volanom našeg vozača Mireka, pristupilo se kratkom obilasku starih zidina Krka i obilaskom krčke katedrale. 
Nakon osvježenja i odmora od puta, nastavljen je put do Baške i mjesta dogovorenog za zajednički ručak, gdje smo od domaćina počašćeni domaćom rakijom od rute i limončelom, a za ručak je ponuđeno, uz ostalo, i autohtono jelo – šurlice sa žgvacetom. 
Nakon ručka sudionici izleta ukrcali su se u turistički vlak, kojim su obišli, kako mještani zovu rutu "Od Casablance do Niša", odnosno "Casablanca" je bivši disco klub koji je smješten na kraju poznate baščanske plaže na predjelu zvanom Zarok, a završava kod bivšeg radničkog odmarališta radnika iz Niša, današnje zgrade općine Baška. Tijekom vožnje sudionici su prošli uz mjesta predviđena za kampiranje, hotele koji su smješteni u neposrednoj blizini mora i poznate baščanske plaže, uz more i staru jezgru Baške. 
Posjet Baškoj, nakon vožnje vlakićem, završen je, do povratka u Zagreb – kupanjem. 

Verzija za ispis
 
Središnji odbor NHS-a - Digitalna transformacija poslovanja
Središnji odbor Nezavisnih hrvatskih sindikata održao je svoju 66. sjednicu 13. lipnja 2017. godine u Zagrebu. U prvom dijelu sjednice koju je vodio predsjednik NHS-a Krešimir Sever, slijedile su uobičajene redovne točke kao što su Izvještaj o radu u posljednjem polugodištu koji upućuje na mnoge aktivnosti, Odluke o članstvu u NHS-u, Izvještaj nadzornog odbora, te Rasprave o Pravilniku o financijskom poslovanju i Poslovniku o radu Središnjeg odbora NHS-a.

  • Daljnja automatizacija rada istiskuje ljudski faktorVerzija za ispis Pročitajte više
 
AKD - Izabrani povjerenici radnika za zaštitu na radu
U Agenciji za komercijalnu djelatnost 4. srpnja 2017. godine održani su izbori za povjerenike radnika za zaštitu na radu. Izbori su bili valjani jer je glasovao 161 radnik od njih ukupno 317, dakle više od polovice svih radnika. U izborima je sudjelovala samo Lista sindikata.
Za povjerenike radnika za zaštitu na radu su izabrani: Ivan Kovačić, Hrvoje Kantolić, Stjepan Vrčković, Senad Bužimkić i Vlatka Palić. Detaljna prava i obveze povjerenika radnika za zaštitu na radu su uređena čl. 70.-72. Zakona o zaštiti na radu. 

Verzija za ispis
 
HRT - Tribina o kolektivnom pregovaranju
U organizaciji dva reprezentativna sindikata na Hrvatskoj radioteleviziji, odnosno Samostalnog sindikata radnika HRT-a i HURS-a – Sindikata tehnike HRT-a, za radnike na HRT-u održana je javna tribina kojoj je cilj bio informirati radnike o tijeku kolektivnih pregovora na HRT-u te o budućim aktivnostima sindikata u cilju osiguravanja novog kolektivnog ugovora za radnike HRT-a.
  • Bez odgovora poslodavca!
  • Brojni problemi i brojna pitanja radnika 
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « Prva 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Zadnja »