English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
150 godina našeg Sindikata
Izvorno zvan Hrvatsko tipografsko društvo, Sindikat grafičara i medija je najstariji sindikat u Hrvatskoj i ovom dijelu Europe, osnovan davne 1870. i danas slavi 150 godina postojanja. Ovaj Sindikat je djelovao u nekoliko država, preživio je svjetske ratove, radio u različitim društvenim sustavima, a s istim žarom djeluje i danas. 

Nakon 20-godišnje borbe za dozvolu rada od strane austrougarske vlasti, Hrvatsko tipografsko društvo utemeljeno je 24. srpnja 1870. u gostionici „K staroj lipi“ u Zagrebu. Društvo je tada potvrdilo „Pravila tipografskog društva za međusobno podupiranje i naobraženje“, prvi statut sindikata na ovim prostorima, a za predsjednika je izabran Dragutin Kale, ugledni 23-godišnji grafički radnik iz Zagreba. Zanimljivo je da je predstavnik Zemaljske vlade na toj skupštini bio poznati hrvatski književnik August Šenoa. 

Krajem 1871. godine počinje organizacija prvog štrajka na ovim prostorima. Dana 18. prosinca 1871. zahtjevi Sindikata u obliku dokumenta „Osnove novoga cjenika“ predani su poslovođama. S obzirom da poslovođe i vlasnici tiskara nisu prihvatili Cjenik rada, Sindikat je organizirao štrajk koji je trajao od 13. do 21. siječnja 1872. Zapravo, u četiri od pet zagrebačkih tiskara (Hartman, Albrecht, Dionička, Hühn, Zemaljska) tipografi su, iskazavši dotad neviđenu hrabrost, jednostavno svi do zadnjega dali otkaze. Štrajk nije bio bezazlen, jer organizatori su završili u zatvoru, a rad društva je privremeno zabranjen. Ipak ciljevi su ostvareni; tipografi su izborili 10 satno radno vrijeme, povišenje plaća na 14 forinti, te daljnje usklađenje plaća s kolegama u Beču i Pešti prepušteno „međusobnoj pogodbi“ a koje je stupilo na snagu već četiri mjeseca kasnije. Međusobna pogodba je prvi puta da se na ovim prostorima spominje obostrano uređenje radnih odnosa, danas poznato kao kolektivno pregovaranje.

Bez obzira na naziv koji je nosio kroz povijest, u svom radu i djelovanju ovaj Sindikat je sklapao mnoge kolektivne ugovore često kao prvi ili posljednji u sustavima koji su se mijenjali, pokretao je industrijske akcije, sudske postupke i druge aktivnosti, zastupao solidarnost među radništvom, a od svojih početaka u mnogim prilikama zauzimao se za promociju hrvatske pozicije pred različitim vlastima. Sindikat je pratio duh vremena, prilagođavao se i uvijek vodio računa o svojim članovima. 
Na kraju, gledajući bogatu vremensku lentu Sindikata grafičara i medija, svatko se može uvjeriti da je najbolji dokaz koristi, potrebe i budućnosti sindikata, upravo taj kontinuitet iz prošlosti. Sve to vrijeme ovaj Sindikat nije mogao opstati sam sebe radi, već što su radnici imali potrebu zajedno kao članovi štititi svoje interese. 
Jednostavno je. Dok je svijeta i ljudi biti će rada, dok je rada biti će i radnika, dok je radnika trebati će promicati njihova prava, interese i slobode. Biti će i sindikata. Jer sindikat je bio i ostao ništa drugo nego - udruga radnika! 

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Puno (skraćeno) radno vrijeme
Kao nastavak djelovanja protiv posljedice krize uzrokovane pandemijom koronavirusa, Vlada Republike Hrvatske nedavno je donijela novu potporu za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena. Mjera je namijenjena poslodavcima koji zapošljavaju najmanje 10 radnika i čiji pad prihoda iznosi 20 posto ili više u mjesecu korištenja potpore, u odnosu na usporedno razdoblje. Korištenje navedene mjere ne smije radnike dovesti u nepovoljniji položaj u odnosu na razdoblje prije korištenja, te moraju imati jednaku plaću. 
U nastavku donosimo zakonska rješenja vezana za puno odnosno nepuno radno vrijeme, uz napomenu da zakonska rješenja koja se nalaze u ovom tekstu nisu u potpunosti identična onim rješenjima određenim u mjeri Vlade RH. Naime, mjerom Vlade RH o skraćivanju radnog vremena, plaća radnika nipošto ne smije biti umanjena. 

 • Puno radno vrijeme
 • Plaća, doprinosi i radni staž
 • Utjecaj punog skraćenog radnog vremena na minimalnu plaću
 • Nepuno radno vrijeme
 • Poslodavac ne može tražiti odrađivanje smanjene satniceVerzija za ispis Pročitajte više
 
A&R Packaking Croatia - Novi glavni povjerenik Dragoslav Radetić
Dana 10. lipnja 2020. godine održana je Skupština sindikalne podružnice A&R Packaking Croatia. Skupštini je prisustvovalo 38 od 66 članova Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske upisanih u podružnici. 
Na posljednjoj izvještajno-izbornoj skupštini izabrani sindikalni povjerenici napustili su firmu, te je bilo potrebno provesti nove izbore za sindikalne povjerenike. Poziv za izbornu skupštinu, zajedno s pozivom za kandidaturu, upućen je članovima još u veljači ove godine. No zbog situacije uzrokovane epidemijom koronavirusa, izborna skupština je morala biti odgođena. U međuvremenu su se kandidirala tri kandidata za sindikalne povjerenike: Daniela Garić, Marjan Pavlović i Dragoslav Radetić, koji su potvrđeni javnim glasovanjem. Nakon toga su članovi pristupili tajnom glasovanju za glavnog sindikalnog povjerenika. Sukladno osvojenim glasovima, za glavnog sindikalnog povjerenika podružnice A&R Packaking Croatia izabran je Dragoslav Radetić.

 • Kolektivni ugovor
 • Odluka o (ne)održavanju SGI 2020.


Verzija za ispis Pročitajte više
 
HRT - Osigurana isplata materijalnih prava radnika
Nakon što su krajem ožujka tri reprezentativna sindikata Hrvatske radiotelevizije (HURS-a Sindikat tehnike HRT-a, Samostalni sindikat radnika HRT-a i Sindikat novinara Hrvatske, podružnica SNH novinari i medijski radnici HRT-a) potpisali novi Kolektivni ugovor, kolektivni pregovori o neispregovaranim odredbama Kolektivnog ugovora su nastavljeni nakon ožujka imajući u vidu da važećim Kolektivnim ugovorom još uvijek nije riješen problem značajno ispodprosječnih plaća radnika u HRT-u u odnosu na Republiku Hrvatsku. 


 • Povećan najveći iznos prijevozaVerzija za ispis Pročitajte više
 
DES, Split - Napravljen pomak u pitanju godišnjih odmora
Podsjećamo, poslodavac DES-Ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom je za vrijeme pandemije koronavirusa, radnicima jednostrano određivao godišnji odmor i tako nejednako postupao prema radnicima tako da neki radnici i dalje imaju na raspolaganju gotovo cijeli godišnji odmor za 2020. godinu, a neki radnici ga uopće više nemaju. Sindikat grafičara i medija, zajedno sa Sindikatom osoba s invaliditetom Hrvatske i Sindikatom turizma i usluga je poslodavca više puta upozorio na takve nepravilnosti, te zatražio da poslodavac uskladi evidenciju godišnjih odmora. 
Poslodavac je reagirao na pritiske sindikata, te je Izmjenama i dopunama Pravilnika o radu odredio da se radnicima uvećava ukupno trajanje godišnjeg odmora za 2020. godinu za dodatnih 7 radnih dana, odnosno nekim radnicima za dodatnih 8 radnih dana. 

 • Sindikat traži pravednije rješenje


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Novi list, Rijeka - Povrat razine prava
Kao i neke druge nakladnike, uvjeti poslovanja u koronakrizi bili su uzdrmali i Novi list iz Rijeke. Unatoč padu poslovanja društvo je nastavilo proizvodnju, radnici su radili u odvojenim smjenama, pri čemu je bilo prisutno smanjenje opsega posla, a dio radnika radio je od kuće ili koristio pretežito stare godišnje odmore i slobodne dane. 
Nakon konzultacija sa svim sindikatima koji djeluju kod njega, poslodavac je, nažalost, kao privremenu mjeru uveo određena smanjenja prava radnika za ožujak, travanj i svibanj 2020., obustavljajući dodatke na minuli rad, noćni rad, rad nedjeljom, topli obrok, kao i ograničavajući naknadu troška prijevoza za vrijeme efektivnog puta i rada kod poslodavca. Ove okolnosti bile su dodatno negativne za naše članove u tiskarskom dijelu s obzirom na prirodu njihovog rada u smjenama, noću i vikendima. 

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Bakrotisak, Garešnica - Pregovori trenutačno u zastoju
S obzirom na to da uskoro istječe važenje Kolektivnog ugovora za Bakrotisak, koji je sklopljen 30. srpnja 2018. godine na razdoblje od dvije godine, te njegovog Aneksa I. od 26. ožujka 2020. godine, do sada su održana dva sastanka pregovaračkih odbora sindikata i poslodavca o novom Kolektivnom ugovoru za Bakrotisak i to 19. svibnja 2020. i 4. lipnja 2020. godine. Na zadnjem sastanku pregovaračkih odbora sindikalna strana je prezentirala poslodavcu svoje prijedloge za novi Kolektivni ugovor, koje je poslodavac primio na znanje. Ujedno se razgovaralo o načinu obračuna plaće te o provedbi varijabilnog dijela plaće tako da se plaća obračunava kao umnožak osnovice i pripadajućeg koeficijenta za radno mjesto, kojemu bi se dodao varijabilni dio plaće. S obzirom na to da je u tijeku izrada sistematizacije radnih mjesta, postignut je dogovor da poslodavac prijedlog sistematizacije radnih mjesta dostavi Radničkom vijeću na savjetovanje. Nakon što se Radničko vijeće očituje o sistematizaciji, bit će jasnije na koji način bi se predložena sistematizacija radnih mjesta odrazila na plaće radnika u Bakrotisku.
No s obzirom na to da su članovi pregovaračkoga odbora poslodavca, radi zdravstvenih razloga onemogućeni održavati sastanke, kolektivni pregovori u Bakrotisku su trenutačno u zastoju. 
Očekujemo da će se uskoro stvoriti uvjeti za nastavak kolektivnih pregovora, kako bi radnicima osigurali stabilnost u njihovim pravima u ovim neizvjesnim vremenima. 


Verzija za ispis
 
AKD - Sklopljen novi Kolektivni ugovor
Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske je krajem prošle godine kod poslodavca u sindikalnoj podružnici Agencija za komercijalnu djelatnost pokrenuo inicijativu za početkom kolektivnih pregovora za novi Kolektivni ugovor imajući u vidu činjenicu da je Kolektivni ugovor za Agenciju za komercijalnu djelatnost, koji je potpisan 30. ožujka 2018. godine istjecao 1. travnja 2020. godine. 
No kako su u međuvremenu nastupile okolnosti uslijed pandemije Covida-19 zbog kojih nije bilo moguće održavati sastanke pregovaračkih odbora, navedeni Kolektivni ugovor primjenjivao se u produženoj primjeni do 1. srpnja ove godine. S obzirom na to da je bilo nužno radnicima osigurati određenu stabilnost u razini njihovih prava u ovim neizvjesnim vremenima, Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske je s poslodavcem sklopio novi Kolektivni ugovor s važenjem do kraja ove godine, a ako Sindikat ili druga strana do tada ne bi pokrenuli pregovore, nastavlja se primjenjivati još godinu dana do kraja 2021. godine. 
Navedenim Kolektivnim ugovorom radnicima je osigurana postojeća razina prava, a pojedina prava su i poboljšana: 


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Tisak plus, Zagreb - Produžen Kolektivni ugovor s postojećom razinom prava
Pregovarački odbor Sindikata je s poslodavcem dogovorio da se dosadašnji Kolektivni ugovor Tisak plus zajedno s posljednjim važećim Dodatkom i postojećom razinom prava radnika produže na razdoblje od godinu dana, do 1. srpnja 2021. godine. Odgovarajući aneksi potpisani su 30. lipnja 2020. godine, a ovaj dogovor treba potvrditi Skupština društva odnosno predstavnici vlasnika, što se očekuje sredinom srpnja. 


 • Nastavak pregovora
 • Prioritet – povrat sustava stimulacija


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Hanza Media u koronakrizi - I dalje kontinuirani dijalog
Iako se na početku krize činilo da nikad neće proći, prva tri mjeseca krize sada su iza nas. Danas smo iskusniji, smireniji i sigurno spremniji za mjesece koji su ispred nas.
U protekla skoro dva mjeseca nastavili smo kontinuirani dijalog s poslodavcem s ciljem nalaženja što boljeg rješenja kojim bi se umanjila šteta radnicima nastala kroz smanjenje materijalnih prava, točnije smanjenjem bruto osnovice za obračun plaće za 30%, koja se počela primjenjivati od plaće za travanj, isplaćene u svibnju.

 • Smanjenje bruto osnovice je izazvalo niz reakcija
 • Popuštanje mjera u cijeloj državi
 • Sve bolji poslovni rezultati bilježe se i u lipnju
 • Popuštanje mjera i u Hanza MedijiVerzija za ispis Pročitajte više