English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
13. sjednica Predsjedništva - Priznanja za uspješno organiziranje
Trinaesta sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana je u petak, 14. prosinca 2018. godine, u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu. Drugom dijelu sjednice su, uz članove Predsjedništva, bili prisutni i članovi Nadzornog odbora, Statutarne komisije, regionalni povjerenici te sindikalni povjerenici.

 • Financijska izvješća
 • Pregled kolektivnih ugovora
 • Novi član Predsjedništva
 • Odluka o održavanju 40. SGI
 • Informacije o projektima
 • Priznanja za uspješno organiziranjeVerzija za ispis Pročitajte više
 
7. sjednica UOSS - Odobrene solidarne pomoći za 46 članova Sindikata
Dana 19. travnja 2018. godine održana je 7. sjednica Upravnog odbora sredstava solidarnosti na kojoj su članovi i članice Upravnoga odbora odobrili isplatu solidarnih pomoći za 46 članica i članova Sindikata grafičara, koji su podnijeli zahtjev za solidarnom pomoći radi dugotrajnog bolovanja ili teških bolesti. Solidarna pomoć nije odobrena za tri članice Sindikata s obzirom na to da su solidarnu pomoć dobile u travnju ove godine. 
Ukupan iznos isplaćenih solidarnih pomoći je 69.500,00 kn, a članicama i članovima su se odobrile pomoći u iznosima od 500,00 do 2.000,00 kn.
Imajući u vidu posebno tešku i osjetljivu situaciju članova i članica Sindikata grafičara u sindikalnoj podružnici Zrinski d.d. Čakovec, koji već mjesecima nisu primili plaću, Upravni odbor sredstava solidarnosti je ujedno odobrio isplatu solidarne pomoći članovima i članicama Sindikata te sindikalne podružnice, čim se za to steknu uvjeti (tj. otvori stečajni postupak).
S obzirom na to da se u postupku odobravanja sindikalnih kratkoročnih pozajmica, kada je riječ o kriterijima prema kojima se članovima sindikata odobrava solidarna pomoć, pojavljuju određene nedorečenosti, Upravni odbor je zatražio od stručnih službi Sindikata da pripremi prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika sredstava solidarnosti koji je Predsjedništvo usvojilo 16. prosinca 2016. godine, kako bi se izmjene i dopune Pravilnika predložile Predsjedništvu Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske. 

Verzija za ispis
 
Radna grupa za izmjenu Statuta Sindikata grafičara
Potpisivanjem sporazuma s Odašiljačima i vezama, a koje je nastavljeno potpisivanjem sporazuma sa Sindikatom Radnika HRT-a započeo je proces povezivanja Sindikata grafičara sa sindikatima medija. Imajući u vidu današnje tržište rada i okrenutost prema medijima i novim tehnologijama, nameće se potreba i da sindikalni pokreti prate takvu stvarnost. Naravno, ne zanemarujući grafičare koji čine bitnu okosnicu našeg Sindikata, pokazuje se potreba da se i Sindikat grafičara okrene i prema novim medijima, te da slijedom toga djelomično mijenja svoju organizacijsku strukturu i Statut. 
Kako bi se iznašli najbolji modaliteti takvog okrupnjivanja, oformljena je Radna grupa za izradu prijedloga okrupnjavanja u „Sindikat tiskarstva, nakladništva, medija i usluga“ (radni naziv), koja je svoj prvi sastanak održala dana 28. rujna 2018.g. Članovi Radne grupe su kolege iz svih tzv. grupa (grafičari, medij, usluge) našeg Sindikata. Radna grupa će na svojim sastancima raspraviti i na kraju odlučiti o Nacrtu nove organizacije Sindikata, koji će biti prezentiran Predsjedništvu i na kraju ako bude prihvaćen, usvojen na Kongresu 2019.g.

 • Vizija budućeg rada
 • Organizacija Sindikata grafičara
 • Naziv Sindikata


 

Verzija za ispis Pročitajte više
 
12. sjednica Predsjedništva - Protiv najavljene mirovinske reforme
Dvanaesta sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana je u petak 28. rujna 2018. godine u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu. 

 • Kooptiranje novih članova Predsjedništva
 • zbori u sindikalnim podružnicama
 • Radna grupa za izradu nacrta okrupnjavanja
 • Mirovinska reforma i aktivnosti Sindikata
 • Informacije iz redovnog poslovanja Sindikata


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Nova pravila za kratkoročne pozajmice
Na 6. sjednici, koja je održana 13. travnja 2018. godine Upravni odbor sredstava solidarnosti utvrdio je sljedeća pravila u postupanju prilikom odobravanja sindikalnih kratkoročnih pozajmica, s obzirom na to da su se u praksi pojavljivale određene nedorečenosti u postupku.

 • Dozvoljeni iznosi pozajmica
 • Postupanja Sindikata u slučaju neispunjavanja ugovornih obveza od strane korisnika
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Upravni odbor sredstava solidarnosti - Odobrene solidarne pomoći
Dana 13. travnja 2018. godine održana je 6. sjednica Upravnog odbora sredstava solidarnosti na kojoj su članovi i članice Upravnoga odbora odobrili isplatu solidarnih pomoći za 60 članica i članova Sindikata grafičara, koji su podnijeli zahtjev za solidarnom pomoći radi dugotrajnog bolovanja ili teških bolesti.
Ukupan iznos isplaćenih solidarnih pomoći je 81.500,00 kn, a članicama i članovima pomoći su se odobrile u iznosima od 500,00 do 2.000,00 kn.
S obzirom na to da se u postupku odobravanja sindikalnih kratkoročnih pozajmica pojavljuju određene nedorečenosti, na sjednici Upravnog odbora su se donijele odluke o pravilima u postupanju kako bi se članovi sindikata mogli pravovremeno informirati o pravilima te sukladno njima zahtijevati pozajmicu. 

Verzija za ispis
 
Projekt Sindikata grafičara - Dijalog i znanje napredak grade
Dana 29. ožujka 2018. godine Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti je s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava potpisao ugovor o financiranju projekta „Dijalog i znanje napredak grade“, a vrijednost projekta je 1,221.224,78 kn. Projekt je financiran sredstvima europskih fondova. Ukupno će biti financirano 15 projekata, a projekt našeg Sindikata je zauzeo 2. mjesto u bodovnom pragu.

 • Svrha projekta
 • Primjena ZOR-a s fokusom na unapređenje razine radnih prava
 • Socijalnim dijalogom do sigurnih radnih mjesta i boljih uvjeta rada
 • Komunikacijske vještine, ključan preduvjet za bolji socijalni dijalog
 • Komunikacijski alati u funkciji kvalitetnijeg interesa radnika
 • Međunarodna konferencija
 • Izrada priručnika o obrađenim temamaVerzija za ispis Pročitajte više
 
11. sjednica Predsjedništva - Uskoro slijedi novi izborni ciklus
Jedanaesta sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana je u petak 23. ožujka 2018. godine u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu. 
 • Pregled prihoda i rashoda za 2017. g.
 • Odluka o raspisivanju izbora u Sindikatu 
 • Povezivanje sa sindikatima medija i usluga
 • Mogućnosti za članstvo: OVB, Life, BE-ON
 • 39. SGI 
 • Odobren projektVerzija za ispis Pročitajte više
 
9. sjednica Predsjedništva - Priznanja za uspješno organiziranje
Deveta sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana je u petak 15. prosinca 2017. godine u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu. Na drugom dijelu sjednice su, uz članove Predsjedništva, bili prisutni i članovi Nadzornog odbora, regionalni povjerenici, te sindikalni povjerenici.
 • Financijska izvješća
 • Priznanja za uspješno organiziranje
 • Informacije o Domu sindikata grafičara
 • Ostale aktivnostiVerzija za ispis Pročitajte više
 
5. sjednica Povjereništva
U subotu 11. 11. 2017. održana je 5. sjednica Povjereništva podružnice Tisak. Sjednici su uz povjerenike pozvani i predstavnici središnjice, predsjednik Darije Hanzalek, voditeljica plaća i kolektivnog pregovaranja Marina Kasunić Peris te pravnica Matea Mikić. 
Predan je izvještaj o radu podružnice za razdoblje od siječnja do listopada 2017. godine. Povjerenici su dobili uvid u brojčano stanje članova sindikata, kretanje članstva kroz godinu te kakav je utjecaj Lex Agrokora na brojnost članova u sindikatu. 
Za našu podružnicu 2018. godina je izborna godina, kada će se na skupovima ponovno birati povjerenici. Dogovoreno je da ćemo na sljedećoj sjednici povjereništva izraditi plan skupova te ćemo odrediti datum Skupštine koja će se održati u lipnju sljedeće godine.
Obavijestili smo naše povjerenike da će se sljedeće sindikalne igre Sindikata grafičara održati u Zadru – Zaton u razdoblju od 7. 6. do 10. 6. 2018. godine.
Pravnica Sindikata grafičara podnijela je izvještaj o sudskim procesima koji se trenutačno vode za naše članove, o njihovom statusu te nam je dala eventualne prognoze ishoda. U ovom trenutku je obustava svih sudskih procesa jer je Vrhovni sud dostavio mišljenje niže stupanjskim sudovima da se prekidaju postupci i u radnim sporovima, premda je u samom lex Agrokoru propisano drugačije, odnosno izričito je propisano da se postupci u radnim sporovima ne prekidaju. S naše strane su podnesene žalbe u tom smislu te se očekuje pozitivno rješenje suda i nastavak svih postupaka u kojima zastupamo naše članove.
Na sjednici smo dogovorili sve o daljnjim aktivnostima i obavezama prema našem članstvu. 

Verzija za ispis
 
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »