English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « Prva 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Zadnja »
Tisak - Reakcija sindikata na obavijesti poslodavca
Nastavno na poslodavčeve Obavijesti radnicima od 12. i 19. ožujka: „Budite dio uspješne sezone“ i „Kampanja za zapošljavanje radnika“, a u kojima se radnici Tiska pozivaju da se uključe u traženje novih radnika, Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske je uputio dopis poslodavcu kao reakciju na predmetne obavijesti. Dopis upućen poslodavcu prenosimo u cijelosti:


Verzija za ispis Pročitajte više
 
HRT - Nesuglasje poslodavca i sindikata oko politike plaće
Dana 28. veljače 2018. godine održan je još jedan u nizu zajedničkih sastanaka pregovaračkih odbora sindikata i poslodavca u cilju sklapanja novog Kolektivnog ugovora za radnike HRT-a. Na dosadašnjim sastancima pregovaračkih odbora razgovaralo se o prijedlozima koje je Pregovarački odbor sindikata dostavio poslodavcu i za koje reprezentativni sindikati smatraju da ih je nužno ugraditi u novi Kolektivni ugovor. Do sada se razgovaralo o mnogim pitanjima i možemo reći da je postignut ograničeni napredak. Međutim, na posljednjem sastanku pregovaračkih odbora tema razgovora bila je politika plaća u HRT-u. 
Na sastanku je postalo jasno da pregovarački odbori sindikata i poslodavca imaju dijametralno suprotne stavove oko načina uređenja plaće za radnike HRT-a. Pregovarački odbor poslodavca je odbio prihvatiti iznijete prijedloge sindikata, i stekli smo dojam da poslodavac nije spreman na ikakav razgovor o politici plaća u cilju postizanja mogućeg konsenzusa.
Stoga je zaključeno da će se do idućeg sastanka pregovaračkih odbora, poslodavac očitovati o mogućim opcijama uređenja pojedinih pitanja u kolektivnom ugovoru koja se odnose na uređenje politike plaća u HRT-u. 

Verzija za ispis
 
Poslodavcu u DES-u upućena inicijativa za kolektivne pregovore!
Imajući u vidu nastavak kolektivnih pregovora za novi Kolektivni ugovor u Ustanovi za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom DES, te nakon što je uspostavljeno novo Upravno vijeće u DES-u, reprezentativni sindikati su 13. studenoga 2017. godine uputili poslodavcu inicijativu za nastavak kolektivnih pregovora za izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za radnike DES-a.
Iako se poslodavac do danas nije očitovao o navedenoj inicijativi reprezentativnih sindikata, uzimajući u obzir okolnost da je poslodavac u svojim dosadašnjim postupcima ukazao da uvažava dio zahtjeva koje sindikalna strana ističe prema poslodavcu i osnivačima Ustanove, sindikati su ponovili zahtjev za nastavkom kolektivnih pregovora kako bi u duhu dugogodišnjeg dijaloga poslodavca i sindikata zajednički, a ne jednostrano utvrdili radne standarde u DES-u.
Stoga su četiri reprezentativna sindikata u DES-u od poslodavca zatražila da se pregovarački odbor sindikata što prije izvijesti o mogućim terminima održavanja sastanka pregovaračkih odbora poslodavca i sindikata. Nadamo se da će se imenovanjem nove ravnateljice DES-a nastaviti socijalni dijalog u DES-u u cilju sklapanja novog kolektivnog ugovora. 

Verzija za ispis
 
Ukazali smo na loše poslovne poteze u Narodnim novinama!
U povodu članka objavljenog na Portalu 24 sata "Mekko stanje: Uložili milijune, a onda sve prodali privatniku", Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske je priopćenjem javno ukazao na loše poslovne poteze dosadašnjih uprava Narodnih novina. Naime, javno smo ukazali na okolnost da su se u proizvodnju toaletnog i higijenskog papira uložila ogromna sredstva da bi se potom ta investicija ocijenila neprofitabilnom i promašenom pa se isti posao sada prodaje drugom poslodavcu pod znatno nižom cijenom od uloženog. 

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Tisak - Program pravnog savjetovanja
U podružnici Tisak je započet program pravnog savjetovanja članova sindikata. Program je zamišljen tako da pravnica Sindikata grafičara jednom mjesečno dolazi u prostorije Tiska te joj se članovi mogu obratiti ako trebaju pomoć ili neki pravni savjet. Dosad su održana dva sastanka.
Na temelju tih sastanaka prepoznati su problemi s kojima se radnici suočavaju te se pristupilo rješavanju. Kako bi svi članovi bili upoznati s poduzetim mjerama, distribuiran im je letak u kojem su navedena određena pitanja i način njihova rješavanja.
Neka od tih pitanja su: nemogućnost korištenja godišnjeg odmora, pitanje prijevoza prodavača koji za vrijeme sezone rade na mjestu koje je udaljeno više od 30 km od njihova mjesta stanovanja, kabanice na prodajnim mjestima kao dio inventara kioska. Cilj je uspostaviti praksu sustavnog obavješćivanja radnika o uočenim problemima i njihovim rješavanjima. 

Verzija za ispis
 
Hanza medija - Izbori za Radničko vijeće i povjerenike zaštite na radu
... i to se dogodilo!
 Moram priznati da unazad nekoliko godina niti najveći optimisti među nama nisu vjerovali da će to biti moguće. Danas s ponosom možemo reći da su 31. sječnja 2018. godine održani prvi izbori za Radničko vijeće Hanza Medije, a paralelno s njima, s obzirom na to da je procedura izbora ista, održani su i prvi izbori za povjerenike za zaštitu na radu. Dogovori, razgovori i pripreme trajali su više mjeseci, jer konstituiranje prvog Radničkog vijeća je zahtjevan pothvat.
  • Dobra međusindikalna suradnja
  • Zajedničke liste
  • Razumijevanje poslodavca
  • Zajedno pokucali na sva vrata
  • Veliki odaziv birača


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Tisak - Članovi su nam najvažniji
Siječanj smo iskoristili za sastanke u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Organiziran je sastanak s prodavačima u Zagrebu, Velikoj Gorici i Sisku.
Važno nam je da članstvo kontinuirano upućujemo u njihova prava kao članova sindikata i u prava radnika iz Kolektivnog ugovora. Za naše članove izradili smo letak, koji dijelimo na sastancima, a iz kojeg je vidljivo koliko nam je važan Kolektivni ugovor te da konkretna prava radnika ne proizlaze iz Zakona o radu, nego da je Kolektivni ugovor rezultat pregovora sindikata i poslodavca. 
Na svim sastancima predajemo izvještaj o radu podružnice u 2017. godini te smo se osvrnuli na aktivnosti koje nas čekaju u 2018. godini. Uputili smo članove da će se ove godine održati redovni izbori u Sindikatu te da ćemo prema planu na izvještajno-izbornim skupštinama birati povjerenike i glavnog povjerenika. Osim redovnih izbora u Sindikatu, ove godine ćemo imati i izbore za Radničko vijeće. Ostale aktivnosti sindikata će uveliko ovisiti o događanjima koji prethode u našoj kompaniji, a članove smo izvijestili o saznanjima koja imamo o posljednjim događanjima.
Nakon radnog dijela sastanka, slijedi neobavezno druženje, na kojem i dalje izmjenjujemo razmišljanja i iskustva. U mirovinu smo otpratili i našu dugogodišnju članicu Dragicu Šustić. 

  • Tanja Čuček nova povjerenica za Zagreb
  • TISAK – Novi jamac roll up kredita
  • Sastanak s Upravom


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Utvrđivanje reprezentativnosti
Posljednjih dva mjeseca traje postupak prebrojavanja članova sindikata koji su udruženi u sindikalne središnjice čija se reprezentativnost utvrđuje na nacionalnoj razini. 
U postupku prebrojavanja članova sindikata sudjeluje i Sindikat grafičara, koji je svim poslodavcima u kojima ima svoje članove dostavio zahtjev da se dostavi podatak o broju članova sindikata kod tog poslodavca.
Do sada su podatak o broju članova dostavili skoro svi poslodavci, a tek nekolicina poslodavaca još to nije učinila. Sudeći prema pristiglim podacima o broju članova Sindikata, možemo biti zadovoljni jer podaci ukazuju na stabilnost broja članova sindikata, unatoč brojnim problemima s kojima se susreće naš sektor. 
Osim što ćemo uskoro doznati ukupan broj članova sindikata u sindikalnim središnjicama, nadamo se da će navedeni postupak ujedno potaknuti sindikate da se uhvate u koštac s problemom ugroženosti slobode na sindikalno organiziranje i unapređenja usluge koju sindikati nude svojim članovima, u cilju očuvanja prava i interesa kako naših članova, tako i svih radnika u Hrvatskoj. 

Verzija za ispis
 
HRT - Odbili sve prijedloge sindikata
Sukladno zaključku s posljednjeg sastanka pregovaračkih odbora koji je održan krajem 2017. godine, krajem siječnja poslodavac se Pregovaračkom odboru sindikata očitovao na sindikalni prijedlog novog Kolektivnog ugovora. 
Iako je poslodavac početkom pregovora najavljivao ukidanje ili smanjenje pojedinih prava radnika, iz dostavljenih prijedloga poslodavca vidljivo je da je poslodavac ublažio svoje početne zahtjeve i prijedloge. Međutim, ono što doista nije za pozdraviti jest činjenica da je poslodavac u svom očitovanju odbio gotovo sve prijedloge Pregovaračkog odbora sindikata koji su bili usmjereni na jasnije i kvalitetnije definiranje pojedinih prava radnika na Hrvatskoj radio televiziji.
Sljedeći zajednički sastanak pregovaračkih odbora sindikata i poslodavca očekuje se krajem veljače, na kojem očekujemo da će poslodavac učiniti pozitivan pomak spram prijedloga i zahtjeva Pregovaračkog odbora sindikata. 

Verzija za ispis
 
AKD - Uz broj sati povećati i plaću!
Na posljednjem zajedničkom sastanku pregovaračkih odbora sindikata i poslodavca u Agenciji za komercijalnu djelatnost (AKD), koji je održan 24. siječnja 2018. godine tema razgovora bila je plaća radnika u AKD-u. Naime, prema najavama članova pregovaračkog odbora poslodavca, poslodavac je sklon izmijeniti dosadašnju strukturu plaće koja se sastojala od osnovne plaće i varijabilnog dijela plaće koji se obračunavao i isplaćivao i na mjesečnoj i na kvartalnoj razini, te uz to povećati broj sati rada u punom radnom vremenu sa sadašnjih 37 sati, na 40 sati tjedno. 
Osnovni zahtjev sindikata u pregovorima jest povećanje, a nikako umanjenje postojeće razine prava radnika, posebice plaće radnika. Poslodavac se na posljednjem sastanku obvezao izraditi detaljne financijske izračune o ukupnim troškovima rada i o mogućnostima povećanja osnovne plaće radnika, kako bi se na temelju navedenih izračuna postigao dogovor o plaći radnika u novom Kolektivnom ugovoru.
Nastavak kolektivnih pregovora očekuje se sredinom veljače, kao i konačni dogovor o plaći radnika u AKD-u. 

Verzija za ispis
 
Stranica: « Prva 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Zadnja »