English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Konstituiran novi saziv Predsjedništva Sindikata
Dana 18. listopada 2019. godine u Domu Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske u Zagrebu održana je prva konstituirajuća sjednica Predsjedništva Sindikata. 

 • Novi organi Sindikata
 • Rekapitulacija 7. kongresa
 • Izbor dopredsjednika Predsjedništva Sindikata
 • Imenovanje članova Upravnog odbora sredstava solidarnosti
 • Korištenje novog naziva i vizualnog identiteta Sindikata
 • Vraćamo se na Mali Lošinj
Verzija za ispis Pročitajte više
 
UNI i UNI Europa grafički sektor - "Naš sindikat se bori"
Više od 100 delegata iz 41 zemlje i 52 različita sindikata okupili su se 21. i 22. listopada ove godine na 5. globalnoj konferenciji UNI grafičkog i ambalažnog sektora u Toledu (Španjolska) kako bi sumirali posao koji je izvršen posljednje četiri godine, i raspravili nove izazove u kojima dominiraju tehnološke promjene i politička nestabilnost svijeta. 
UNI Europa grafički i ambalažni sektor također je održao svoju 5. regionalnu konferenciju 24. i 25. listopada na istome mjestu, promatrajući istu problematiku iz prizme industrijskih odnosa u Europi. 
Slogan obje konferencije bio je: "Naš sindikat se bori!" Tu poruku u svojim pozdravnim govorima istaknuli su zamjenica glavne tajnice UNI-ja Alke Boessiger, Unai Sordo, glavni tajnik CCOO (Španjolska), Joaquina Rodriguez, predsjednica UNI grafičkog i ambalažnog sektora, Simon Dubbins, predsjednik UNI Europa grafičkog i ambalažnog sektora, te Oliver Rothing, glavni tajnik UNI Europe.
"Naš sindikat se bori!" – točno je. Ali kako? – pitanje je. Odnosi u Europi, a posebice svijetu, takvi su da se radnici često zaista moraju boriti za svoja prava, no modaliteti te borbe i njihova prilagodba današnjim modernim i raznolikim industrijskim odnosima vjerojatno su i najveći izazov pred sindikatima. 

 • Trendovi sektora
 • Europa i dalje vuče
 • Akcijski planovi 2019.-2023.
 • Isto vodstvo
 • Potencijalni zajednički projekt


Verzija za ispis Pročitajte više
 
4. studeni – Europski dan jednakih plaća - Žene od 4. 11. rade besplatno!?
U povodu obilježavanja Europskog dana jednakih plaća 4. 11. 2019., kada žene, za razliku od svojih muških kolega, simbolično prestaju primati plaću te sljedeća dva mjeseca rade besplatno, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić je istaknula statističke pokazatelje neravnopravnosti žena i muškaraca na tržištu rada koja dovodi do jaza u plaćama i mirovinama. Žene u Europskoj uniji i dalje zarađuju 16,2% manje od muškaraca pa i Europski dan jednakih plaća pada na datum od kojeg teče završnih 16% radne godine. 
Uzroci nejednakih plaća su višestruki, a uključuju činjenicu da žene češće rade u nepunom radnom vremenu, da rade u slabije plaćenim sektorima, da se pri napredovanju suočavaju sa staklenim stropom te da češće moraju preuzimati odgovornost za obiteljske i kućanske obveze. 

 • U RH žene zarađuju 13,2% manje od muškaraca
 • Razlike i u mirovinama
 • Nema izvješća o politici plaća
 • Hrvatskoj trebaju bolje zakonske norme
 • Radničko vijeće je važno u suzbijanju jaza u plaćama!Verzija za ispis Pročitajte više
 
Minimalna plaća u 2020. godini 4.062,51 kuna
Vlada je na sjednici održanoj krajem listopada donijela Uredbu kojom je sukladno Zakonu o minimalnoj plaći utvrdila visinu minimalne plaće za 2020. godinu. Minimalna plaća u 2020. godini iznosit će 4.062,51 kuna bruto, što je uvećanje iznosa minimalne plaće za 2020. godinu od 312,51 kuna, odnosno za 8,33% čime će udio minimalne plaće u prosječnoj bruto plaći isplaćenoj u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj od siječnja do srpnja 2019. godine iznositi 46,49%.
U 2019. godini minimalna plaća je iznosila u bruto iznosu 3.750,00 kuna, čime je udio minimalne plaće u prosječnoj bruto plaći isplaćenoj u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj od siječnja do srpnja 2018. godine iznosio 44,4%. Treba naglasiti da udio bruto minimalne plaće tijekom 2019. godine ima tendenciju pada te udio u prosječnoj bruto plaći za prvih sedam mjeseci 2019. godine iznosi 42,9%, zato što je prosječna bruto plaća porasla, a bruto minimalna plaća ostala ista.

 • Ministar odredio povjerenstvo!?
 • Nema dogovora s poslodavcima
 • Radnici su i dalje zakinuti!Verzija za ispis Pročitajte više
 
AKD - Započeli smo s pripremama za pregovore za novi kolektivni ugovor
Imajući u vidu činjenicu da se Kolektivni ugovor za Agenciju za komercijalnu djelatnost, koji je sklopljen 30. ožujka 2018. godine primjenjuje do 1. travnja 2020. godine te da su prethodni pregovori vođeni skoro 6 mjeseci, pregovarački odbor Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske je započeo s pripremama u identificiranju i definiranju zahtjeva radnika koje će sindikat istaknuti poslodavcu u nadolazećim kolektivnim pregovorima. 
Prema odredbama važećeg Kolektivnog ugovora svaka strana može pokrenuti postupak sklapanja novog kolektivnog ugovora u roku unutar dva mjeseca prije isteka važenja važećeg Kolektivnog ugovora, što podrazumijeva da se službeni početak pregovora za novi kolektivni ugovor može očekivati krajem siječnja dostavom inicijative poslodavcu za početkom kolektivnih pregovora za novi kolektivni ugovor.
Imajući u vidu činjenicu da se važeći kolektivni ugovor primjenjuje skoro dvije godine te da su se promijenili porezni propisi koji idu u korist radniku, za očekivati je da će biti dosta pitanja koja će se otvoriti u pregovorima kako bi se poboljšao postojeći materijalni i socijalni položaj radnika u toj sindikalnoj podružnici. 

Verzija za ispis
 
Tisak plus - Inicijativa Sindikata za početak pregovora
Krajem 2018. godine, poslodavac u sindikalnoj podružnici Tisak plus je, pod prijetnjom štrajkom u postupku mirenja, sukladno postignutom Sporazumu sa Sindikatom grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, sklopio Dodatak Kolektivnom ugovoru za radnike Tiska, kojim se poslodavac obvezao zadržati razinu i sadržaj prava radnika najmanje kao u važećem Kolektivnom ugovoru Tisak d.d. od 16. srpnja 2015. godine, i njegovom posljednjem Dodatku od 30. lipnja 2017. godine, te povećati plaću radnicima tako da se u 2019. godini svim radnicima čiji je koeficijent radnog mjesta manji, odnosno uključivo 2,20, isplatiti nagradu za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika – dodatak na mjesečnu plaću – u ukupnom godišnjem iznosu od 5.000,00 kn, a radnicima čiji je koeficijent radnog mjesta od 2,30 do uključivo 2,60, pola od toga iznosa, tj. 2.500,00 kn, pri čemu maksimalni iznos takve naknade, zajedno s redovitom plaćom, neće prijeći iznos osnovne plaće za koeficijent radnog mjesta 2,70. Navedene iznose poslodavac se obvezao isplaćivati radnicima u 12 mjesečnih obroka (i to u iznosu od 416,66 kn, odnosno 208,33 kn mjesečno), počevši sa siječnjem 2019. godine, što bi podrazumijevalo isplatu jednog obroka neoporezivog iznosa s plaćom za prosinac 2018. godine. Međutim, s obzirom na to da su isplate plaće vezane i za poreznu politiku, poslodavac je prvi obrok radnicima isplatio u veljači, s plaćom za siječanj. 

 • Dodatak do kraja ove godine
 • Još dva obroka neoporezivog iznosaVerzija za ispis Pročitajte više
 
HRT - Započeli kolektivni pregovori!
S obzirom na to da važeći Kolektivni ugovor za radnike na Hrvatskoj radio televiziji ističe krajem godine, i službeno su započeli kolektivni pregovori za novi Kolektivni ugovor za radnike na HRT-u.
Prvi sastanak pregovaračkih odbora poslodavca i sindikata održan je 28. studenoga 2019. godine kojom prilikom su pregovarački odbori razgovarali o prijedlogu Protokola o kolektivnom pregovaranju te dinamici i hodogramu održavanja zajedničkih sastanaka. 
Pregovarački odbor sindikata ovaj put ima 7 članova s obzirom na to da su osim HURS-a – Sindikata tehnike HRT-a i Samostalnog sindikata radnika HRT-a reprezentativnim sindikatom utvrđeni i Sindikat novinara Hrvatske. U pregovarački odbor sindikata imenovani su Marina Petričević i Iva Stipetić (iz Sindikata tehnike), Željko Lazić i Marina Kasunić Peris (ispred Samostalnog sindikata HRT-a) te Maja Sever i Biljana Romić (ispred Sindikata novinara Hrvatske).

 • Sindikat radi prijedlog ugovora


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Vjesnik tiskara - Novi zahtjev Sindikata za pregovore!
Imajući u vidu činjenicu da u postupku ratifikacije prijedloga Kolektivnog ugovora (koji smo proveli početkom srpnja ove godine) radnici Vjesnika d.d. nisu prihvatili Kolektivni ugovor u predloženom sadržaju i s predloženom razinom prava, o čemu je poslodavac obaviješten početkom srpnja ove godine, Sindikat grafičara je, 8. studenoga, ponovio poslodavcu inicijativu za nastavkom kolektivnih pregovora.
Prvu inicijativu za nastavkom pregovora Sindikat grafičara poslao je poslodavcu krajem srpnja te sredinom kolovoza ove godine, na koju poslodavac do danas nije odgovorio. Tom prilikom zatražili smo od poslodavca prijedlog termina održavanja zajedničkog sastanka, kako bismo u duhu zajedničke konstruktivne suradnje dogovorili tekst Kolektivnog ugovora koji će u najvećoj mogućoj mjeri uvažiti prijedloge i zahtjeve radnika Vjesnika u odnosu na razinu pojedinih materijalnih prava.

 • Nema želje za nastavkom pregovora?
 • Poslodavac se izlaže industrijskim akcijama
 • Podružnica jedinstvena u zahtjevuVerzija za ispis Pročitajte više
 
Osnovne smjernice rada Sindikata, 2019. - 2023.
7. kongres je 27. rujna 2019. godine u svojem završnom dijelu donio Osnovne smjernice rada Sindikata u novom mandatnom razdoblju 2019.  2023. godine. Njima se u više točaka naznačuju temeljne aktivnosti rada našeg Sindikata iduće četiri godine, a koje se trebaju provesti na kroz sve njegove razine. 
Osnovni smjerovi našeg zajedničkog rada u idućem razdoblju su:  Organiziranje  Kolektivno pregovaranje i socijalni dijalog  Radno-pravna zaštita  Obrazovanje  Informiranje i komunikacija s članstvom  Jubilej 150 godina Sindikata  Razmatranje novih potencijalnih projekata  Fondovi Sindikata i solidarnost u korist članova  Očuvanje imovine i stabilno financijsko-materijalno poslovanje  Susreti radnika u tiskarstvu, komunikacijama, nakladništvu i medijima  Nacionalna razina  Međunarodna suradnja  Gradnja Sindikata radnika svih medijskih djelatnosti. 

 • Organiziranje 
 • Kolektivno pregovaranje i socijalni dijalog
 • Radno-pravna zaštita
 • Obrazovanje
 • Informiranje i komunikacija s članstvom 
 • Jubilej 150 godina Sindikata 
 • Potencijalni projekti
 • Fondovi Sindikata i solidarnost 
 • Imovina i financijsko-materijalno poslovanje
 • Susreti radnika u tiskarstvu, komunikacijama, nakladništvu i medijima 
 • Nacionalna razina 
 • Međunarodna suradnja
 • Gradnja Sindikata radnika svih medijskih djelatnosti Verzija za ispis Pročitajte više