English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Izrada Programa obrazovanja 2012.-2015.

Izborne skupštine podružnica i V. Kongres Sindikata su iza nas i novi sindikalni povjerenici već su dobrano u prvom dijelu svojeg četverogodišnjeg mandata. Neki od njih po prvi puta se susreću s ovom dužnosti, a neki ju već obavljaju godinama kroz više mandata.
I do sada se obrazovanju sindikalnih povjerenika i aktivista obraćala znatna pažnja, pa su u ovom mandatnom ciklusu već održana dva seminara, no  pokušava se napraviti i korak više. Obrazovanje u okviru Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske biti će još intenzivnije i što više sustavno.
Prema odluci s posljednje sjednice Predsjedništva Sindikata, u okviru Stručnih službi napravljen je nacrt Programa obrazovanja u Sindikatu grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske od 2012. do 2015. godine, prema kojem bi se izvršilo primjereno obrazovanje na svim temeljnim razinama djelovanja našeg Sindikata. S obzirom na strukturu aktivnosti, potrebno znanje i interese potencijalnih polaznika, obrazovni procesi podijeljeni su u tri osnovne grupe: 1.) Sindikalni povjerenici; 2.) Redovni članovi i ostali radnici; 3.) Učenici i studenti Grafičke škole i fakulteta.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Planovi aktivnosti sindikalnih podružnica

U stručnim službama sačinjeni su Planovi aktivnosti sindikalnih podružnica za 2012. godinu, čiji su predstavnici bili prisutni na nedavno održanom Seminaru u Jezerčici.
Konceptualno svaki plan sadrži listu aktualnih problema radnika i otvorenih pitanja u pojedinoj podružnici s planom aktivnosti u njihovom rješavanju. Planovi sadrže i predviđene aktivnosti u kolektivnom pregovaranju podružnice s naznakom instituta koje bi trebalo unaprijediti. Sastavni dio planova su i aktivnosti za dodatnu animaciju članova, predviđeni modaliteti suradnje s ostalim predstavnicima radnika, suradnje sa stručnim službama sindikata, te su utvrđeni koraci izmjena i dopuna ali i provedbe samih planova.
Učinjen je veliki posao i na sindikalnim povjerenicima odnosno povjereništvima jest da predmetne planove rasprave i potvrde sa članstvom, pa da pristupe njihovoj provedbi, a u koju svrhu se namjerava tražiti i povratna informacija o provedenim aktivnostima.

Verzija za ispis
 
Upravni odbor sredstava solidarnosti - Dodijeljeno 90.000,00 kuna pomoći

Upravni odbor sredstava solidarnosti u ovom sazivu održao je svoju drugu sjednicu u četvrtak 12. travnja ove godine. Sjednicu je vodila predsjednica Upravnog odbora Dubravka Prpić a sastanku su prisustvovali i  Željka Sambolek Mikota, Bernarda Grabić, Danko Tresić Pavičić, Mario Meić, Božidar Žvorc, Milena Miščević te Boris Šifter.
Članovi Upravnog odbora upoznati su sa stanjem sredstava solidarnosti po fondovima koji postoje unutar sredstava. Posebni naglasak je bio na stanju Fonda za posmrtnine iz kojeg se isplaćuju posmrtne pripomoći i jednokratne pomoći za teške bolesti članova sindikata. Budući da se zadnjih godina povećao broj zahtjeva za pomoći smanjila su se  sredstava na računu i to osjetno. Naime priliv sredstava  bio je manji od sredstava koja je Upravni odbor dodijelio članovima kao pomoć. Prosječno se fond godišnje smanjivao za 100.000,00 kuna što je prijetilo da se fond isprazni i da se obustave isplate pomoći. Da se to ne bi dogodilo Upravnom odboru su predložene mjere kojima će se to izbjeći. Upravni odbor je prijedloge prodiskutirao i prihvatio te će kao takvi biti upućene Predsjedništvu Sindikata grafičara na prihvaćanje. Kriteriji i način rada ove se godine neće mijenjati a za slijedeću godinu će se donijeti odluka o prenamjeni dijela sredstava za potrebe isplate jednokratnih pomoći iz drugih fondova, te smanjenje posmrtnih pripomoći za umrle članove.
Osim toga informirani su i o stanju individualnih kredita o potrebi opomena, tužbi i otpisa djela kredita za umrle članove i članove iz društava koja su propala. 
Upravni odbor donio je i odluke o 50 zahtjeva u kojima članovi traže jednokratne pomoći zbog bolesti ili dugotrajnog bolovanja. Nekoliko zahtjeva je odbijeno a većina je odobrena i dodijeljena im je pomoć u iznosu od tisuću, tisuću petsto ili 2.250,00 kuna. Ukupno je dodijeljeno oko 90.000,00 tisuća kuna. Ovaj značajni iznos pomoći će mnogima a ujedno će biti odgovor onima koji pitaju zašto biti član Sindikata grafičara. Između ostalog i za pomoć u teškim trenucima bolesti.

Verzija za ispis
 
Peta sjednica Predsjedništva Sindikata - Znatna sredstva idu u solidarnost

Peta sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana je u srijedu 20. ožujka 2012. godine u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu.

 • Planovi aktivnosti podružnica
 • Stabilno materijalno-financijsko poslovanje
 • (Pre)velika sredstva u karitativne svrhe
 • Nastavak obrazovanja
 • 35. Susreti u Umagu
 • Zakon o reprezentativnosti
Verzija za ispis Pročitajte više
 
3. sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske - U novu godinu s mnogim aktivnostima

Dana 21. prosinca 2011. godine u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu održana je treća sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, na kojoj su uz članove Predsjedništva bili prisutni i članovi Nadzornog odbora, Statutarne komisije, Savjeta i Redakcije lista Grafičar, Regionalni povjerenici te pripadnici Stručne službe Sindikata.

 • S novinarima za Kolektivni ugovor djelatnosti
 • Nova sindikalna podružnica
 • Ulaganje u Royal međugeneracijska solidarnost
 • Idući susreti u Umagu?
 • Konstituiranje Nadzornog odbora i Statutarne komisije
 • Radna skupina za animaciju članova
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Sindikalnim entuzijazmom protiv krize i problema

Seminar za novoizabrane sindikalne povjerenike - Jezerčica 25. do 27. studeni 2011.g.

U izbornom procesu koji se svakih četiri godine provodi u Sindikatu grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske ove godine izabrani su novi sindikalni povjerenici od kojih mnogi i po prvi puta. Stoga je novi ciklus edukacije i sustavnog obrazovanja sindikalnih aktivista počeo seminarom za sindikalne povjerenike iz svih podružnica. Značajan broj sindikalnih povjerenika odazvao se i sudjelovao na ovom seminaru, a uz prepuni radni tempo to je bila i prilika da se svi međusobno upoznaju te postanu svjesni da oni i njihove podružnice nisu sami, već su dio velike obitelji.
Posebno je ohrabrujuće pozitivno ozračje koje je vladalo među sudionicima. Unatoč krizi i mnogim problemima koji su istaknuti, entuzijazam i spremnost na sindikalni rad koju su iskazali sudionici daje nam pravo da pozitivno gledamo na budućnost našeg sindikata.   

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Predstavljamo članove novog saziva Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske - Na mlađima sindikat ostaje

Na V. Kongresu Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održanom 11. i 12. lipna ove godine u Umagu, tajnim je glasanjem izabrano 12 delegata za članove Predsjedništva, te predsjednik Sindikata koji je prema statutu i vodeći član tog najvišeg stalnog tijela našeg sindikata.
U sastavu ovog Predsjedništva nalazimo 5 novih članova. Osnažio se broj žena, ali se znatno povećao i udio mlađih članova Predsjedništva, što nam ukazuje da naš sindikat ima sigurnu budućnost. Ovom prilikom kratko predstavljamo sve članove novog saziva Predsjedništva.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
2. sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske - Kako do Kolektivnog ugovora djelatnosti

Druga sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske u novom sazivu održana je 9. studenog 2011. godine u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu. Sjednici su prisustvovali članovi Predsjedništva, predstavnici stručnih službi, te kao gost predsjednik Sindikata novinara Hrvatske Anton Filić.

 • Kooptiranje člana predsjedništva
 • Nova sindikalna podružnica
 • Pregovori za Kolektivni ugovor djelatnosti pred zidom
 • Autonomni sindikati
 • Stabilno materijalno-financijsko poslovanje
 • Novi savjet lista Grafičar
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Konstituiran novi Upravni odbor sredstava solidarnosti

Prva a ujedno i konstituirajuća sjednica Upravnog odbora sredstava solidarnosti Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske (UOSS) održana je  27. listopada 2011. godine. Upravni odbor sredstava solidarnosti upravlja, brine i raspodjeljuje sredstva solidarnosti prema namjenama pojedinog fonda. Čine ga devet sindikalnih povjerenika a bira ih predsjedništvo Sindikata. Između sebe biraju predsjednika i zamjenika. 
Na sjednici su bili prisutni novoizabrani članovi Upravnog odbora sredstava solidarnosti; Željka Sambolek Mikota iz Školske knjige, Božidar Žvorc iz Zrinskoga - Čakovec, Jasenka Brigljević iz Narodnih novina, Milena Miščević iz Bakrotiska - Garešnica, Dubravka Prpić iz Tiska, Dušan Krepčić iz Glasa Istre Trgovina - Pula, Siniša Didić iz Slobodne Dalmacije - Split i Mario Meić iz Agencije za komercijalnu djelatnost, dok sastanku nije  prisustvovala Bernarda Grabić iz Glasa Slavonije - Osijek.
Prema odredbama statuta Sindikata grafičara konstituiranje Upravnog odbora sredstava solidarnosti vrši predsjednik Sindikata, no zbog njegovog odsustva učinio je to Boris Šifter koji ujedno i sve stručne i tehničke poslove za taj odbor.
Za predsjednika UOSS predložena je i izabrana Dubravka Prpić iz sindikalne podružnice Tisak, a za zamjenika Božidar Žvorc iz sindikalne podružnice  Zrinski.
Upravni odbor sredstava solidarnosti je nakon konstituiranja izabrao članove Kreditnog odbora koji vodi brigu o individualnom kreditiranju članstva preko Centar banke. Predloženi su i izabrani  Dubravka Prpić, Željka Sambolek Mikota i Mario Meić.
Nakon tog djela sjednice Upravni odbor je informiran o zapisniku zadnje sjednice starog saziva te informaciju o stanju sredstava po pojedinom fondu  uz napomenu da se zbog većeg rashoda od prihoda u Fondu za posmrtnine, predsjedništvu Sindikata grafičara uputi dopis sa zahtjevom za povećanje postotka odvajanja iz članarine kako bi se povećala sredstva u njemu.
Sjednica je završila pregledom prispjelih zahtjeva naših članova za pomoć i raspodjelom sredstava Fonda za posmrtnine. Odobrene su dvije posmrtne pripomoći za umrle članove te je dodijeljeno trideset četiri jednokratne pomoći zbog bolesti i dugotrajnih bolovanja članovima koji su to tražili putem svojih povjereništava i uz medicinsku dokumentaciju. Ukupno je članovima sindikata  dodijeljeno 70.250,00 tisuća kuna.

Verzija za ispis
 
Više mladih u novom Predsjedništvu

Prva konstituirajuća sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, izabranog na V. Kongresu Sindikata, održana je 1. lipnja 2011. godine u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu.
Ohrabruje činjenica da se u novom sastavu Predsjedništva povećao broj njegovih članova u dobi do 40 godina, sa tri na pet članova, čime se pokazuje da postoji mladi kadar koji želi i spreman je nastaviti sa sindikalnim radom. Također je povećan i broj žena sa četiri na pet, pa je zatupljenost žena među 12 izabranih članova 42% (ostvarena je ciljana zastupljenost svakog spola od 40% koju je preporučila naša međunarodna središnjica UNI).    

 • Članovi novog Predsjedništva
 • Aleksandar Žaja dopredsjednik Predsjedništva
 • Imenovan novi UOSS
 • Iščlanjenje iz Matice hrvatskih sindikata
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »