English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Seminar: Socijalnim dijalogom do sigurnih radnih mjesta i boljih uvjeta rada
U okviru Projekta „Dijalog i znanje napredak grade“ koji je u potpunosti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, u razdoblju od 22. do 24. veljače 2019. g. u Mariji Bistrici održan je seminar za povjerenike radnika zaštite na radu, sindikalne povjerenike i članove radničkog vijeća pod nazivom „Socijalnim dijalogom do sigurnih radnih mjesta i boljih uvjeta rada.“
Na seminaru je sudjelovalo više od 50 sudionika iz gotovo svih podružnica koje djeluju u Sindikatu grafičara. U prvom danu seminara obrađena je tema o institucionalnim i zakonodavnim okvirima zaštite na radu (dipl. ing. stroj. Nenad Puljić); drugi dan je obrađena tema o ulozi predstavnika radnika u području zaštite na radu (Vito Begović – bivši ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu), te o osnovama pravilnih načina rada i rukovanja teretima u grafičkoj industriji (doc. dr. sc. Josipa Nakić), dok su treći dan sudionici educirani o prevenciji stresa na radnom mjestu i stvaranju zdravog radnog okruženja (psihologinja Biljana Delić).

 • Institucionalni i zakonodavni okviri zaštite na radu
 • Statistički podaci
 • Sudionici zaštite na radu
 • Rad inspektora rada
 • Učinkovita zaštita na radu je učinkovito gospodarstvo
 • Osnove zaštite na radu
 • Na što i kako utječe dobra zaštita na radu?
 • Osnove pravilnih načina rada i rukovanja teretima u grafičkoj industriji
 • Stvaranje zdravog radnog okruženja – stres
 • Mobbing
 • Zaključak

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Pravednija Europa za radnike
1. Europski izbori – 23. - 26. svibnja 2019. – bit će odlučujući za radnike. Novi Europski parlament ili će Europsku uniju učiniti boljim mjestom ili će potkopati europsku suradnju koja je godinama izgrađivana.
2. Europska konfederacija sindikata (ETUC) – s oko 45 milijuna radnika organiziranih u 90 sindikata iz 38 zemalja – vjeruje kako je pravednija Europa za radnike moguća, na temelju demokracije i socijalne pravde, kvalitetnih radnih mjesta i većih plaća, socijalno pravedne i poštene tranzicije prema niskougljičnoj i digitalnoj ekonomiji.
3. Snažnije i raširenije kolektivno pregovaranje – pregovori između sindikata i poslodavaca – socijalni dijalog i radnička participacija u svakoj državi članici EU, ključni su za ostvarivanje pravednije Europe i više demokracije.
4. ETUC poziva sve članove sindikata i sve građane da glasuju na europskim izborima, te da glasuju za stranke i kandidate koji podržavaju sindikalne zahtjeve i stvaraju bolju budućnost za muškarce i žene, za mlade i starije u Europi.

 • KRIZA JE OSTAVILA DUBOKE OŽILJKE
 • PRAVEDNIJA EUROPA ZA RADNIKE
 • DEMOKRACIJA
 • KVALITETNA RADNA MJESTA I VIŠE PLAĆE
 • PRAVEDNE TRANZICIJE
 • SOCIJALNA PRAVDA


Verzija za ispis Pročitajte više
 
AKD - Izvještajno-izborna skupština
Izvještajno-izborna skupština sindikalne podružnice AKD održana je 19. veljače 2019. g. Skupštini je prisustvovalo 49 od 96 članova Sindikata. Otvorio ju je glavni sindikalni povjerenik Zoran Kveder, koji je vrlo detaljno i sustavno iznio sve aktivnosti kojima se sindikalna podružnica AKD može pohvaliti.

 • Aktivnosti podružnice u proteklom mandatnom razdoblju
 • Izabrano novo povjereništvo


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Tisak - Riješena umanjenja isplate dodatka na plaću
S obzirom na to da su se prilikom prve isplate dodatka na plaću, koji je ugovoren Dodatkom Kolektivnom ugovoru za Tisak d.d. iz prosinca 2018. godine, pojavili problemi jer je poslodavac radnicima koji su koristili godišnji odmor, slobodne dane i bolovanja isplatio razmjerno umanjeni iznos dodatka na plaću, na zahtjev Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana su dva sastanka zajedničkog Tijela za tumačenje Kolektivnog ugovora Tisak d.d., kako bi se zajednički protumačile odredbe Dodatka Kolektivnom ugovoru na temelju kojeg su radnici Tiska d.d. stekli pravo na isplatu dodatka na plaću kao nagradu za rad sukladno Pravilniku o porezu na dohodak u iznosu od 5.000,00 kn odnosno 2.500,00 kn godišnje.


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Vjesnik - Na pomolu novi Kolektivni ugovor
Nakon što su poslovni potezi nove Uprave Vjesnika d.d. u protekle dvije godine stabilizirali poslovanje te ujedno obećavaju bolju budućnost, Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske još je prošle godine pokrenuo inicijativu za početak kolektivnih pregovora u Vjesniku d.d., kako bi se nakon nekoliko godina bez Kolektivnog ugovora prava radnika uredila novim Kolektivnim ugovorom te tako osigurao socijalni mir i dodatna stabilnost poslovanja u cilju stvaranja bolje perspektive za Vjesnik d.d.
Do sada su održana dva sastanka s poslodavcem u vezi dogovora o novom Kolektivom ugovoru.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Vjesnik - Rješavanje problema radnika u novinskoj rotaciji
Dana 27. veljače 2019. g. predstavnice radnika u novinskoj rotaciji, predstavnica Sindikata i predstavnici poslodavca Vjesnik održali su zajednički sastanak s ciljem rješavanja problema s kojima su suočeni radnici zaposleni u novinskoj rotaciji. Probleme radnika su najzornije prezentirale radnice koje su tamo zaposlene. Predstavnici poslodavca su pokazali spremnost u rješavanju problema, te su pozvali sve radnike da se direktno obrate svom nadređenom ako smatraju da su im ugrožena prava.

 • Zaključci sastankaVerzija za ispis Pročitajte više
 
OiV - Pregovori o Dodatku II. Kolektivnom ugovoru
Dana 27. veljače 2019. godine u Odašiljačima i vezama d.o.o. održan je sastanak pregovaračkih odbora poslodavca i Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske radi pregovora o prijedlogu novog Dodatka II. Kolektivnom ugovoru, koji je poslodavac dostavio Sindikatu grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske na očitavanje sredinom veljače. 
Prijedlozi poslodavca za izmjenom važećeg Kolektivnog ugovora, koje predlažu novim Dodatkom II. Kolektivom ugovoru odnose se na fleksibilizaciju organizacije radnoga vremena kojom se predlaže povećanje granice broja sati rada kroz smanjivanje obveznog broja sati dnevnog i tjednog odmora, te proširenje mogućnosti korištenja nejednakog rasporeda radnoga vremena na sve radnike, a koja je do sada bila moguća samo za radnike koji rade u smjenama, te pojednostavljenje procedure za rad radnika do 60 sati tjedno.


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Zrinski, Čakovec - Pomoć članovima
Upravni odbor sredstava solidarnosti Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske je sredinom ožujka donio Odluku da se članovima Sindikata grafičara u Sindikalnoj podružnici Zrinski d.d. Čakovec iz Fonda solidarnosti isplati solidarna pomoć u iznosu od 500,00 kn na temelju članka 11. Pravilnika sredstava solidarnosti od 16. prosinca 2018. godine. Dio sredstava isplaćenih na teret Fonda solidarnosti će se refundirati Fondu solidarnosti iz sredstava Sindikalne podružnice Zrinski d.d. Čakovec nakon što novčano stanje na računu te sindikalne podružnice bude konačno definirano i omogućavalo takvu refundaciju, sve u najvećem mogućem iznosu.
S obzirom na to da se poslodavac Zrinski d.d. Čakovec nalazi u teškoj poslovnoj situaciji koja je za posljedicu imala otvaranje stečajnoga postupka nad tom tvrtkom, članice i članovi Sindikata grafičara u toj sindikalnoj podružnici posljednjih mjeseci ne dobivaju plaće na vrijeme, a za posljednja dva mjeseca plaća još nije isplaćena, čime je ozbiljno ugrožena njihova materijalna egzistencija i egzistencija njihovih obitelji. Ročište na kojem će se utvrđivati tražbine u stečajnom postupku je zakazano tek u svibnju 2019. i proći će još tjedni do primitka njihove zaostale plaće. Imajući u vidu tešku materijalnu situaciju radnika u toj sindikalnoj podružnici, Upravni odbor sredstava solidarnosti je donio Odluku o isplati solidarne pomoći članovima i članicama Sindikata grafičara. 

Verzija za ispis
 
DES, Split - Poslodavac traži odgodu kolektivnih pregovora
Sukladno zaključku sa zadnjeg sastanka pregovaračkih odbora sindikata i poslodavca u Ustanovi za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju „DES“ u Splitu, koji je održan 4. veljače 2019. godine, poslodavac je krajem veljače pregovaračkom odboru sindikata dostavio izračune o korekcijama plaće za pojedina radna mjesta prema kojima je vidljivo da poslodavac u ovim kolektivnim pregovorima nema namjeru prihvatiti prijedlog sindikata da se novim Kolektivnim ugovorom povećaju plaće svim radnicima DES-a. 


 • Sindikati od poslodavca traže sazivanje skupa radnika!Verzija za ispis Pročitajte više
 
20. veljače – Svjetski dan socijalne pravde
Unutar velikog broja međunarodnih i svjetskih dana, među kojima ima i onih poput Svjetskog dana jaja, Svjetskog dana palačinki ili Svjetskog dana zagrljaja, svoje je mjesto našao i Svjetski dan socijalne pravde. 
Opća skupština Ujedinjenih naroda Rezolucijom donesenom 2007. godine utemeljila je Svjetski dan socijalne pravde koji se od tada obilježava svake godine 20. veljače. Rezolucijom je naglašeno kako je socijalna pravda moguća samo u onim društvima u kojima se poštuju sva ljudska prava i temeljne slobode. Cilj obilježavanja je osnažiti napore za ukidanje siromaštva, osiguranje dostojnoga rada, dostojnih plaća, uvjeta rada, ravnopravnost žena i muškaraca u sustavu rada, dostojnih uvjeta života za sve… No, stvarnost se u svijetu iz godine u godinu sve više udaljava od tih ciljeva i zadaća. 

 • Pola svjetske populacije s manje od 5,5 dolara dnevno
 • Što to tjera ljude na toliku pohlepu?
 • Hrvatska unutar EU na samom dnu
 • Hrvatska – zemlja socijalne nepravde u kojoj većina teško živi
 • Godišnje nas napušta 2% stanovništva

Verzija za ispis Pročitajte više