English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
2. sjednica Statutarne komisije Sindikata - Najavljene potencijalne izmjene Statuta Sindikata

Dana 16. prosinca 2016. godine održana je 2. sjednica Statutarne komisije Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti na kojoj je najviše riječi bilo o mogućim izmjenama Statuta Sindikata. Uz zadržavanje svoga izvornog imena i članstva, Sindikat grafičara se okreće i prema novim medijima te je potrebno Statut tome prilagoditi. Stoga se razmatra češće sastajanje članova Statutarne komisije u idućem razdoblju kako bi radili na izmjeni Statuta, koji će se vjerojatno mijenjati na idućem Kongresu.

Verzija za ispis
 
Seminar za sindikalne povjerenike i aktiviste - Organiziranje,temelj djelovanja svakog sindikata

U Mariji Bistrici održan je od 14. do 16. listopada 2016. godine seminar za sindikalne povjerenike i aktiviste Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske. Tema prvog dijela ovog seminara bila je organiziranje članova, odnosno kako pridobiti nove članove. Moderator i predavač o temi organiziranja bio je Erkan Elroy, direktor organiziranja za Europu pri UNI Global Unionu. Slična tema, vezana uz organiziranje, bila je obrađena na seminaru u studenom 2015. godine od gđe. Danice Lisičar, no g. Erkan tu je temu obradio na drugačiji pristup, tako da su prisutni dobili još bolju sliku o tome kako uspješnije organizirati svoje članove i pridobiti nove u sindikat.
U drugom dijelu seminara, predstavnici stručne službe sindikata sa sudionicima su aktualizirali pitanja iz radnog odnosa, kao što su rad na određeno vrijeme, organizacija radnog vremena, zaštita na radu itd., a potom su sudionici pripremili platforme za program rada podružnica i daljnje aktivnosti. Također su prezentirani kolektivni ugovori po podružnicama.

 • Zašto je bitno imati veliku sindikalnu zastupljenost
 • Važnost planiranja
 • Organizacijski ciklus
 • Kolektivne akcije
 • Aktivno slušanje
 • Izrada programa rada podružnica
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Upravni odbor sredstava solidarnosti - Solidarnost na djelu

Druga sjednica Upravnog odbora sredstava solidarnosti Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana je 22. travnja 2016. godine. Na sjednici su bili prisutni članovi Upravnog odbora sredstava solidarnosti: Željka Sambolek Mikota iz Školske knjige, Božidar Žvorc iz Zrinskoga – Čakovec, Jasenka Brigljević iz Narodnih novina, Milena Miščević iz Bakrotiska – Garešnica, Bernarda Grabić iz Glasa Slavonije – Osijek, Doriano Buršić iz Istragrafike – Rovinj, Danko Tresić Pavičić iz DES-a – Split, dok je Siniša Terzić iz Model pakiranja bio odsutan. Sastanku je prisustvovao Boris Šifter koji operativno prati rad Upravnog odbora. 
Predsjednica Upravnog odbora Jasenka Brigljević predložila je dnevni red te su članovi nakon toga prihvatili zapisnik i izvještaj o stanju fondova u 2015. godini koje im je prezentirao Boris Šifter.
Sjednica je nastavljena prezentacijom prijedloga teksta Pravilnika sredstava solidarnosti koji se mijenja zbog izmjena u praksi, odnosno načina plaćanja i isplate pomoći članovima te promjena obrazaca za pojedine isplate s podacima koji su propisani propisima o knjigovodstvu. Članovi UOSS-a pregledat će predloženi tekst te dati primjedbe kako bi se tekst uputio Predsjedništvu na raspravu i prihvaćanje.
Nakon toga sjednica je nastavljena pregledom prispjelih zahtjeva naših članova za jednokratne pomoći i raspodjelom sredstava Fonda za posmrtnine. Odobreno je šest posmrtnih pripomoći za umrle članove te je dodijeljeno trideset devet jednokratnih pomoći zbog bolesti i dugotrajnih bolovanja članovima koji su to tražili preko svojih povjereništava i uz medicinsku dokumentaciju. Ukupno je dodijeljeno 14.000,00 kuna za posmrtnine te nešto manje od 70.000,00 kuna za jednokratne pomoći.

Verzija za ispis
 
4. sjednica Predsjedništva - Uredno materijalno-financijsko poslovanje Sindikata

 Agneza Novački Somek, voditeljica materijalno-financijskog poslovanja, uz veći broj tabelarnih prikaza dala je opširno izvješće o prihodima i rashodima za 2015. godinu. U 2015. godini bilježimo rast prihoda od članarine, koja je ujedno najznačajniji prihod Sindikata. Ostali važni izvori prihoda su prihod od zakupnina, prihod od kamata te ostali prihodi.
I prihodi i rashodi su bili u granicama plana, pri čemu u ukupnoj strukturi rashoda na sindikalne podružnice otpada 25,01%, a na zajedničke funkcije i solidarnost 74,99%. U odnosu na proračun za 2014. godinu ukupni rashodi su veći za 2,4%.

 • Odluka o stupanju u sindikalnu središnjicu
 • Organizacija 37. susreta SGI
 • Nastavljamo s radom

 

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Nadzorni odbor - Uredno financijsko-materijalno poslovanje

Nadzorni odbor Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske u sastavu: Petra Mirčić, Eva Majstorović, Dubravko Keresteš i Dragan Radetić, sastao se 11. ožujka 2016. godine i izvršio pregled financijsko-materijalnog poslovanja za 2015. godinu.
Pregledom su obuhvaćeni ukupni prihodi i rashodi na razini Sindikata te analitika poslovanja za zajedničke funkcije i sindikalne podružnice, izvješće o potraživanjima i obvezama, prihodima i rashodima sredstava solidarnosti te prijenos viškova i manjkova u 2016. godinu.
U poslovanju Sindikata nisu uočene nepravilnosti te je Nadzorni odbor navedena izvješća o financijsko-materijalom poslovanju za 2015. godinu uz pozitivnu ocjenu proslijedio na usvajanje Predsjedništvu na sjednici koja će biti održana 22. ožujka 2016. godine.

Verzija za ispis
 
3. sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske - Radno kročimo u novu godinu

Treća sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana je u petak 18. prosinca 2015. godine u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu.

 • Novi članovi Predsjedništva i potvrde konstituiranja Nadzornog odbora i Statutarne komisije
 • Odluka o privremenom financiranju
 • Sindikalna podružnica E-kolektor
 • Nova voditeljica radno-pravne zaštite
 • Vizualno rješenje nove članske iskaznice i pristupnice Sindikatu
 • Organiziranje Susreta SGI 2016.
 • 150 godina Hrvatskog grafičkog glazbenog društva Sloga


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Konstituiranje novog saziva Nadzornog odbora Sindikata

Prva konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana je 18. prosinca 2015. godine u 11,00 sati u Domu Sindikata.
Nadzorni odbor Sindikata izabran je u lipnju 2015. godine na Kongresu, te ga je sada bilo potrebno konstituirati. Novi saziv Nadzornog odbora Sindikata konstituiran je u sljedećem sastavu: Dubravko Keresteš (Zrinski), Eva Majstorović (Odašiljači i veze), Petra Mirčić (Tisak), Dragoslav Radetić (Istragrafika) i Blaženka Vuk (Školska knjiga). Za predsjednicu je jednoglasno izabrana Petra Mirčić.
Nadzorni odbor je jedan od važnijih organa Sindikata i njegove zadaće i ovlasti su propisane Statutom, a to su: nadzire ostvarivanje utvrđene financijske politike Sindikata i potiče njezino poboljšanje; kontrolira financijsko poslovanje u svim dijelovima Sindikata te ima pravo kontrole ispravnog i namjenskog trošenja sredstava i uporabe imovine od strane Predsjedništva i u cijelom Sindikatu; nadzire ukupnu materijalno-financijsku politiku Sindikata. Navedene poslove i zadaće obavlja na temelju posebnog Pravilnika o materijalno-financijskom poslovanju, koji donosi Predsjedništvo.

Verzija za ispis
 
Konstituiranje novog saziva Statutarne komisije Sindikata

Prva konstituirajuća sjednica Statutarne komisije Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana je 18. prosinca 2015. godine u 11,30 sati u Domu Sindikata.
Statutarna komisija Sindikata izabrana je u lipnju 2015. godine na Kongresu te ju je sada bilo potrebno konstituirati. Novi saziv Statutarne komisije Sindikata konstituiran je u sljedećem sastavu: Marinko Babić (Slobodna Dalmacija), Alen Dedić (Odašiljači i veze), Jelica Horvat (Lana – Karlovačka tiskara) i Jelena Krajačić (Tisak). Za predsjednika Statutarne komisije jednoglasno je izabran Alen Dedić.
Statutarna komisija je organ koji se izabire na Kongresu i za svoj rad odgovara Kongresu. Ima sljedeće zadaće i ovlasti: tumači odredbe Statuta i drugih statutarnih akata; ocjenjuje i donosi odluke o usklađenosti odluka podružnice i organa Sindikata, kao i dokumenata statutarnog karaktera, koje donosi Predsjedništvo, u skladu sa Statutom; razmatra i rješava prigovore i žalbe statutarnog karaktera, koje Sindikatu upućuju njegovi članovi i organi; analizira i nadzire primjenu Statuta i predlaže njegove izmjene i dopune.

Verzija za ispis
 
Konstituiran Upravni odbor sredstava solidarnosti

Sjednica na kojoj je konstituiran Upravni odbor sredstava solidarnosti Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana je  23. 10. 2015. godine. Na sjednici su bili prisutni novoizabrani članovi Upravnog odbora sredstava solidarnosti;  Željka Sambolek Mikota iz Školske knjige, Božidar Žvorc iz Zrinskoga - Čakovec, Jasenka Brigljević iz Narodnih novina, Milena Miščević iz Bakrotiska - Garešnica, Bernarda Grabić iz Glasa Slavonije - Osijek, Doriano Buršić iz Istragrafike - Rovinj, Danko Tresić Pavičić iz DES-a – Split te Siniša Terzić iz Model pakiranja, predsjednik Sindikata Darije Hanzalek te Boris Šifter. Sastanku nije prisustvovala Dubravka Prpić iz Tiska. Većina je bila član UOSS i do sada dok su Doriano Buršić i Siniša Terzić novi članovi.
Prema odredbama statuta Sindikata grafičara konstituiranje UOSS vrši predsjednik Sindikata što je Darije Hanzalek i učinio.  Predsjednik je pozdravio prisutne, upoznao sa odlukom Predsjedništva koje ih je odabralo te im čestitao na imenovanju. Upoznao ih je sa aktima Sindikata koji reguliraju rad UOSS i zaželio uspješan rad slijedeće četiri godine.
Upravni odbor sredstava solidarnosti upravlja, brine i raspodjeljuje sredstva solidarnosti prema namjenama pojedinog fonda. Čine ga devet sindikalnih povjerenika a bira ih predsjedništvo Sindikata. Između sebe biraju predsjednika i zamjenika.  Za predsjednika UOSS predložena je i izabrana Jasenka Brigljević iz sindikalne podružnice Narodne Novine a za zamjenika Božidar Žvorc  iz sindikalne podružnice  Zrinski.
Upravni odbor sredstava solidarnosti je nakon konstituiranja izabrao članove Kreditnog odbora koji vodi brigu o individualnim kratkotrajnim pozajmicama članstvu koje se provodi preko stručne službe Sindikata. Predloženi su i izabrani  Jasenka Brigljević, Željka Sambolek Mikota i Siniša Terzić.
Nakon tog djela sjednice Upravni odbor je informiran o zapisniku zadnje sjednice starog saziva te informaciju o stanju sredstava po pojedinom fondu za razdoblje prvih devet mjeseci 2015. godine.
Sjednica je nastavljena pregledom prispjelih zahtjeva naših članova za jednokratne pomoći i raspodjelom sredstava Fonda za posmrtnine. Odobreno je šest posmrtnih pripomoći za umrle članove te je dodijeljena trideset jedna jednokratna pomoći zbog bolesti i dugotrajnih bolovanja članovima koji su to tražili putem svojih povjereništava i uz medicinsku dokumentaciju. Ukupno je dodijeljeno 14.000,00 kuna za posmrtnine te nešto manje od 50.000,00 kuna za jednokratne pomoći.

Verzija za ispis
 
Sjednica Savjeta lista Grafičar - Grafičar nastavlja informirati naše članove

Sjednica Savjeta lista Grafičar održana je 22. listopada 2015. godine u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu, uz prisustvovanje članova Savjeta: Ana-Marija Presečan, Davorin Šaramo, Veljko Vlahović i Aleksandar Žaja (Dane Bičanić odsutan).
Darije Hanzalek, dosadašnji glavni urednik lista pružio je članovima Savjeta izvještaj o radu redakcije i lista zadnjeg sastanka odnosno od broja 250. do 280., najavivši kako nakon 130 brojeva uređivanja i s obzirom na ostale funkcije u sindikatu smatra primjerenim funkciju glavnog urednika prepustiti drugoj osobi.
U kratkoj raspravi potvrđeno je kako list Grafičar i dalje uspješno ostvaruje svoju informativnu, edukativnu i dokumentarističku zadaću te se s takvim radom treba nastaviti i dalje. Kod prihoda i rashoda lista Grafičar uočen je porast troškova poštarine, što je posljedica novog načina dostave lista svakome članu na kućnu adresu, no ovakav način distribucije potvrđen je kao poželjan te će se s njime nastaviti dok postoje mogućnosti za to.
U pitanju uređivačke politike Savjet je zaključio da u sadržajnom pogledu list Grafičar treba zadržati svoju raznovrsnost, za svakog čitatelja ponešto, te da valja obratiti pozornost na to da se list dodatno obogati sadržajima i rubrikama koje su u središtu pažnje mlađih čitatelja. Sukladno mogućnostima Savjet predlaže obratiti pažnju i da se vizualni identitet lista kreće prema modernijem uz obraćanje dodatne pozornosti na kvalitetu fotografija.
Na sjednici Predsjedništva Sindikata grafičara održanoj idućeg dana, 23. listopada, izabrani su novi članovi Savjeta lista Grafičar: Ana Marija Presečan, Davorin Šaramo, Željka Sambolek Mikota, Miro Horvat i Bruno Margitić. Za novog glavnog urednika lista imenovan je Stjepan Kolarić, koji je uz list Grafičar usko vezan kao konstanta od njegovog samog osnivanja.

Verzija za ispis
 
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »